Hotărârea nr. 327/2005

Aprobarea noii structuri a traseelor secundare, din reteaua de trasee a municipiului Galati

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr.327 din 21 06 2005

privind aprobarea noii structuri a a traseelor secundare, din rețeaua de trasee a municipiului Galați

Consiliul Local al Municipiului Galați

Inițiator: Primarul Municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a Primarului Municipiului Galați

Având în vedere raportului de specialitate nr. 54 824/24 05 2005;

Având în vedere avizul pentru servicii publice,gospodărie comunală, comerț și privatizare;

Având în vedere prevederile OG nr. 86/2001 privind serviciile de transport public local de călători

Având în vedere prevederile Legii nr. 284/2002 de aprobare a OG nr. 86/2001;

Având în vedere prevederile HG nr. 828/2003 pentru aplicarea OG nr. 86/2001;

Având în vedere prevederile Legii nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor;

Având în vedere prevederile HG nr. 216/1999 pentru aprobarea Normelor metodologice-cadru de aplicare a Legii nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor;

Având în vedere HCL nr. 89/2004 privind aprobarea concesionării serviciului regulat de transport public local de călători în municipiul Galați și a infrastructurii aferente acestuia;

Având în vedere HCL nr. 14/2005 privind aprobarea Regulamentului de concesiune a serviciului regulat de transport public local de călători în Municipiul Galați;

Având în vedere prevederile art. 38, alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 46, al. 1 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1 - Se aprobă noua structură a traseelor secundare, din rețeaua de trasee a municipiului Galați, prevăzută în anexa nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, cu intrare în vigoare de la 01 07 2005.

Art. 2 - Se aprobă extinderea programului de funcționare pe traseele secundare de la 05.30-22.30 la 05.00-23.00 și posibilitatea aprobării de către serviciul de specialitate, ca excepție, pe baza cererii operatorului, a prelungirii programului în cazul unor evenimente mondene ce presupun flux de călători și după ora 23.00.

Art. 3 - Primarul Municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 4 - Secretarul Municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință Păun Ionuț Cosmin

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați Grigore Matei

HOTĂRÂREA ÎNTRUNEȘTE CONDIȚIILE DE LEGALITATE S E C R E T A R Grigore Matei

Anexa

la HCL nr. 327/21 06 2005

TRASEE

SECUNDARE

TUR /

RETUR

STRĂZILE TRASEULUI

NR MICROBUZE

STAȚII

9

Traseu 61

Tur

Turn TV

9

Turn TV

Stadionului

Bloc O

Otelarilor

Billa

Brăilei

Cinema Dacia

Domneasca

Micro 19

Navelor

Oțelarilor

Portului

Neacșu

INTFOR

Spitalul Județean

Țiglina I

Romtelecom

Trei Star

Potcoava de Aur

Complex Spicul

Navrom

Liceul de Marină

INTFOR

Retur

INTFOR

INTFOR

Portului

Liceul de Marină

Navelor

Navrom

Domneasca

Complex Spicul

Brigadierilor

Centru

Bălcescu

Stirex

Brailei

Agenția CFR

Otelarilor

Parcare banci

Stadionului

CEC Țiglina II

Turn TV

Țiglina II

Farmacia Hygeea

Service vechi

Oțelarilor

Micro 19

Cinema Dacia

Billa

Bloc D19

Turn TV

Traseu 64

Tur

Turn TV

18

Turn TV

Stadionului

Bloc O

Otelarilor

Billa

Brailei

Cinema Dacia

Domnesca

Micro 19

Garii

Otelarilor

Gara CFR

Neacșu

Spitalul Județean

Țiglina I

Romtelecom

Trei Star

Potcoava de Aur

Magazin Modern

Banca Țiriac

Parfumul Teilor

Gara CFR

Retur

Gara CFR

Gara CFR

Garii

Garii

Balcescu

FSEA

Brailei

CVA

Otelarilor

Albatros

Stadionului

Centru

Turn TV

Stirex

Agentia CFR

Parcare banci

CEC Țiglina II

Țiglina II

Farmacia Hygeea

Service vechi

Otelarilor

Micro 19

Cinema Dacia

Billa

Bloc D19

Turn TV

Traseu 63

Tur

Billa - parcare

65

Billa - parcare

Otelarilor

Billa

Brăilei

Cinema Dacia

Centură

Micro 19

Oltului

Oțelarilor

Prel Brăilei

IATSA

Asachi

Fabrica de pâine

Saligny

Scoala nr. 40

Doja

Pța. Micro 17

Siderurgistilor

Liceul Economic

1 Decembrie 1918

Oltului

T. Vuia

Minion

H. Coandă

Biserica Sf. Vasile

Coșbuc

Ghe. Doja

Depou

IREG

P-ța Energiei

Mașniță

9 Mai

Aurel Vlaicu

M40

P-ța Micro 39

Mariano

Depozitul farmaceutic

Patinoar

Zefirului

Traseu 73 *** circula de trei ori pe zi (câte o cursă dimineața, la prânz și seara) până în cartierul Agrogal


Retur

Tur

Depou

Coșbuc

H. Coandă

T. Vuia

1 Decembrie 1918

Siderurgistilor

Asachi

Prel. Brăilei

Oltului

Centură

Brăilei

Oțelarilor

Billa - parcare

Billa II

Talcioc

Dr. Mihai Petrini

I. Fernic

Centura

T.Vuia

1-Dic-18

Siderurgiștilor

Brăilei

Domnească

Basarabiei

Calea Prutului

Bazinul Nou

Agrogal


Galmopan

Depou

Depou

Galmopan

Zefirului

Patinoar

Galgross

P-ța Micro 39

B. Hills

Liceul 3

9 Mai

Mașniță

P-ța Energiei

IREG

Spitalul de copii

Bingo

Oltului

Liceul Economic

P-ța Micro 17

Scoala nr. 40

Fabrica de pâine

Grădinița Prichindel

Oțelarilor

Cinema Dacia

Billa

Billa - parcare


Billa II


Talcioc

I Fernic

T Vuia

Piața Micro 39

Bloc L

Liceul 3

9-May

Mașniță

Piața Energiei

IREG

Casa Roșie

Țiglina I

Romtelecom

Trei Star

Potcoava de Aur

Modern


Banca Țiriac

Parfumul Teilor

Direcția Agricolă

Calea Prutului

Menarom

ELNAV

Damen

Bazinul Nou

Agrogal

Retur

Agrogal

Agrogal

Bazinul Nou

Bazinul Nou

Calea Prutului

Damen

Basarabiei

ELNAV

Domnească

Menarom

Gării

Transurb

Bălcescu

Liceul de artă

Brăilei

Gării

Siderurgiștilor

FSEA

1-Dic-18

CVA

T. Vuia

Albatros

Centura

Centru

I. Fernic

Stirex

Dr. Mihai Petrini

Agenția CFR

Talcioc

Parcare banci

Billa II

CEC Țiglina II

Țiglina II

Casa Roșie

IREG

Piața Energiei

Mașniță

9-May

Aurel Vlaicu

Micro 40

Piața M39

T Vuia

I Fernic

Talcioc

Billa II

Traseu 74

Tur

Billa II

6

Billa II

Talcioc

Talcioc

Dr. Mihai Petrini

Complex Ionescu

I. Fernic

Micro 13b

Milcov

M40

T.Vuia

Piața Micro 39

H. Coanda

Mariano

Cosbuc

Depozitul farmaceutic

Al. Macelaru

Patinoar

Traian

Zefirului

Prundului

Galmopan

Domneasca

Spitalul nr. 3

Gării

Prundului

9

Gara CFR

Parc CFR

Radu Negru

Camine studentesti

Muzeul de arta

Vultur

Liceul de artă

Gara CFR

Retur

Gara CFR

Gara CFR

Gării

Direcția Agricolă

Domneasca

Bloc Ialomita

Prundului

Camine studențești

Traian

Caminul de bătrâni

Al. Macelaru

Parc CFR

Cosbuc

Prundului

H. Coanda

Spitalul nr. 3

T. Vuia

Galmopan

Milcov

Zefirului

I. Fernic

Patinoar

Dr. Mihai Petrini

Galgross

Talcioc

Piața M39

Billa II

B. Hills

Micro 13b

Complex Ionescu

Talcioc

Billa II

Traseu 75

Tur

Billa II

15

Billa II

Talcioc

Talcioc

Dr. Mihai Petrini

Ionel Fernic

I. Fernic

T Vuia

Centura

Piața M39

T Vuia

Beverly Hills

1 Decembrie 1918

Liceul nr. 3

Siderurgistilor

9-May

Brailei

Mașniță

Domneasca

Piața Energiei

Garii

IREG

Gara CFR

Casa Roșie

Țiglina I

Romtelecom

Trei Star

Potcoava de Aur

Magazin Modern

Banca Țiriac

Parfumul Teilor

Gara CFR

Retur

Gara CFR

Gara CFR

Garii

Gării

Balcescu

FSEA

Brailei

CVA

Siderurgistilor

Albatros

1 Decembrie 1918

Centru

Traseu 68


Tur

Retur

T Vuia

Centura

I. Fernic

Dr. Mihai Petrini

Talcioc

Billa II

ADP-parcare

Coșbuc

H. Coanda

T. Vuia

1 Decembrie 1918

Siderurgistilor

Brailei

Domneasca

Navelor

Portului

INTFOR

INTFOR

Portului

Navelor

Domneasca

Brigadierilor

Bălcescu

Brailei

Siderurgistilor

1 Decembrie 1918

T. Vuia

H. Coanda

ADP-parcare


21


Stirex

Agenția CFR

Parcare banci

CEC Țiglina II

Țiglina II

Casa Roșie

IREG

Piața Energiei

Mașniță

9 Mai

Aurel Vlaicu

Micro 40

Piața Micro 39

T Vuia

Ionel Fernic

Talcioc

Billa II

ADP-parcare

Galgross

Piață M39

B. Hills

Liceul 3

9 Mai

Mașniță

Piața Energiei

IREG

Casa Roșie

Țiglina I

Romtelecom

Trei Star

Potcoava de Aur

Complex Spicul

Navrom

Liceul de Marină

INTFOR

INTFOR

Liceul de Marină

Navrom

Complex Spicul

Centru

Stirex

Agenția CFR

Parcare banci

CEC Țiglina II

Țiglina II

Casa Roșie

IREG

Piața Energiei

Mașniță

9 Mai


Aurel Vlaicu

M40

Piață M39

Mariano

Depozitul farmaceutic

ADP-parcare

Traseu 76

Circular

ADP-parcare

27

ADP-parcare

Cosbuc

Patinoar

Al Macelaru

Zefirului

Traian

Galmopan

Prundului

Spitalul nr. 3

Domneasca

Prundului

Gării

Parc CFR

Bălcescu

Radu Negru

Brailei

Cămine studențești

Siderurgistilor

Muzeul de artă

1 Decembrie 1918

Vultur

Traian Vuia

Liceul de artă

H. Coanda

Gării

ADP - parcare

FSEA

CVA

Albatros

Centru

Stirex

Agenția CFR

Parcare banci

CEC Țiglina II

Țiglina II

Casa Roșie

IREG

Piața Energiei

Mașniță

9 Mai

Aurel Vlaicu

M 40

Piața M39

Mariano

Depozitul farmaceutic

ADP-parcare

Traseu 79

Circular

ADP-parcare

27

ADP-parcare

Coșbuc

Galgross

H. Coanda

Piața Micro 39

T. Vuia

B.Hills

1 Decembrie 1918

Liceul 3

Siderurgistilor

9 Mai

Brailei

Mașniță

Domneasca

Piața Energiei

Prundului

IREG

Traian

Casa Roșie

Al Macelaru

Țiglina I

Coșbuc

Romtelecom

9

ADP-parcare

Trei Star

Potcoava de Aur

Magazin Modern

Banca Țiriac

Parfumul Teilor

Direcția Agricolă

Bloc Ialomița

Cămine studențești

Căminul de bătrâni

Parc CFR

Prundului

Spitalul nr. 3

Galmopan

Zefirului

Patinoar

ADP-parcare

Traseu 80

Tur

INTFOR

3

INTFOR

Portului

Liceul de Marină

Navelor

Navrom

Domneasca

Complex Spicul

Brigadierilor

Centru

Brailei

Stirex

Siderurgiștilor

Agenția CFR

Doja

Parcare banci

Brandusei

CEC Țiglina II

Complex Siret

Țiglina II

Casa Roșie

Ghe. Doja

Școala nr. 10

Complex Siret

Retur

Complex Siret

Complex Siret

Brandusei

Școala nr. 10

Doja

IREG

Anghel Saligny

IREG

Siderurgiștilor

Casa Roșie

Brailei

Țiglina I

Domneasca

Romtelecom

Navelor

Trei Star

Portului

Potcoava de Aur

INTFOR

Complex Spicul

Navrom

Liceul de Marină

INTFOR

Traseu 81

Tur

INTFOR

2

INTFOR

Portului

Liceul de Marină

Navelor

Navrom

Domneasca

Complex Spicul

Brigadierilor

Centru

Bălcescu

Stirex

Brăilei

Agenția CFR

Siderurgiștilor

Parcare banci

1-Dic-18

CEC Țiglina II

Milcov

Țiglina II

Ionel Fernic

Casa Roșie

Dr. Mihai Petrini

IREG

Talcioc

Piața Energiei

Billa II

Mașniță

9-May

Aurel Vlaicu

Micro 40

Micro 13b

Complex Ionescu

Talcioc

Billa II

Retur

Billa II

Billa II

Talcioc

Talcioc

Dr. Mihai Petrini

Complex Ionescu

Ionel Fernic

Micro 13b

Milcov

Liceul 3

1-Dic-18

9-May

Siderurgiștilor

Mașniță

Brăilei

Piața Energiei

Domneasca

IREG

Navelor

Casa Roșie

Portului

Țiglina I

INTFOR

Romtelecom

Trei Star

Potcoava de Aur

Complex Spicul

Navrom

Liceul de Marină

INTFOR

Traseu 82

Tur

INTFOR

11

INTFOR

Portului

Liceul de Marină

Navelor

Navrom

Domneasca

Complex Spicul

Brigadierilor

Centru

Balcescu

Stirex

Brailei

Agenția CFR

Siderurgistilor

Parcare banci

Magistrala CSG

CEC Țiglina II

Poarta SIDEX

Țiglina II

Casa Roșie

IREG

Piața Energiei

Piața Energiei

Liceul 9

Poarta SIDEX

Retur

Poarta Sidex

Poarta SIDEX

Magistrala CSG

Liceul 9

Siderurgistilor

Piața Energiei

Brailei

IREG

Domneasca

Casa Roșie

Navelor

Țiglina I

Portului

Romtelecom

INTFOR

Trei Star

Potcoava de Aur

Complex Spicul

Navrom

Liceul de Marină

INTFOR

Traseu 67

Tur

Complex Siret

3

Complex Siret

Brandusei

Școala nr. 10

Doja

IREG

Anghel Saligny

IREG

Siderurgiștilor

Casa Roșie

Brailei

Țiglina I

Domneasca

Romtelecom

Parc CFR

Trei Star

Potcoava de Aur

Magazin Modern

Banca Țiriac

Parfumul Teilor

Direcția Agricolă

Bloc Ialomița

Cămine studențești

Căminul de bătrâni

Parc CFR

Retur

Parc CFR

Parc CFR

Domneasca

Radu Negru

Garii

Cămine Studențești

Balcescu

Muzeul de artă

Brailei

Vultur

Siderurgiștilor

Liceul de artă

Doja

Gării

Brandusei

FSEA

Complex Siret

CVA

Albatros

Centru

Stirex

Agenția CFR

Parcare banci

CEC Țiglina II

Țiglina II

Casa Roșie

Ghe. Doja

Școala nr. 10

Complex Siret

Traseu 69

Tur

Complex Siret

3

Complex Siret

Lebedei

Casa Roșie

Gh. Asachi

Țiglina I

Siderurgiștilor

Romtelecom

Brailei

Trei Star

Domneasca

Potcoava de Aur

Garii

Magazin Modern

Gara CFR

Banca Țiriac

Parfumul Teilor

Gara CFR

Retur

Gara CFR

Gara CFR

Garii

Transurb

Mihai Bravu

Liceul de artă

Basarabiei

Gării

Domneasca

FSEA

Gării

CVA

Bălcescu

Albatros

Brailei

Centru

Siderurgiștilor

Stirex

Gh. Asachi

Agenția CFR

Lebedei

Parcare banci

Complex Siret

CEC Țiglina II

Țiglina II

Casa Roșie

Bingo

Complex Siret

Traseu 70

Tur

Cimitir Sf. Lazar

3

Cimitir Sf. Lazăr

Prel. Brailei

Minion

Brailei

Țiglina I

Domneasca

Romtelecom

Parc CFR

Trei Star

Potcoava de Aur

Magazin Modern

Banca Țiriac

Parfumul Teilor

Direcția Agricolă

Bloc Ialomița

Cămine studențești

Căminul de bătrâni

Parc CFR

Retur

Parc CFR

Parc CFR

Domneasca

Radu Negru

Garii

Cămine studențești

Balcescu

Muzeul de artă

Brăilei

Vultur

Prel. Brailei

Liceul de artă

Cimitir Sf. Lazar

Gării

FSEA

CVA

Albatros

Centru

Stirex

Agenția CFR

Parcare banci

CEC Țiglina II

Țiglina II

Minion

Cimitir Sf. Lazăr

Traseu 71

Tur

Cimitir Sf. Lazar

4

Cimitir Sf. Lazăr

Prel. Brailei

Minion

Brailei

Țiglina I

Traian

Romtelecom

Piata Centrala

Trei Star

Potcoava de Aur

Modern

Banca Țiriac

Parfumul Teilor

Gării

FSEA

CVA

P-ța Centrală

Retur

Piata Centrala

P-ța Centrală

Traian

Baia Comunală

Basarabiei

FSEA

Balcescu

CVA

Brailei

Albatros

Prel. Brailei

Centru

Cimitir Sf. Lazar

Stirex

Agenția CFR

Parcare banci

CEC Țiglina II

Țiglina II

Minion

Cimitir Sf. Lazăr

Traseu 72

Tur

Cimitir Sf. Lazar

3

Cimitir Sf. Lazăr

Prel. Brailei

Minion

Brailei

Țiglina I

Domneasca

Romtelecom

Garii

Trei Star

Gara CFR

Potcoava de Aur

Magazin Modern

Banca Țiriac

Parfumul Teilor

Gara CFR

Retur

Gara CFR

Gara CFR

Garii

Transurb

Mihai Bravu

Liceul de artă

Basarabiei

Gării

Domnească

FSEA

Gării

CVA

Balcescu

Albatros

Brailei

Centru

Prel. Brailei

Stirex

Cimitir Sf. Lazar

Agenția CFR

Parcare banci

CEC Țiglina II

Țiglina II

Minion

Cimitir Sf. Lazăr

Traseu 78 *** circula de șase ori pe zi (câte două curse dimineața, la prânz și seara) până în cartierul Traian Nord

Tur

Piata Centrala

4

Piața Centrală

Traian

Baia Comunală

Bariera Traian

Spitalul Militar

Cartier Traian Nord

Cezar

Spitalul Municipal

Radu Negru

Prundului

Bariera Traian

Automecanica

Cartier Traian Nord

Retur

Cartier Traian Nord

Cartier Traian Nord

Bariera Traian

Automecanica

Traian

Bariera Traian

Piata Centrala

Prundului

Radu Negru

Spitalul Municipal

Cezar

Spitalul Militar

Baia Comunală

P-ța Centrală

Traseu 62 *** ajunge la

Tur

Piata Centrala

10

Piața Centrală

Universitatea Danubius luni -vineri între orele 7.00 - 20.00 și sâmbătă -duminică între orele 7.00 -14.00, în rest ultima stație fiind Bd. Dunărea

Sf. Spiridon

Stirex

Brailei

Agenția CFR

Oțelarilor

Parcare bănci

Bd. Galati

CEC Țiglina II

Danubius

Țiglina II

Farmacia Hygeea

Service vechi

Oțelarilor

Micro 19

Bd. Dunărea

Universitatea Danubius

Retur

Danubius

Universitatea Danubius

Bd. Galati

Zenner

Dunărea

Cimitir Cătușa

Brailei

Grădinița Prichindel

Domneasca

Neacșu

Garii

Spitalul Județean

Balcescu

Țiglina I

Eroilor

Romtelecom

Traian

Trei Star

Piata Centrala

Potcoava de Aur

Magazin Modern

Banca Țiriac

Parfumul Teilor

Gării

FSEA

CVA

Piața Centrală

Traseu 83  ***

ajunge în sat Filești zilnic cu 10 curse: 3 dimineața, 3 la prânz și 2 seara

Tur

Piata Centrala

5

Piața Centrală

Sf Spiridon

Stirex

Brăilei

Agenția CFR

Siderurgiștilor

Parcare banci

1-Dic-18

CEC Țiglina II

T. Vuia

Țiglina II

Centura

Casa Roșie

Ionel Fernic

IREG

Feroviarilor

Piața Energiei

9

N. Mantu

Mașniță

Filesti

9-May

Aurel Vlaicu

Micro 40

Piața M39

T Vuia

Ionel Fernic

Complex Ionescu

Feroviarilor

Sat Filești

Retur

Filesti

Sat Filești

N. Mantu

Feroviarilor

Feroviarilor

Micro 13b

Ionel Fernic

Complex Ionescu

Centura

Ionel Fernic

T. Vuia

T Vuia

1-Dic-18

Piață Micro 39

Siderurgistilor

Beverly Hills

Brăilei

Liceul 3

Traian

9-May

Piata Centrala

Mașniță

Piața Energiei

IREG

Casa Roșie

Țiglina I

Romtelecom

Trei Star

Potcoava de Aur

Piața Centrală

Traseu 85

Piata Centrala

3

Piața Centrală

Sf Spiridon

Stirex

Brăilei

Agenția CFR

Oțelarilor

Parcare bănci

Bd. Galati

CEC Țiglina II

Bd Dunărea

Țiglina II

Brailei

Farmacia Hygeea

Gara Barboși

Service vechi

Oțelarilor

Micro 19

Bd. Galați

Zenner

Cimitir Cătușa

Poligon

Releu

Gara Barboși

Gara Barboși

Gara Barboși

Brailei

Releu

Bd. Dunărea

Poligon

Bd. Galați

Cimitir Cătușa

Oțelarilor

Zenner

Brăilei

Cozamin

Domneasca

Micro 19

Gării

Oțelarilor

Bălcescu

Neacșu

Eroilor

Spitalul Județean

Traian

Țiglina I

Piata Centrala

Romtelecom

Trei Star

Potcoava de Aur

Magazin Modern

Banca Țiriac

Parfumul Teilor

Gării

FSEA

CVA

Piața Centrală

Traseu 77

Tur

Piata Centrala

26

Piața Centrală

Sf. Spiridon

Stirex

Brailei

Agenția CFR

Siderurgistilor

Parcare banci

1 Decembrie 1918

CEC Țiglina II

T. Vuia

Țiglina II

H. Coanda

Casa Roșie

ADP- parcare

IREG

Piața Energiei

Mașniță

9 Mai

Aurel Vlaicu

M40

Piața Micro 39

Mariano

Depozitul farmaceutic

ADP-parcare

Retur

ADP- parcare

ADP-parcare

H. Coanda

Galgross

T. Vuia

Piața Micro 39

1 Decembrie 1918

B.Hills

Siderurgistilor

Liceul 3

Brailei

9 Mai

Traian

Mașniță

Piata Centrala

Piața Energiei

IREG

Casa Roșie

Țiglina I

Romtelecom

Trei Star

Potcoava de Aur

Piața Centrală

Traseu 84 *** în perioada 15.05 - 15.09

Tur

M 19

10

M19

circulă până la Lacul Vânători între orele 8.30 -19.00


Traseu 65  ***

circula de trei ori pe zi (câte o cursă dimineața, la prânz și seara) până în cartierul Agrogal


Retur

Tur

Otelarilor

Brăilei

Siderurgiștilor

1-Dic-18

T Vuia

H Coandă

Coșbuc

Depou

Ștefan cel Mare

Lacul Vânători

Lacul Vânători

Ștefan cel Mare

Depou

Cosbuc

H Coandă

T Vuia

1-Dic-18

Siderurgiștilor

Brăilei

Otelarilor

Micro 19

Turn TV


13


Oțelarilor

Neacșu

Spitalul Județean

Casa Roșie

IREG

Piața Energiei

Mașniță

9-May

Aurel Vlaicu

Micro 40

Piața Micro 39

Mariano

Depozitul Farmaceutic

Patinoar

Zefirului

Galmopan

Depou

FNC

Cimitir Israelit

Lacul Vânători

Lacul Vânători

Cimitir Israelit

FNC

Depou

Galmopan

Zefirului

Patinoar

Galgoss

Piața Micro 39

Beverly Hills

Liceul 3

9-May

Mașniță

Piața Energiei

IREG

Casa Roșie

Farmacia Hygeea

Service vechi

Oțelarilor

M19

Turn TV


9

Stadionului

Bloc O

Otelarilor

Billa

Brăilei

Cinema Dacia

Domneasca

Micro 19

Basarabiei

Oțelarilor

Calea Prutului

Neacșu

Bazinul Nou

Spitalul Județean

Agrogal

Țiglina I

Romtelecom

Trei Star

Potcoava de Aur

Magazin Modern

Parfumul Teilor

Direcția Agricolă

Calea Prutului

Menarom

ELNAV

Damen

Bazinul Nou

Agrogal

Retur

Agrogal

Agrogal

Bazinul Nou

Bazinul Nou

Calea Prutului

Damen

Basarabiei

ELNAV

Domneasca

Menarom

Gării

Transurb

Balcescu

Liceul de artă

Brailei

Gării

Otelarilor

FSEA

Stadionului

CVA

Turn TV

Albatros

Centru

Stirex

Agenția CFR

Parcare banci

CEC Țiglina II

Țiglina II

Farmacia Hygeea

Service vechi

Oțelarilor

M19

Cinema Dacia

Billa

Bloc D19

Turn TV

Traseu 66

Tur

Turn TV

4

Turn TV

Stadionului

Bloc O

Otelarilor

Billa

Brailei

Cinema Dacia

Domnească

Micro 19

Gării

Oțelarilor

Bălcescu

Neacșu

Eroilor

Spitalul Județean

Piata Centrala

Țiglina I

Romtelecom

Trei Star

Potcoava de Aur

Magazin Modern

Banca Țiriac

Parfumul Teilor

Gării

FSEA

CVA

Piața Centrala

Retur

Piata Centrala

Piața Centrală

Sf Spiridon

Stirex

Brăilei

Agenția CFR

Oțelarilor

Parcare banci

Stadionului

CEC Țiglina II

Micro 19

Țiglina II

Farmacia Hygeea

Service vechi

Oțelarilor

M19

Traseu 60

Tur

M 19

50

M19

Otelarilor

Oțelarilor

Brailei

Neacșu

Domneasca

Spitalul Județean

Parc CFR

Țiglina I

Romtelecom

Trei Star

Potcoava de Aur

Magazin Modern

Banca Țiriac

Parfumul Teilor

Direcția Agricolă

Bloc Ialomița

Cămine studențești

Căminul de bătrâni

Parc CFR

Retur

Parc CFR

Parc CFR

Domneasca

Radu Negru

Garii

Cămine Studențești

Balcescu

Muzeul de artă

Brailei

Vultur

Otelarilor

Liceul de artă

M 19

Gării

FSEA

CVA

Albatros

Centru

Stirex

Agenția CFR

Parcare banci

CEC Țiglina II

Țiglina II

Farmacia Hygeea

Service vechi

Oțelarilor

M19

T O T A L

350

TOTAL CU REZERVA DE

30%

500

Președinte de ședință

Păun lonuț Cosmin