Hotărârea nr. 587/2006

Trecerea din administrarea Consiliului Local Galati in concesiunea SC APA CANAL SA Galati a unor mijloace fixe

Acest document nu a putut fi descărcat de pe pagina autorității.