Hotărârea nr. 604/2006

Vanzarea terenului in suprafata de 8,41mp reprezentand cota indiviza de 0,88% din terenul aferent imobilului situat in Galati,str. Brailei nr.157, bloc A7,sc. 1,et. 1 ap.24,Societatii Comerciale CEREALPROD SRL, care il detine in folosinta

Acest document nu a putut fi descărcat de pe pagina autorității.