Hotărârea nr. 610/2006

Vanzarea terenului in suprafata de 48,33mp reprezentand cota indiviza de 3,72% din terenul aferent imobilului situat in Galati, str. Basarabiei nr. 55, bloc A16, scara 2,parter, Societatii Comerciale SELIR SRL,care il detine in folosinta

Acest document nu a putut fi descărcat de pe pagina autorității.