Hotărârea nr. 607/2006

Vanzarea terenului in suprafata de 23,43mp reprezentand cota indiviza de 3,24% din terenul aferent spatiului comercial situat in Gala?i,str. Nae Leonard nr.26, bloc S5, scara 1, ap.4, parter, Societatii Comerciale SMART PROJECT SRL, care il detine in folosinta

Acest document nu a putut fi descărcat de pe pagina autorității.