Hotărârea nr. 609/2006

Vanzarea terenului in suprafata de 7,49mp reprezentand cota indiviza de 0,97% din terenul aferent imobilului situat in Galati,str. 1 DECEMBRIE 1918 nr. 12, bloc S9,scara 3,ap.41, domnului CIOCAN IONEL, care il detine in folosinta

Acest document nu a putut fi descărcat de pe pagina autorității.