Hotărârea nr. 440/2005

Aprobarea listei spatiilor proprietate privata a municipiului Galati, cu destinatia de cabinete medicale, precum si a spatiilor in care se desfasoara activitati conexe actului medical propuse spre vanzare, conform OUG nr.110/2005

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr.440 din 1 09 2005

privind: aprobarea listei spațiilor proprietate privată a municipiului Galați , cu destinația de cabinete medicale, precum și a spațiilor în care se desfășoară activități conexe actului medical propuse spre vânzare , conform OUG nr.110/2005

Consiliul local al municipiului Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a inițiatorului;

Având în vedere raportul de specialitate nr.83 692/16 08 2005;

Având în vedere avizul comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art.1 din OUG nr. 110/2005 privind vânzarea spațiilor proprietate privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale, cu destinația de cabinete medicale, precum și a spațiilor în care se desfășoară activități conexe actului medical;

În temeiul art. 46, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1 - Se aprobă lista spațiilor proprietate privată a municipiului Galați, cu destinația de cabinete medicale, precum și a spațiilor în care se desfășoară activități conexe actului medical propuse spre vânzare , conform OUG nr.110/2005, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3 -Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Avram Răzvan Corneliu

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei

HCL 440.doc

ANEXA

la HCL nr.440/1 09 2005

unitati sanitare ce fac obiectul vanzarii conform OUG 110/2005

Nr.

crt

Denumire unitate sanitara

Adresa

Regim inaltime

Suprafata construita

Suprafata desfasurata

Suprafata totala teren

Suprafata care ramane atribuita in folosinta gratuita DSP si este in proprietatea publica a muncipiului

Adaposturi ALA care raman in proprietatea publica a municipiului si administrare a Consiliului Local

Suprafata exclusiva

Suprafata comuna in indiviza

1

Stomatologie

Tiglina I

Str. Saturn nr. 2 bis

P+3

153,56

614,240

259,08

_

_

_

2

Stomatologie infantila

Micro17, str.

Gorunului ,

Parter bloc S1

Parter

Bloc P+8

201,02

201,020

33,61 din care:

28,41cota xclusive 5,20 cota indiviza

15,84

18,77

3

Stomatologie

Mazepa, str.

Lapusneanu nr.28

A

P+1

384,57

677,318

583,23

19,07

12,80

_

4

Stomatologie

Micro 38, str.

Nucului nr. 3

P+1

317,65

635,310

989,70

22,73

13,25

_

5

Stomatologie

Pediatrica

Tiglina II, str.

Constructorilor nr. 33 A

S+P+1

364,16

1.103,660

2854,615

ALA in SU=126,51 mp ramane in domeniul public

6

Dispensar nr. 6

Micro 17, str. Gorunului , parter bloc S2

Parter,

Bloc P+8

201,16

201,160

30,31 din care: 25,07 cota exclusiva

5,24 cota indiviza

7

Dispensar 1-2-3 pediatrie

Tiglina I, str.

Regiment 11 Siret nr. 1

P+1

179,71

349,55

287,85

_

_

_

8

Dispensar 1-2-3 adulti

Tiglina I, str.

Saturn nr. 18

P+1

179,71

349,55

688,89

_

_

_

9

Dispensar comasat adulti+pediatrie nr. 4,5,15,29

Tiglina III, str. Ghe. Asachi nr. 11

P+1

525,53

872,83

709,86

33,29

36,17 din care : 20,64-parter 15,53-etaj

10

Dispensar comasat adulti+pediatrie 17,25

Str. 1Decembrie 1918, parter bloc S9D

Parter,

Bloc P+4

145,39

145,39

45,81 cota indiviza

11

Dispensar comasat pediatrie 7,8,24,32

Str. Brailei nr.

236 parter bloc

E6

Parter,

bloc

P+10

500,49

500,49

71,68 din care:

25,48 cota xclusive

46,20 cota indiviza

12

Dispensar medical 12,19

Str. Rosiori

nr. 33

P+1

174,17

348,35

267,53

13,64

_

_

9

13

Dispensar medical pediatrie, 16,21,23,26,27

Micro 40, str. Av. Mircea Zorileanu nr. 4 A

P+1

188,00

376,00

261,165

14

Dispensar medical adulti 16,21,23

ALA -

Su=126,51

Micro 38, str.

Ionel Fernic nr. 4 A

S+P+1

377,20

1105,95

2538,10

343,16

30,41

ALA in

SU=126,51m p

ramane in domeniul public

15

Dispensar nr. 13

Str.Domneasca

nr. 115

parter

139,50

139,50

220,30

_

_

16

Dispensar nr. 18

Str. G.Cosbuc nr.

259

parter

190,82

190,82

555,84

_

_

17

Dispensar nr. 22

Micro 21, b-dul

Dunarea nr. 23 parter bloc D8

parter

138,30

138,30

_

_

18

Dispensar

Str. Eroilor nr.28

D+P

265,77

491,32

430,23

78,05 din care : 51,54-demisol si 26,51-parter

2,87

19

Dispensar

comasat

10,11,14,20

Str. Nicolae Balcescu nr. 82

parter

470,21

470,21

1455,10

_

_

_

20

Policlinica cu plata

Str. Brailei nr.

136-C

S+P+1

378,25

1102,80

1007,54

-

-

-

21

Centrul stomatologic cu plata

Str. Eroilor

nr. 19

D+P+1

258,50

561,30

531,20

22

Centrul de

Diagnostic si

Str. Eroilor nr. 34

P+2

6 cabinete medicale din care:

4 cabinete stomatologice,

Stotala teren =3980 mp

Sconstruita

_

9

Tratament

1 cabinet ORL,

1 cabinet dermato

in Su exclusiva=139,83 mp

Su in folosinta comuna=113,73 mp si

1 laborator de tehnica dentara, 1 sala turnare

Su exclusiva=25,20 mp

Su in folosinta comuna=37,30 mp

Su totala exclusiva =165,03 mp

Su totala in folosinta comuna =151,03 mp

=1242,10mp

Sdesf =3719,70mp Mai putin suprafata aferenta celor 6 cabinete, 1 laborator tehnica dentara, 1 sala turnare : Su totala exclusiva =165,03mp

Su tot.in folos.comuna =151,03 mp

Președinte de ședință

Avram Răzvan Corneliu