Hotărârea nr. 582/2005

Rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al municipiului Galati pe anul 2005

Acest document nu a putut fi descărcat de pe pagina autorității.