Hotărârea nr. 122/2006

Aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru repararea coloanelor purtatoare de fluide din subsolurile unor blocuri

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr.122 din 6 04 2006

privind aprobarea documentației tehnico - economice pentru repararea coloanelor purtătoare de fluide din subsolurile unor blocuri

Consiliul local al municipiului Galați Inițiator: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a inițiatorului;

Având în vedere raportul de specialitate nr.16 152/23 02 2006;

Având în vedere avizul comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art.128 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare, actualizată;

În temeiul art. 46, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1— Se aprobă documentația tehnico - economică pentru repararea coloanelor purtătoare de fluide din subsolurile unor blocuri, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Cubasa George

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei

HOTĂRÂREA ÎNTRUNEȘTE CONDIȚIILE DE LEGALITATE

S E C R E T A R

Grigore Matei

ANEXA

La HCL nr.122/6 04 2006

LISTA CU BLOCURILE DE LOCUINȚE

Aprobate pentru repararea instalatiilor din subsoluri in anul 2006

NR. CRT.

Nr. asociatiei de locatari

Blocul

Adresa

(cartierul)

Cheltuieli estimate (RON)

1

105

N 2

Str. Albatros nr. 4

4.000

2

104

N 3

“ “ “ 6

4 000

3

((

N 4

“ “ “ 8

5.000

4

((

N 5

“ “    “ 10

5 000

5

((

N 6

“      “    “ 12

5.000

6

150

B 3

Mazepa I

4 000

7

BR1C

((

2500

8

180

BR16B, sc 1,2

((

5 300

9

151

C 5

((

5 000

10

((

C 6

((

3 000

11

185

LC 7

((

3.000

12

((

LC 8

((

2 500

13

162

P 4

((

4 000

14

830

A1

Tiglina I

4 000

15

((

A 2

((

5 000

16

216

B1*

((

5 500

17

((

B 2*

((

4.000

18

235

B 3*

((

5 500

19

230

B 4*

((

5 500

20

216

C1*

((

5 500

21

((

C 2*

((

5 500

22

235

C 3*

((

5.500

23

((

C 4*

((

5 500

24

215

C 5*

((

5 500

25

((

C 6*

((

5 500

26

217

C 7*

((

5 000

27

((

C 8*

((

4 000

28

214

C 9*

((

5 000

29

((

C10*

((

5 000

30

((

C11*

((

5 000

31

((

C12*

((

3 000

32

((

C13*

((

4 000

33

((

C14*

((

5 000

34

204

C15*

((

5 500

35

206

C16*

((

5 500

36

((

C17*

((

5 000

37

217

C18*

((

3 000

38

216

D1*

((

6 500

39

212

D 2*

((

6 500

40

244

D 3*

((

6 500

41

204

E1

((

4 000

42

206

E 2*

((

4 000

43

((

E 3*

((

5 000

44

((

E 4*

((

5 000

45

208

E 7

((

5 000

46

GS1

((

2 500

47

251

E 3

Tiglina II

2 500

48

265

G4

((

4 000

49

H 3

((

5 000

50

306

A14

Tiglina III (Micro !6)

4 000

51

((

E 6

((

4 000

52

((

E 7

((

4 000

53

329

12

((

5 000

54

((

I6A

((

3 000

55

((

I6B

((

3 000

56

((

L

((

4 000

57

319

FLORA 1

((

4 000

58

301

NUFAR 5

((

4 000

59

((

NUFAR 6

((

4 000

60

((

NUFAR 7

((

4 000

61

((

NUFAR 8

((

4 000

62

357

B 5

Tiglina IV (Micro 17)

5 000

63

((

B 6

((

5 000

64

373

C 9

((

4 000

65

((

C13

((

4 000

66

((

C15

((

4 000

67

E1

((

4 000

68

357

E 5

((

4 000

69

370

F 6

((

4 000

70

((

F 7

((

4 000

71

((

F 8

((

4 000

72

368 bis

12 A

((

4 000

73

376

O 4

((

5 000

74

358A

F1

Micro 18

5 000

75

364

B 2

((

5 000

76

((

B 4

((

5 000

77

312

A13

Micro 19

5 000

78

453

D 2

((

5 000

79

403

F 2

((

5 000

80

463

L1

((

5 000

81

466

L 2

((

5 000

82

400

L 3

((

5 000

83

471

R 4

((

5 000

84

464

R10

((

5 000

85

431

U 3

((

5 000

86

540

A 8

Micro 20

4 000

87

541

B 3

((

4 000

88

542

B 4

((

5 000

89

D 5

((

4 000

90

543

E 2, sc. 3

((

2 500

91

572

E 2, sc. 4

2 500

92

528

I1, sc. 1

((

2 000

93

520

I1, sc. 2,3, 4,5

((

4 000

94

582

C 2

Micro 21

4 000

95

550 bis

D 4

((

4 000

96

((

D16

((

4 500

97

((

D17

((

4 500

98

575

J 7

((

4 000

99

((

K 7

((

4 000

100

((

K 8

((

4 000

101

775

B 3

Micro 13 B

5 000

102

752

B

Micro 14

4 000

103

859 C

C

((

6 000

104

759

M5A

((

5 000

105

329

12

I. C. Frimu

4 000

106

((

I6A

((

4 000

107

((

I6B

((

4 000

108

((

L1

((

4 000

109

757

M 2

((

4 000

110

764

01

((

4 000

111

((

O 3

((

5 000

112

((

O 5

((

5 000

113

((

O 7

((

4 000

114

767

T1

((

5 000

115

((

T 2

((

5 000

116

((

U 8

((

5 000

117

((

U10

((

5 000

118

((

U12

((

5 000

119

765

K 2

((

5 000

120

N 5

((

5 000

121

Camin 1

Str. Siderurgistilor nr. 50

5 000

122

821

Bloc 5

Zona Garii C.F.R.

5.000

123

((

Bloc 7

((

5.000

124

N16

Micro 38

5 000

125

N 22

((

5 000

126

800

Y 14

((

5.000

127

855

U 5

Micro 39

6 000

128

801

K 6

((

3 000

129

T12

((

5 000

130

705

A1

((

5 000

131

705

B 4

((

5 000

132

705

C1

((

5 000

133

601 Bis

I 2

Micro 40

6 000

134

607

L 3

:

5 000

135

((

N 3

a

5 000

136

616

H 2

a

5 000

137

H 3

a

5 000

138

610

T 4

a

5 000

139

330

1A

Siderurgistilor-Vest

3 000

140

((

1 B

((

3 000

141

((

2 B

((

3 000

142

((

3 A

((

4 000

143

328

9 D

((

4 000

144

11 B

((

4 000

145

758

B 2

1 Decembrie 1918

5 000

146

756

S 3

((

5 000

147

757

S7D

((

5 000

148

114

C

Str. Domneasca nr. 73

2 500

149

((

E

“    “ 77

5 000

150

103

L

“     “ 13

5 000

151

116

Bl 20 ap

“    “ 137

3 000

152

((

Bl 24 ap

“    “ 139

4 000

153

106

W1

Traian 13

5 000

154

108

11

Str. Brailei nr. 1

6 000

155

MALINA1

Zona Port

4 000

156

MALINA 2

((

4 000

157

OLT

4 000

158

-

Cota parte chelt. Reparatii inst in subsoluri

11 880

159

A

Micro 19

4 275

160

A 3

Micro 40

1 890

161

B 8

Micro 39c

4 475

162

BR 2

Str. Brailei

2 550

163

180

BR16B

Mazepa I (str. Rosiori)

6 700

164

Bistrita 2

Zona Port

785

165

C1

Tiglina I

1 020

166

C 2

Micro 39c

2 700

167

C 3

Micro 40

8 440

168

C 6

Micro 39

425

169

C 7

Tiglina II

255

170

C13

Tiglina I

6 000

171

C18

Tiglina I

720

172

C 34

Tiglina I

1 310

173

CD3

Zona CFR

1 765

174

CS6

Tiglina II

3 765

1755

D

Str. Traian

860

176

D1A

Mazepa II

540

177

D1B

((

1 620

178

D 2

Micro 18

1 230

179

D 5

((

1110

180

D 6

Micro 17

1 850

181

D 6

Micro 20

1190

182

E

Micro 40

1 960

183

E1

Mazepa II

915

184

E 3

Tiglina II

2 425

185

E 5

((

4 360

186

E11

Micro 17

1 470

187

F 5

Micro 19

10 630

188

4 F

Micro 16 (Sid. - Vest)

2 840

189

G

Micro 39c

2 860

190

G1

Mazepa I

4 665

191

L 4

Micro 19

5 630

192

L 8

Micro 38

2 275

193

M5A

Mazepa II

1575

194

M 8

((

1 900

195

M11

((

1 235

196

M14

((

1 645

197

N1

Centru (str. Albatros)

12 830

198

N 2

((

1 545

199

N 7

Micro 21

4 340

200

O 6

Micro 19

6140

201

P 4

Str. Brailei

3 610

202

PR3A

Micro 21

1120

203

PS13C

Tiglina I

405

204

PS14B

((

2 855

205

Z 6

Micro 38

615

TOTAL (RON) 850 000 Din care:

  • - Lucrări noi (propuse), RON:......................................................,.................714 680

  • - Lucrări din 2005, nedecontate RON..................................................,..........135 320

Președinte de ședință

Cubasa George