Hotărârea nr. 103/2006

Acordarea unor ajutoare de urgenta

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr.103 din 6 04 2006

privind acordarea unor ajutoare de urgență

Consiliul local al municipiului Galați

INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galați;

Având în vedere raportul de specialitate nr.30 230/4 04 2006;

Având în vedere avizul comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art. 53 din HG nr.1099/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat;

Având în vedere prevederile HCL nr.522/2003 privind aprobarea categoriilor de persoane și condițiile de acordare a ajutoarelor de urgență în vederea achitării datoriilor la plata cheltuielilor de întreținere;

În temeiul art. 46, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1- Se aprobă acordarea ajutoarelor de urgență în vederea achitării datoriilor la plată a cheltuielilor de întreținere pentru persoanele cuprinse în tabelul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

9

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Cubasa George

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei

HOTĂRÂREA ÎNTRUNEȘTE CONDIȚIILE DE LEGALITATE

S E C R E T A R

Grigore Matei

ANEXĂ la HCL nr. 103/6 04 2006

TABEL CU FAMILIILE CARE SE INCADREAZA PREVEDERILE HCL 522/2003

Nr

crt

NUME /

PRENUME

ADRESA

Istoric social

Plan de interventie

CATEGORIA

SOCIALA

VENITURI

RON

Familie mono parentală

Copii fără părinți

Persoane varstnice

probleme grave de sănătate

totale

Pe membru de familie

Suma propusa

Suma aprobata

1

IORDACHE

STANA

Regim. 11Siret,

bl. I4, ap. 62

lordache Stana - 71 ani, pensionară, văduvă din anul 1985, suferă de boli specifice vârstei - diabet zaharat, cataractă ambii ochi, accident vascular de 2 ori.

D-na lordache locuiește singură într-o garsonieră, proprietate personală - nu are copii și nici alte rude.

Creșterea      calității

vieții,          facilitarea

accesului la serviciile sociale si medicale și prevenirea excluderii si        marginalizarii

sociale

 • - acordarea serviciilor

de îngrijire la domiciliu prin           Agenția

Comunitară de servicii sociale « Alternativa »

 • - acordarea unui ajutor

finaciar         pentru

procurarea medicamemtelor necesare tratamentului

x

165

165

2.014,83

2.014,83

2

MITROFAN

ANCA

Str. Bălcescu nr.

42

Mitrofan Anca - 43 ani, necăsătorită, angajată în acord global ca redactor de emisiuni la Mega TV.

Starea de sănătate -probleme cu glanda tiroidă, HTA, reumatism.

Abukat Hindieh Alexandra

 • - fiică, 20 ani, absolventă

a 10 clase, a urmat Școala3Profesională     la

Colegiu4 « V. Madgearu »

 • - speciali5area coafeză -este în 6ăutarea unui loc de munc

Starea de sănătate -obezitate gradul II, operată de 2 ori de chist de tract .

D-na Mitrofan a primit somație    pentru    plata

datoriilor     către     SC

Apaterm, datorii acumulate în timp, din cauza veniturilor foarte mici care nu     acoperă     toate

cheltuielile

Cresterea      calității

vieții,          facilitarea

accesului la serviciile sociale si medicale și prevenirea excluderii si         marginalizarii

sociale

Prevenirea abandonului scolar

 • -  prevenirea rezilierii

contractului         de

închiriere.

 • - identificarea unui loc

de muncă    pentru

fiică

x

200

100

1.872,63

1.872,63

3

HALUNGESCU

ISPIRACHE

Str. V. Papilian, bl. A5, ap. 5

Halungesu Ispirache - 49 ani, căsătorit, pensionar de invaliditate - gradul II -diagnostice    - diabet

zaharat tip 2

Halungescu Dorina - soție, 42 ani, casnică, fără venituri, - are certificat de invaliditate gradul III -suferă     de     scolioză

bilaterală dorsolombară Halungescu       Ancuța

Florentina - fiică, 18 ani, persoană cu handicap gradul III, elevă în clasa a X-a la Școala nr. 30, beneficiază de alocație de stat dublă

Cresterea      calității

vieții,          facilitarea

accesului la serviciile sociale si medicale și prevenirea excluderii si         marginalizarii

sociale

Prevenirea abandonului scolar Prevenirea   evacuării

din locuință

x

413

103

3.147,13

3.147,13

Halungescu Florin - fiu, 16 ani, elev în anul I la Liceul economic,    starea de

sănătate bună.

Familia       Halungescu

beneficiază     de ajutor

social conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat și, conform dispoziției nr. 949 / 2002, 30% se reține pentru plata datoriilor la întreținere

4

PĂTRAȘCU

MARIANA

Str. Dunărea, bl.

N9, ap. 25

Pătrașcu   Mariana - 38

ani, văduvă din anul 1999, cartator la CN Poșta Română din anul 2001, starea de sănătate bună Pătrașcu Daniela - fiică, 12 ani, elevă în clasa a Va , suferă de afecțiuni neuropsihice,     necesită

tratament     lunar     și

recuperare

Pătrașcu Cristian - fiu, 7 ani, preșcolar

D-na Pătrașcu locuiește în apartamentul proprietate personală, împreună cu mama sa, 60 ani, fără venituri, pentru a o ajuta la creșterea copiilor.

Soțul d-nei Pătrașcu a decedat în anul 1999 într-un accident de muncă - la SC DRAF Brăila - era marinar.

Datoriile au fost făcute începând cu acest accident deoarece a fost foarte costisitoare descoperirea cadavrului - abia la un an de la deces, perioadă în care nu a beneficiat de nici un drept din partea

Cresterea      calității

vieții,          facilitarea

accesului la serviciile sociale si medicale și prevenirea excluderii si         marginalizarii

sociale

Prevenirea abandonului scolar

Prevenirea   evacuării

din locuință

x

755

189

3.937,12

3.937,12

intreprinderii iar d-na nu avea loc de muncă.

5

MIHĂILĂ

SĂNDEL

Str. Cosminului,

bl. I6B, ap. 27

Mihăilă Săndel - 45 ani, pensionat pe caz de boală din 2003 - retard mintal ușor, balbism mediu

Mihăilă Maria - soție, 54 ani, fără ocupație, suferă de retard mintal, deficiențe auditive

Mihăilă Săndel Spiridon -fiu, 19 ani, absolvent 7 clase, are    deficiențe

auditive și de vorbire.

Cresterea      calității

vieții,          facilitarea

accesului la serviciile sociale si medicale și prevenirea excluderii si         marginalizarii

sociale

- sprijin în găsirea unui loc de muncă pentru fiu și soție având în vedere deficiențele de auz și vorbire

x

183

61

1.820,85

1.820,85

6

JIGLĂU IONEL

Str.    Oțelarilor,

bl. D2, ap. 30

Jiglău Ionel - 48 ani, căsătorit, pensionar pe caz de boală din 2005 - suferă de Parkinson, steatoză hepatică,         urmează

tratamente          foarte

costisitoare ( o parte gratuite)

Jiglău Niculina - soție, 38 ani, persoană cu handicap gradul III - pareză forte de nerv scintric, deficiență locomotorie medie. Este îngrijitoare la asociația de

Cresterea      calității

vieții,          facilitarea

accesului la serviciile sociale si medicale și prevenirea excluderii si         marginalizarii

sociale Prevenirea abandonului scolar.

- acordarea unui ajutor finaciar         pentru

procurarea medicamemtelor necesare

x

696

87

1951,98

1951,98

locatari cu A normă.

Jiglău Dumitrei - fiu, 19 ani, afecțiuni renale, este în căutarea unui loc de muncă

Jiglău Ștefan - fiu, 13 ani, elev în clasa a V-a, suferă de tulburare nevrotică -este sub tratament la neuropsihiatrie

Jiglău Maria - fiică, 10 ani, elevă în clasa a III -a

Jiglău Andreea - fiică, 4 ani

Jiglău Costel - fiu, 17 ani, elev în clasa a X-a la Colegiul Traian

Jiglău Marian - fiu, 14 ani, persoană cu handicap gradul III - nanism hipofizar, elev în clasa a VII -a

tratamentului

- sprijin în găsirea unui loc de muncă pentru fiul - Jiglău Dumitrel

7

GHERGHE

LICA

Str. V. Vîlcovici, bl. K12, ap. 56

Gherghe Lica - 39 ani, văduvă din 2005, lucrează ca bibliotecară la Liceul Dunărea.

Gherghe Valerica - fiică, 19 ani, elevă în clasa XI-a la Liceul Dunărea

Gherghe Georgiana - fiică, 17 ani, elevă în clasa a X-a la Liceul Dunărea

Gherghe Cătălina Iuliana -fiică, 15 ani, elevă în clasa a VIII - a

Gherghe Cristina Cornelia - fiică, 14 ani, elevă în clasa a VII -a

Soțul d-nei Gherghe a decedat în luna iulie 2005 într-un accident de mașină. Datoriile la plata întreținerii s-au acumulat în urma decesului soțului și a fost

Cresterea      calității

vieții,          facilitarea

accesului la serviciile sociale si medicale și prevenirea excluderii si         marginalizarii

sociale

-          Prevenirea

abandonului scolar Prevenirea   evacuării

din locuință

x

930

186

4.017

4.017

somată de către Asociația de proprietari să plătească

8

ION MARICICA

Str. I. Fernic, bl.

N20, ap. 59

Ion Maricica - 50 ani, divorțată, pensionată pe caz de boală - stenoză mitrală,          insuficiență

cardiacă clasa III, HTA, necesită        tratamente

costisitoare

Mușală Marta - fiică, 25 ani, studentă în anul III la jurnalism - engleză, suferă de      astm     bronșic,

reumatism -   necesită

tratament. Primește pensie alimentară de la tatăl său. Petenta          locuiește

împreună cu fiica sa într-un apartament cu o cameră, proprietate      personală,

dotată cu strictul necesar. Datoriile la întreținere s-au acumulat din cauza stării de sănătate precare.

Cresterea      calității

vieții,          facilitarea

accesului la serviciile sociale si medicale și prevenirea excluderii si         marginalizarii

sociale

 • - acordarea serviciilor

de îngrijire la domiciliu prin           Agenția

Comunitară de servicii sociale « Alternativa »

 • - acordarea unui ajutor

finaciar         pentru

procurarea medicamemtelor

necesare tratamentului

x

324

162

1.880,08

1.880,08

9

MĂGUREANU

EVA

str.

Siderurgiștilor,

bl. D3, ap. 35

Măgureanu Eva - 56 ani, văduvă, pensionară de urmaș, suferă de diabet zaharat, arterită, HTA Măgureanu Geta - fiică, 31 ani,    necăsătorită,

persoană cu handicap gradul II

Măgureanu Penelopa -nepoată      luată      în

plasament, 14 ani, elevă la Școala Generală nr. 7, nerecunoscută de tată.

Mama fetiței este plecată din țară din anul 1996 - nu mai știe nimic de ea.

Cresterea      calității

vieții,          facilitarea

accesului la serviciile sociale si medicale și prevenirea excluderii si         marginalizarii

sociale

 • - acordarea serviciilor

de îngrijire la domiciliu prin           Agenția

Comunitară de servicii sociale « Alternativa »

 • - acordarea unui ajutor

finaciar         pentru

procurarea medicamemtelor

x

389

130

13.287,17

13.287,17

D-na Măgureanu mai are un fiu de 33 ani, căsătorit, cu un copil - toți sunt infectați cu virusul HIV și o fiică, căsătorită în Turcia cu un cetățean de origine turcă - nu vine în țară (este sechestrată - nu are voie să dea nici un telefon).

Apartamentul în care locuiește d-na Măgureanu este proprietate de stat -nu are datorii la chirie.

necesare

Evitarea evacuării din apartament

10

POPOVICI

MITICĂ

EUGEN

Str. V. Vîlcovici, l. L6, ap. 67

Popovici Mitică Eugen - 49 ani, divorțat din anul 1985, pensionat pe caz de boală din 2002 - TBC pulmonar diagnosticat din 1988. Dl. Popovici locuiește singur într-un apartament proprietate de stat. Are o fiică - Popovici Monica Andreea - 23 ani, salariată din 2005 la SC CIPBAY SRL, salariul minim pe economie și are o relație de concubinaj - își ajută sporadic tatăl. Datoriile la întreținere s-au acumulat în timp, dl. Popovici nu a avut nici un venit până când nu s-a pensionat și nici nu a putut lucra din cauza bolii.

Cresterea calității vieții, facilitarea accesului la serviciile sociale si medicale și prevenirea excluderii si marginalizarii sociale - acordarea serviciilor de îngrijire la domiciliu prin Agenția Comunitară de servicii sociale « Alternativa » - acordarea unui ajutor finaciar pentru procurarea medicamemtelor necesare Evitarea evacuării din apartament

x

209

209

11.331,64

11.331,64

11

STAN RĂDIȚA

Str.    Oțelarilor,

bl. O4, ap. 10

Stan Rădița -   57 ani,

pensionară,       (bolnavă

psihic) locuiește singură într-un         apartament

proprietate de stat, compus din    2    camere    și

dependințe, neîntreținut, degradat și instalația sanitară distrusă parțial.

Nu cooperează cu vecinii, nu primește pe nimeni în apartament,           nu-și

recunoaște rudele.

- acordarea unor servicii de asistență socio-medicală    din

partea unei fundații -- acordarea unui ajutor finaciar pentru procurarea medicamemtelor necesare tratamentului Evitarea evacuării din apartament

x

180

180

9.775,04

9.775,04

12

HORUJENCO

COSTICĂ

Str. V. Papilian, bl. B, ap. 7

Horujenco Costică  - 68

ani, pensionar, probleme grave de sănătate Horujenco Elena - 65 ani, pensinară, suferă de boli specifice vârstei

Familia Horujenco și-au crescut      o nepoată

deoarece părinții acesteia nu au recunoscut-o de la naștere.

Datoriile la întreținere s-au acumulat deoarece dl. Horujenco este foarte bolnav     și     necesită

tratamente costisitoare,

Cresterea      calității

vieții,          facilitarea

accesului la serviciile sociale si medicale și prevenirea excluderii si        marginalizarii

sociale

 • - acordarea serviciilor

de îngrijire la domiciliu prin           Agenția

Comunitară de servicii sociale « Alternativa »

 • - acordarea unui ajutor

finaciar         pentru

procurarea medicamemtelor necesare

Evitarea evacuării din apartament

x

720

180

5.560

5.560

TOTAL 60.596 RON

Președinte de ședință

Cubasa George