Hotărârea nr. 601/2006

Vanzarea terenului in suprafata de 25,29mp reprezentand cota indiviza de 3,08% din terenul aferent imobilului situat in str. Calugareni nr.11, bloc L1A,sc.2,ap.23,parter, Societatii Comerciale FORTEX OANCEA SRL, pe care il detine in folosinta

Acest document nu a putut fi descărcat de pe pagina autorității.