Hotărârea nr. 615/2006

Vanzarea terenului in suprafata de 18,68mp reprezentand cota indiviza de 1,86% din terenul aferent imobilului situat in Galati,str. Siderurgi?tilor nr.32, bloc SD2B, ap.43, parter, Societatii Comerciale DASCOS SRL, care il detine in folosinta

Acest document nu a putut fi descărcat de pe pagina autorității.