Hotărârea nr. 586/2006

Trecerea din concesiunea SC APATERM SA Galati in administrarea Consiliului Local Galati a unor mijloace fixe

Acest document nu a putut fi descărcat de pe pagina autorității.