Hotărârea nr. 612/2006

Vanzarea terenului in suprafata de 16,94mp reprezentand cota indiviza de 2,5% din terenul aferent blocului A12, parter, situat in Gala?i,str. Traian, Societatii Comerciale KARINA 1 SRL, care il detine in folosinta

Acest document nu a putut fi descărcat de pe pagina autorității.