Hotărârea nr. 603/2006

Vanzarea terenului in suprafata de 5,73mp reprezentand cota indiviza de 0,497% din terenul aferent imobilului situat in Galati,str. Siderurgistilor nr.2,bloc I1, sc. 1,et. 3 ap.96, Societatii Comerciale CEREALPROD SRL, care il detine in folosinta

Acest document nu a putut fi descărcat de pe pagina autorității.