Hotărârea nr. 590/2006

Atribuirea in folosinta gratuita, Societatii Comerciale de Distributie a Gazelor Naturale – DISTRIGAZ SUD SA – Sucursala Galati, pe durata existentei constructiilor a terenului proprietate publica a Municipiului Galati

Acest document nu a putut fi descărcat de pe pagina autorității.