Hotărârea nr. 577/2006

Aprobarea rectificarii bugetului general de venituri si cheltuieli pentru municipiul Galati,pe anul 2006

Acest document nu a putut fi descărcat de pe pagina autorității.