Hotărârea nr. 8/2006

Aprobarea documentatiilor tehnico–economice ale obiectivelor prevazute in programul de reparatii capitale, pe anul 2006

H O T Ă R Â R E A nr.8 din 2 02 2006

privind: aprobarea documentațiilor tehnico - economice ale obiectivelor prevăzute în programul de reparații capitale, pe anul 2006

Consiliul local al municipiului Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a inițiatorului;

Având în vedere raportul de specialitate nr.4462/17 01 2006,

Având în vedere avizul comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art. 40, alin.1 din OUG nr.45/2003, actualizată, privind finanțele publice locale;

În temeiul art. 46, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1- Se aprobă documentațiile tehnico - economice ale obiectivelor prevăzute în programul de reparații capitale, pe anul 2006.

Documentațiile sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2- Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Bugeag Gheorghe

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei

HOTĂRÂREA ÎNTRUNEȘTE CONDIȚIILE DE LEGALITATE

S E C R E T A R

Grigore Matei

ANEXA la HCL nr.8/2 02 2006

Documentații tehnico - economice ale obiectivelor prevăzute în programul de reparații capitale, pe anul 2006

 • 1. Reparație capitala “Retea termica si apa calda aferent PT C-Centru I

Obiectivul propus a se realiza se afla pe str. Domneasca -blocuri A,B,C,F., amplasat in tunel tehnic nevizitabil .

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

 •  valoarea totala a investitiei - 50.843,39 RON

 •  din care C+M         - 42.089,86 RON

 •  capacitati:-teava neagra 0 76,121,146, L=129 ml

-teava OLZn-1 W’,2”, 3”, L=283 ml

Durata de realizare a investitiei este de 6 luni.

 • 2. Reparatie capitala “Retea apa calda aferent PT Vultur-Centru III

Obiectivul propus a se realiza se afla pe str. Stiintei -blocuri A1,A2,A3, A4., amplasat in canal de protectie nevizitabil .

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

 •  valoarea totala a investitiei - 32.805,9 RON

 •  din care C+M         - 26.486,88 RON

 •  capacitati:-teava OL Zn 2”, 3”,4”, L=124 ml

Durata de realizare a investitiei este de 6 luni.

 • 3. Reparație capitala “Retea termica si apa calda aferent PT Razboieni-Piata

Obiectivul propus a se realiza se afla pe str. Razboieni -blocuri R2, R3, amplasat in canal de protectie nevizitabil .

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

 •  valoarea totala a investiției - 41.532,59 RON

 •  din care C+M         - 34.393,23 RON

 •  capacitati:-teava neagra 0114, L=114 ml

-teava OL Zn- 3” , L=56 ml

Durata de realizare a investitiei este de 6 luni.

 • 4. Reparatie capitala “Retea termica si apa calda aferent PT Albatros-Piata

Obiectivul propus a se realiza se afla pe str. Balcescu -Gradinita nr. 32, amplasat in canal de protectie nevizitabil .

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

 •  valoarea totala a investitiei -11.252,32 RON

 •  din care C+M         - 8.740,55 RON

 •  capacitati:-teava neagra 0 76, L=51 ml

-teava OL Zn-1 , L=25 ml

Durata de realizare a investitiei este de 6 luni.

 • 5. Reparatie capitala “Retea termica aferent SC 81-Mazepa II

Obiectivul propus a se realiza se afla in cartierul Mazepa II -blocuri L5., amplasat in tunel tehniccomun vizitabil .

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

 •  valoarea totala a investiției - 48.639,01 RON

 •  din care C+M          - 39.544,61 RON

 •  capacitati:-teava neagra 0 219, L=91 ml

Durata de realizare a investitiei este de 6 luni.

 • 6. Reparație capitala “Retea termica si apa calda aferent PT 8-Regiment iiSiret

Obiectivul propus a se realiza se afla pe str. Regiment 11 Siret -blocuri C27,C26,C25,C32,C34,C35., amplasat in tunel tehnic comun vizitabil .

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

 •  valoarea totala a investitiei - 92.833,72 RON

 •  din care C+M         - 76.658,53 RON

 •  capacitati:-teava neagra 0 89,108,121,219, L=307 ml

-teava OL Zn-3”,4” , L=120 ml

Durata de realizare a investitiei este de 6 luni.

 • 7. Reparatie capitala “Retea termica si apa calda aferent SCi9-Micro 16

Obiectivul propus a se realiza se afla in cartierul Micro 16-blocuri F3,A17,C6,C5,C7,C4,G, amplasat in tunel tehnic comun vizitabil .

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

 •  valoarea totala a investitiei - 44.448,49 RON

 •  din care C+M          - 36.677,79 RON

 •  capacitati:-teava neagra 0 89,133 L=190 ml

Durata de realizare a investitiei este de 6 luni.

 • 8. Reparație capitala “Retea termica si apa calda aferent SC 22-Micro 17

Obiectivul propus a se realiza se afla in cartierul Micro 17-blocuri R3,J1A,G1A., amplasat in tunel tehnic comun vizitabil .

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

 •  valoarea totala a investiției - 24.200,09 RON

 •  din care C+M         - 20.072,78 RON

 •  capacitati:-teava neagra 0 63, L=188 ml

Durata de realizare a investitiei este de 6 luni.

 • 9. Reparatie capitala “Retea termica si apa calda aferent SC 24-Micro 17

Obiectivul propus a se realiza se afla in cartierul Micro 17-blocuri I5B,I5A,I5C,G4A,G2A,G2C, amplasat in tunel tehnic comun vizitabil .

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

 •  valoarea totala a investitiei - 57.975,16 RON

 •  din care C+M         - 47.358,67RON

 •  capacitati:-teava neagra 0 63,89,114, L=232 ml

-teava OL Zn-4” , L=112 ml

Durata de realizare a investitiei este de 6 luni.

 • 10.   Reparație capitala “Retea termica si apa calda aferent SC5i-Micro 18

Obiectivul propus a se realiza se afla in cartierul Micro 18-blocuri B6,B7,B8, amplasat in tunel tehnic comun vizitabil .

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

 •  valoarea totala a investiției - 5.511,04 RON

 •  din care C+M         - 3.938,89 RON

 •  capacitati:-teava neagra 0 89, L=28 ml

Durata de realizare a investitiei este de 6 luni.

 • 11. Reparatie capitala “Retea termica si apa calda aferent SC 52-Micro18

Obiectivul propus a se realiza se afla in cartierul Micro 18-blocuri C6,C15,C5A,C4,C3,C2,D3,D1,D2 amplasat in tunel tehnic comun vizitabil .

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

 •  valoarea totala a investitiei - 37.963,57RON

 •  din care C+M         - 30.354,84 RON

 •  capacitati:-teava neagra 0 89, L=i8o ml

-teava OL Zn-3” , L=36 ml

Durata de realizare a investitiei este de 6 luni.

 • 12. Reparatie capitala “Retea termica si apa calda aferent SC31-Micro 19

Obiectivul propus a se realiza se afla in cartierul Micro 19-blocuri R3.I2,I3,J, amplasat in tunel tehnic comun vizitabil .

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

 •  valoarea totala a investiției -12.108,87RON

 •  din care C+M          - 9.262,19 RON

 •  capacitati:-teava neagra 0121, L=20 ml

-țeava OL Zn-2”, 2 W’, L=55 ml

Durata de realizare a investitiei este de 6 luni.

 • 13. Reparatie capitala “Retea termica si apa calda aferent SC32-Micro 19

Obiectivul propus a se realiza se afla in cartierul Micro 19-blocuri L2, L3., amplasat in tunel tehnic comun vizitabil .

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

 •  valoarea totala a investitiei - 20.615,41 RON

 •  din care C+M          - 16.916,35 RON

 •  capacitati:-teava neagra 0133, L=24 ml

-teava OL Zn-4” , L=66 ml

Durata de realizare a investitiei este de 6 luni.

 • 14. Reparatie capitala “Retea termica si apa calda aferent SC38-Micro 20

Obiectivul propus a se realiza se afla in cartierul Micro 20-blocuri J7,J6,H1,H2,H3., amplasat in tunel tehnic comun vizitabil .

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

 •  valoarea totala a investitiei - 42.602,86 RON

 •  din care C+M         - 34.464,17 RON

 •  capacitati:-teava neagra 0 63,89,114, L=276 ml

-teava OL Zn-1 V” , L=30 ml

Durata de realizare a investitiei este de 6 luni.

 • 15. Reparație capitala “Retea termica si apa calda aferent SC44-Micro 21

Obiectivul propus a se realiza se afla in cartierul Micro 21-blocuri Di,D7, N5, C10., amplasat in tunel tehnic comun vizitabil .

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

 •  valoarea totala a investiției - 38.594,33 RON

 •  din care C+M         - 31.953,48 RON

 •  capacitati:-teava neagra 0 57,108,121, L=200 ml

-teava OL Zn-1,1 /”,1 ¥4”,2” ,L=135 ml

Durata de realizare a investitiei este de 6 luni.

 • 16. Reparatie capitala “Retea termica si apa calda aferent SC45-Micro 21

Obiectivul propus a se realiza se afla in cartierul Micro 21-blocuri R6,PR4,R7,N11,N8,N9,N7,E12,G22., amplasat in tunel tehnic comun vizitabil .

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

 •  valoarea totala a investitiei - 40.782,19 RON

 •  din care C+M          - 31.479,60 RON

 •  capacitati:-teava neagra 0 57,63 L=90 ml

-teava OL Zn-1,1/2”,3/4”, L=38o ml

Durata de realizare a investitiei este de 6 luni.

 • 17. Reparatie capitala “Retea termica si apa calda aferent SC43-Micro 21

Obiectivul propus a se realiza se afla in cartierul Micro 21-blocuri G12,G13., amplasat in tunel tehnic comun vizitabil .

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

 •  valoarea totala a investiției - 40.403,03 RON

 •  din care C+M          - 33.579,71 RON

 •  capacitati:-teava neagra 0 57,108 L=180 ml

-țeava OL Zn-2 /”,3”4”, L=60 ml

Durata de realizare a investitiei este de 6 luni.

 • 18. Reparatie capitala “Retea termica si apa calda aferent SC47-Micro 21

Obiectivul propus a se realiza se afla in cartierul Micro 21-blocuri L8,D6,E17,E18,E19., amplasat in tunel tehnic comun vizitabil .

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

 •  valoarea totala a investitiei -10.706,22 RON

 •  din care C+M          - 8.195,16 RON

 •  capacitati:-teava neagra 0 57 L=60 ml

-teava OL Zn-1 /”,1 ^”,4”, L=30 ml

Durata de realizare a investitiei este de 6 luni.

 • 19. Reparatie capitala “Retea termica si apa calda aferent SC58-Sid vest

Obiectivul propus a se realiza se afla in cartierul Siderurgistilor vest-blocuri 9A,9B,9C,9D,9E,9G,9F,11B,11C,11E,7D,7E,8A, amplasat in tunel tehnic comun vizitabil .

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

 •  valoarea totala a investitiei -107.886,96 RON

 •  din care C+M          - 89.918,13 RON

 •  capacitati:-teava neagra 0 76,108,114 L=406 ml

-teava OL Zn-1 /”,2,2 /”,3”4”, L=186 ml

Durata de realizare a investitiei este de 6 luni.

 • 20.   Reparație capitala “Retea termica si apa calda aferent SC62-Sid. vest

Obiectivul propus a se realiza se afla in cartierul Siderurgistilor vest-blocuri PS1D,PS1C, amplasat in tunel tehnic comun vizitabil .

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

 •  valoarea totala a investitiei - 59.758,32 RON

 •  din care C+M          - 49.797,81 RON

 •  capacitati:-teava neagra 0 57,76,89,133,168 L=i86 ml

-teava OL Zn-1 ^”,2”,3”4”, L=92 ml

Durata de realizare a investitiei este de 6 luni.

 • 21. Reparatie capitala “Retea termica si apa calda aferent SC63-Sid. vest

Obiectivul propus a se realiza se afla in cartierul Siderurgistilor vest-blocuri 1E,1B,2A,3A,3C,3B,SD9B, amplasat in tunel tehnic comun vizitabil .

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

 •  valoarea totala a investitiei -141.257,12 RON

 •  din care C+M          - 116.559,03 RON

 •  capacitati:-teava neagra 0 57,76,89,108,114,133 L=466 ml

-teava OL Zn-1 ^”,2,2 ^”,3”,4”, L=183 ml

Durata de realizare a investitiei este de 6 luni.

 • 22.   Reparație capitala “Retea termica si apa calda aferent SC 69-Micro 14

Obiectivul propus a se realiza se afla in cartierul Micro 14-blocuri S5CS6AM4B, amplasat in tunel tehnic comun vizitabil .

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

 •  valoarea totala a investiției - 47.382,22 RON

 •  din care C+M         - 39.461,44 RON

 •  capacitati:-teava neagra 0133,168,219 L=91 ml

-teava OL Zn-3” , L=15 ml

Durata de realizare a investitiei este de 6 luni.

 • 23.   Reparatie capitala “Retea termica si apa calda aferent SC73-Aurel Vlaicu

Obiectivul propus a se realiza se afla in cartierul Aurel Vlaicu-blocuri L3A,K6,U6,U7,U14., amplasat in tunel tehnic comun vizitabil .

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

 •  valoarea totala a investitiei -50.297,52 RON

 •  din care C+M          - 41.797,05 RON

 •  capacitati:-teava neagra 0 63 L=242 ml

Durata de realizare a investitiei este de 6 luni.

 • 24.   Reparatie capitala “Retea termica si apa calda aferent SC104-Micro 39

Obiectivul propus a se realiza se afla in cartierul Micro 39-blocuri C9,C4,B6, amplasat in tunel tehnic comun vizitabil .

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

 •  valoarea totala a investiției -214.330,91 RON

 •  din care C+M          - 178.983,61 RON

 •  capacitati:-teava neagra 0 63,76,89,114146, L=1.140 ml

Durata de realizare a investitiei este de 6 luni.

 • 25.   Reparație capitala “Retea termica si apa calda aferent SC3-Micro 40

Obiectivul propus a se realiza se afla in cartierul Micro 40-blocuri J2,J5, amplasat in tunel tehnic comun vizitabil .

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

 •  valoarea totala a investitiei -31.914,14 RON

 •  din care C+M         - 26.470,86 RON

 •  capacitati:-teava neagra 0 219 L=55 ml

Durata de realizare a investitiei este de 6 luni.

 • 26.   Reparatie capitala “Retea termica si apa calda aferent SC14-Mazepa I

Obiectivul propus a se realiza se afla in cartierul Mazepa-blocuri G3,D2, amplasat in tunel tehnic comun vizitabil .

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

 •  valoarea totala a investitiei -73.019,14 RON

 •  din care C+M          - 60.903,21 RON

 •  capacitati:-teava neagra 0146,168 L=184 ml

-teava OL Zn-4”, L=25 ml

Durata de realizare a investitiei este de 6 luni.

 • 27.   Reparație capitala “Retea termica si apa calda aferent CT3-Tiglina I

Obiectivul propus a se realiza se afla in cartierul Tiglina I-blocuri A3-E1, amplasat in tunel tehnic comun vizitabil .

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

 •  valoarea totala a investiției -25.892,63 RON

 •  din care C+M          - 21.282,76 RON

 •  capacitati:-teava neagra 0133 L=8i ml

Durata de realizare a investitiei este de 6 luni.

 • 28.   Reparatie capitala “Retea termica si apa calda aferent SC64-Micro

14

Obiectivul propus a se realiza se afla in cartierul Micro 14-blocuri C4A,SD6C,D2A,C6,D5B, amplasat in tunel tehnic comun vizitabil .

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

 •  valoarea totala a investitiei -44.011,62 RON

 •  din care C+M         - 36.642,40 RON

 •  capacitati:-teava neagra 0 76,89,114,121,133,63,5, L=210 ml

-teava OL Zn-1 ^”,3”,4”, L=41 ml

Durata de realizare a investitiei este de 6 luni.

 • 29. Reparație capitala “Retea termica si apa calda aferent SC26-Micro 18

Obiectivul propus a se realiza se afla in cartierul Mazepa-blocuri E8,D6,D7,D8A,D9A, amplasat in tunel tehnic comun vizitabil .

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

 •  valoarea totala a investiției -47.970,03 RON

 •  din care C+M         - 39.953,06 RON

 •  capacitati:-teava neagra 0 63,108,114, L=268 ml

-teava OL Zn-1 V2”, L=84 ml

Durata de realizare a investitiei este de 6 luni.

Președinte de ședință Bugeag Gheorghe