Hotărârea nr. 621/2006

Vanzarea terenului in suprafata de 21.48mp reprezentand cota indiviza de 1,77% din terenul aferent imobilului situat in municipiul Galati, str. 1 Decembrie 1918 nr.4, bloc S7B, scara 2, ap. 22, parter, Societatii Comerciale ALEXANDREEA SRL, care il detine in folosinta

Acest document nu a putut fi descărcat de pe pagina autorității.