Hotărârea nr. 595/2006

Anularea criteriilor prevazute la pct.I, lit."b" alin.(1) si (2) din criteriile suplimentare pentru stabilirea ordinii de prioritate in vederea acordarii de teren tinerilor, aprobate prin HCL nr.147/2004

Acest document nu a putut fi descărcat de pe pagina autorității.