Proces verbal din 20.04.2006

Sedinta Consiliului Local al municipiului Galati din data 20/04/2006

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

JUDEȚUL GALAȚI

SITUAȚIA NOMINALA A VOTULUI IN ȘEDINȚA CONSILIULUI LOCAL GALAȚI DIN DATA DE 20.04.2006

ANEXA LA PROCESUL VERBAL AL ȘEDINȚEI

NUME

Avram R.

Apostol Picu

Bugeag G.

BucatanschiM.

Bogatu H.

Cristoloveanu

Cubasa G.

Crăciun M

Dobrea V.

Gavan E.

s t/»

O Q 0

K <z K C 0 e e

)

Gutter M.

Manoliu M.

Motea L.

Musat C.

Păun C.

Paslaru F.

Parlog V.

PodlatiL.

Popa M

c c

3

s

r

5

U

Roșea L.

Stan G.

Tercu T.

Teodorescu A

Zorlescu D.

PARTID

O cu

O cu

O

CU

PNL

PSD

PSD

PSD

PNL

Q cu

O cu

PRM

PNL

O cu

PNL

PNL

PSD

a cu

PSD

PNL

1

C G C

0 u

PSD

PSD

O cu

PSD

PSD

PREZENTA

Am

p

p

P

P

P

P

P

p

p

P

P

p

P

Am

P

p

P

P

P

P

Am

P

P

p

P

Am

p

o

p

p

p

O

p

p

p

p

p

p

o

p

O

p

p

p

O

p

p

O

p

p

p

p

p

HCL.

NR.

REFERITOR

INIȚIATOR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

144.

Demisia dLCristian

Istrate din fct.de Președinte al CA siDr.Gen SC APATERM

Primar

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

145.

Modif. Si

complet. Art.l al HCL nr.53/30.09.04

Primar

DA

DA

DA

DA

AB

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

146.

Aprob. Doc .teh -ec.obiectivelor noi de investitii propuse pt.anul 2006

Primar

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

AB

DA

DA

DA

AB

DA

DA

DA

DA

DA

147.

Aprob.

Rectific.BVC al mun.Galati pe 2006

Primar

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

148.

Aprob.utilizarii rezervei bugetare a mun.Galati pe anu!2006

Primar

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

NUME

Avram R.

Apostol Picu

Bugeag G.

Bucatanschi M.

Bogatu H.

Cristoloveanu

Cubasa G.

Crăciun M

Dobrea V.

Gavan E.

Georgescu A.

Gogoașa L.

Gutter M.

Manoliu M.

Motea L.

Musat C.

Păun C.

Paslaru F.

Parlog V.

Podlati L.

Popa M.

Pușca B

Roșea L.

Stan G.

Tercu T.

Teodorescu A

Zorlescu D.

PARTID

O 04

O O<

u 04

PNL

PSD

PSD

PSD

PNL

Q 04

O 04

PRM

PNL

O o<

PNL

PNL

PSD

a 04

PSD

PNL

IND

IND

PSD

PSD

PSD

O 04

PSD

PSD

PREZENTA

Am

p

p

P

P

P

P

P

p

p

P

P

p

P

Am

P

p

P

P

P

P

Am

P

P

p

P

Am

O

o

o

p

O

O

O

p

p

p

p

p

o

p

O

p

p

p

O

p

p

O

p

p

p

p

O

HCL.

NR.

REFERITOR

INIȚIATOR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

149.

închirierea contr. de asoc. intreCL Galați si Fundația Univ.Dunarea de Jos Galați

Comisia pt. activ.

Științifice, ionvatam., sanatate,cult ura .tineret,a sist.soc., sport si agreement

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

150.

Aprob.

Reg.privind finanțarea de la bugetul local a culturii scrise

Primar

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

151.

Sărbătorirea cuplurilor care implinesc 50 ani de căsnicie

Primar

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

AB

DA

DA

DA

AB

DA

DA

DA

DA

DA

152.

Asoc.dintre CL al inun. Galați si asoc. de prop./loc. In vederea administrării in comun a zonelor verzi,aloc. De joaca si parcari

Primar

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

NUME

Avram R.

Apostol Picu

Bugeag G.

BucatanschiM.

Bogatu H.

Cristoloveanu

Cubasa G.

Crăciun M

PARTID

O a.

O 0<

O 04

PNL

PSD

PSD

PSD

PNL

PREZENTA

Am

p

p

P

P

P

P

P

p

p

o

p

p

p

O

p

p

HC L. NR.

REFERITOR

INIȚIATOR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

153.

Aprob.tarifelor pt.seniciile ce pot fi prestate de Agenția deServicii Soc.Comunitare Alternativa pers. Cu venituri lunare mai mari de 250 lei

Primar

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

154.

Modif. si complet, art.2 al HCL 53/23.02.2006,ref. la atribuirea prin ctr. de concesiune a Halei prod. Industriale Adm.Pietelor Agroalim.sa Galați si ștab. Redeventei pe anul 2006

Primar

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

R S>

2 O

5

Gavan E.

Georgescu A.

re </> re o 00 o 0

Gutter M.

Manoliu M.

Motea L.

Musat C.

Păun C.

Paslaru F.

Paiiog V.

PodlatiL.

Popa M

Pușca B

Roșea L.

Stan G.

Tercu T.

Teodorescu A

Zorlescu D.

I4

O CM

PRM

PNL

O CM

PNL

PNL

PSD

a CM

PSD

PNL

IND

IND

PSD

PSD

PSD

O CM

PSD

PSD

p

P

P

p

P

Am

P

p

P

P

P

P

Am

P

P

p

P

Ani

5

>

p

p

p

o >

p

O >

p

p

p

O >

p

p

O >

p

p

p

p

p

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

NUME

Avram R.

Apostol Picu

Bugeag G.

Bucatanschi M.

Bogatu H.

Cristoloveanu

Cubasa G.

Crăciun M

PARTID

O cu

O cu

O cu

PNL

PSD

PSD

PSD

PNL

PREZENTA

Am

p

p

P

P

P

P

P

p

p

p

p

p

p

p

p

p

HC L. NR.

REFERITOR

INIȚIATOR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

155.

Trecerea fântânilor arteziene din adm. CL al mun. Galați in adm.Serv.Public “Adm.

Dom.Public”

Primar

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

156.

Privind acceptul trecerii din dom. public al statului din adm. Min.

Transp,Constr. si Turismului in prop.publica a mun. Galați si adm. CL Galați a terenului situat in Galati,str.

Portului

Primar

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

<*

ra u

3

O

5

Gavan E.

Georgescu A.

Gogoașa L.

Gutter M.

Manoliu M.

Motea L.

Musat C.

Păun C.

Paslaru F.

Paiiog V.

Podlati L.

Popa M.

Pușca B

Roșea L.

Stan G.

Tercu T.

Teodorescu A

Zorlescu D.

I4

O CM

PRM

PNL

O CM

PNL

PNL

PSD

a CM

PSD

PNL

IND

IND

PSD

PSD

PSD

O CM

PSD

PSD

p

P

P

p

P

Ain

P

p

P

P

P

P

Ain

P

P

p

P

Ani

5

>

p

p

p

p

p

p

p

p

p

p

p

p

p

p

p

p

p

p

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

159.

158.

157.

g r £

O

Modif. si complet. HCL 82/05 ref. la Înființarea ,organiz. si funcționarea Pol. Comunitara a mun. Galați

Aprob. Actului constitutiv al asoc. pt.

Înființarea SMURD Galați

Realiz. unui experim. pilot de implementare a distribuției de utilitari in sistem individual la doua sc.de bl.

P+4 ale bl.C20(sc. II si III) din Tg.I

REFERITOR

Primar

Primar

Parlog

Vasile

INIȚIATOR

| PREZENTA

PARTID

NUME

1-1

vot

mv

PC

Avram R.

DA

DA

DA

vot

PC

Apostol Picu

DA

DA

DA

U)

vot

*3

PC

Bugeag G.

DA

DA

DA

■u

vot

PNL

Bucatanschi M.

DA

DA

DA

Ul

vot

*3

PSD

Bogatu H.

DA

DA

DA

O\

vot

PSD

Cristoloveanu

DA

DA

DA

-4

vot

*3

PSD

Cubasa G.

DA

DA

DA

00

vot

PNL

Crăciun M

\o

vot

PD

Dobrea V.

DA

DA

DA

©

vot

*3

PC

Gavan E.

DA

DA

DA

i—*

vot

PRM

Georgescu A.

DA

DA

DA

vot

*3

PNL

Gogoașa L.

DA

DA

DA

vot

PC

Gutter M.

DA

DA

DA

1-1

vot

*0

PNL

Manoliu M.

Ul

vot

my

PNL

Motea L.

DA

DA

DA

O\

vot

*0

PSD

Musat C.

DA

DA

DA

h*

vot

PD

Păun C.

DA

DA

DA

00

vot

*0

PSD

Paslaru F.

DA

DA

DA

©

vot

PNL

Parlog V.

DA

DA

DA

K» ©

vot

IND

PodlatiL.

DA

DA

DA

>—*

vot

*3

IND

Popa M.

DA

DA

DA

vot

my

PSD

Pușca B

DA

DA

DA

W

vot

*0

PSD

Roșea L.

DA

DA

DA

vot

PSD

Stan G.

DA

DA

DA

UI

vot

PC

Tercu T.

DA

DA

DA

vot

PSD

Teodorescu A

vot

rny

PSD

Zorlescu D.

NUME

Avram R.

Apostol Picu

Bugeag G.

Bucatanschi M.

Bogatu H.

Cristoloveanu

Cubasa G.

Crăciun M

PARTID

O a.

O P4

O 04

PNL

PSD

PSD

PSD

PNL

PREZENTA

Am

p

p

P

P

P

P

P

1-

O

o

o

p

O

O

O

p

HC L. NR.

REFERITOR

INIȚIATOR

1

2

3

4

5

6

7

8

160.

Aprob, trecerii din dom. public in dom.privat si scoaterea din funcțiune in ș ederea casarii, a unor mij. Fixe corporale aflate in concesiunea APATERM

Primar

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

161.

Modif. si completarea HCL454/1.09.05 ref. la aplic, de amenzi contravenționale pers, fizice si jurid. care refuza sa plateasca taxa de parcare in parcările cu plata in mun.Galati

Primar

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

PREȘEDINTE ȘEDINȚA

Dobrea v.

Gavan E.

Georgescu A.

Gogoașa L.

Gutter M.

Manoliu M.

Motea L.

Musat C.

Păun C.

Paslaru F.

Paiiog V.

Podlati L.

Popa M

Pușca B

Roșea L.

Stan G.

Tercu T.

Teodoiescu A

Zorlescu D.

Q cu

O cu

PRM

PNL

O cu

PNL

PNL

PSD

a cu

PSD

PNL

IND

IND

PSD

PSD

PSD

O cu

PSD

PSD

p

P

P

p

P

Am

P

p

P

P

P

P

Am

P

P

p

P

Ani

p

p

p

p

o

p

O

p

p

p

O

p

p

O

p

p

p

p

O

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

SECRETAR