Hotărârea nr. 606/2006

Vanzarea terenului in suprafata de 21,1mp reprezentand cota indiviza de 11,3%, din terenul aferent spatiului comercial situat in Galati, str. Traian, bloc A5, parter, domnului POHL VIOREL, care il detine in folosinta

Acest document nu a putut fi descărcat de pe pagina autorității.