Hotărârea nr. 608/2006

Vanzarea terenului in suprafata de 28,28mp reprezentand cota indiviza de 4,19% din terenul aferent imobilului situat in Galati, str. Traian nr. 164,bloc A12,parter – magazinul nr.6,Societatii Comerciale DOCMET SRL, care il detine in folosinta

Acest document nu a putut fi descărcat de pe pagina autorității.