Hotărârea nr. 591/2006

Modificarea si completarea art.1 si 2 al HCL nr.335/27.07.2006 referitor la vanzarea terenului in suprafata de 21,66 mp reprezentand cota indiviza de 4,53% din terenul aferent imobilului situat in Galati, Micro 18, str. Brailei nr. 228, bloc E1,scara 1, parter, Societatii Comerciale INTERNATIONAL M.A.G. LTD SRL, care il detine in folosinta

Acest document nu a putut fi descărcat de pe pagina autorității.