Hotărârea nr. 322/2005

Aprobarea documentatiilor tehnico - economice ale obiectivelor prevazute in programul de reparatii capitale, pe anul 2005

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr. 322 din 21 06 2005

privind: aprobarea documentațiilor tehnico - economice ale obiectivelor prevăzute în programul de reparații capitale, pe anul 2005

Consiliul local al municipiului Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a inițiatorului;

Având în vedere raportul de specialitate nr.48 304/9 05 2005;

Având în vedere avizul comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art. 40, alin.1 din OUG nr.45/2003, actualizată, privind finanțele publice locale;

În temeiul art. 46, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1- Se aprobă documentațiile tehnico - economice ale obiectivelor prevăzute în programul de reparații capitale, pe anul 2005.

Documentațiile sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2- Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință Păun Ionuț Cosmin

Contrasemnează Secretarul municipiului Galați Grigore Matei

ANEXA la HCL nr.322/21 06 2005

Documentații tehnico - economice ale obiectivelor prevăzute în programul de reparații capitale, pe anul 2005

 • 1. Reparație capitala “Retea apa, Siderurgistilor Vest bl. 9A-9B

Obiectivul propus a se realiza se afla in cartierul Siderurgistilor Vest din municipiul Galati. Conducta de apa rece cu Dn 168 mm, si Dn 50 mm amplasata in tunel tehnic vizitabil are un grad avansat de uzura, fapt ce pune in pericol siguranta in exploatare (numar avarii :15) .

Scopul lucrarilor prevazute urmareste asigurarea continuitatii in alimentarea cu apa a blocurilor, eliminarea pierderilor, reducerea disconfortului si evitarea problemelor de ordin sanitar prin :

-inlocuirea unor tronsoane de conducta OL Dn 168 mm, cu o conducta avind aceleasi caracteristici tehnice, pe o lungime de 38 ml in interiorul tunelului tehnic vizitabil, fixarea acesteia facindu-se pe console din profil U8, celelalte retele nefiind afectate;

-inlocuirea bransamentelor de apa OL Zn 50 mm pe o lungime L=10 ml.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

 •  valoarea totala a investitiei -101.064.205 lei

 •  din care C+M          - 93.577.968 lei

 •  capacitati:-retea apa rece:Dn 168 mm OL., L=38 ml

-bransamente apa Dn 50mm, OL Zn , L=10 ml

Durata de realizare a investitiei este de 1 luna.

 • 2. Reparatie capitala “Retea si bransament apa Siderurgistilor Vest bl. 9F-H

Obiectivul propus a se realiza se afla in cartierul Siderurgistilor Vest din municipiul Galati. Conducta de apa rece cu Dn 168 mm, si Dn 50 mm amplasata in tunel tehnic vizitabil are un grad avansat de uzura fiind puternic corodata, fapt ce pune in pericol siguranta in exploatare (numar avarii :21) .

Scopul lucrarilor prevazute urmareste asigurarea continuitatii in alimentarea cu apa a blocurilor, eliminarea pierderilor, reducerea disconfortului si evitarea problemelor de ordin sanitar prin :

-inlocuirea unor tronsoane de conducta OL Dn 168 mm, cu o conducta avind aceleasi caracteristici tehnice, pe o lungime de 50 ml in interiorul tunelului tehnic vizitabil, fixarea acesteia facindu-se pe console din profil U8, celelalte retele nefiind afectate;

-inlocuirea bransamentelor de apa OL Zn 50 mm pe o lungime L=14 ml.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

 •  valoarea totala a investiției -122.998.795 lei

 •  din care C+M          - 113.887.773 lei

 •  capacitati:-retea apa rece:Dn 168 mm OL., L=50 ml

-bransamente apa Dn 50mm, OL Zn , L=14 ml

Durata de realizare a investitiei este de 1 luna.

 • 3. Reparație capitala “Retea si branșament apa str. Siderurgistilor Vest bl. 10B, ioD,ioF

Obiectivul propus a se realiza se afla in cartierul Siderurgistilor Vest din municipiul Galati, bl.10B, 10D, 10F. Conducta de apa rece cu Dn 168 mm, si Dn 50 mm amplasata in tunel tehnic vizitabil are un grad avansat de uzura, fapt ce pune in pericol siguranta in exploatare (numar avarii :22) .

Scopul lucrarilor prevazute urmareste asigurarea continuitatii in alimentarea cu apa a blocurilor, eliminarea pierderilor, reducerea disconfortului si evitarea problemelor de ordin sanitar prin :

-inlocuirea unor tronsoane de conducta OL Dn 168 mm, cu o conducta avind aceleasi caracteristici tehnice, pe o lungime de 10 ml in interiorul tunelului tehnic vizitabil, fixarea acesteia facindu-se pe console din profil U8, celelalte retele nefiind afectate;

-inlocuirea bransamentelor de apa OL Zn 50 mm pe o lungime L=40 ml.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

 •  valoarea totala a investitiei - 243.579.977 lei

 •  din care C+M          - 225.537.015 lei

 •  capacitati:-retea apa rece:Dn 168 mm OL, L=100 ml.

-bransamente apa Dn 50mm, OL Zn , L=40 ml

Durata de realizare a investitiei este de 1 luna.

 • 4. Reparatie capitala “Retea apa rece Micro 39A, bl. Y15

Obiectivul propus a se realiza se afla in cartierul Micro 39A din municipiul Galati, blocul Y15. Conducta de apa rece cu Dn 100 mm, si Dn 50 mm amplasata in tunel tehnic vizitabil are un grad avansat de uzura, fapt ce pune in pericol siguranta in exploatare (numar avarii :14) .

Scopul lucrarilor prevazute urmareste asigurarea continuitatii in alimentarea cu apa a blocurilor, eliminarea pierderilor, reducerea disconfortului si evitarea problemelor de ordin sanitar prin :

-inlocuirea unor tronsoane de conducta OL Dn 100 mm, cu o conducta avind aceleasi caracteristici tehnice, pe o lungime de 25 ml in interiorul tunelului tehnic vizitabil; -inlocuirea bransamentelor de apa OL Zn 50 mm pe o lungime L=5 ml.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

 •  valoarea totala a investiției - 36.778.820 lei

 •  din care C+M          - 33.835.200 lei

 •  capacitati:-retea apa rece:Dn 100 mm OL., L=25 ml

-bransamente apa Dn 50mm, OL Zn , L=5 ml

Durata de realizare a investitiei este de 1 luna.

 • 5. Reparație capitala “Conducta OL Dn 800 mm, 200-1000 m-Priza Dunării

Obiectivul propus a se realiza se afla in Galati, intre Priza Dunarii si Uzina I .

Conducta de apa existenta cu Dn 800 mm are un grad avansat de uzura determinata de continutul ridicat de suspensii din apa bruta, fapt ce pune in pericol siguranta in exploatare (numar avarii :21) .

Scopul lucrurilor prevazute in cadrul reparației capitale urmareste asigurarea continuitatii in alimentarea cu apa a stațiilor de tratatare si pompare, eliminarea pierderilor, reducerea disconfortului si evitarea problemelor de ordin sanitar prin:

-inlocuirea unei vane Dn 800mm, in caminul de vane existent.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

 •  valoarea totala a investitiei -120.376.780 lei

 •  din care C+M          - 111.459.980 lei

 •  capacitati:-conducta PREMO Dn 800mm cu tronsoane din OL

-vana Dn 800mm

Durata de realizare a investitiei este de 1 luna.

 • 6. Reparatie capitala “Rezervor 5000 mc-statia Serbesti”

Obiectivul propus a se realiza se afla in judetul Galati, statia de repompare Serbesti .

Starea tehnica a rezervorului de 5000 mc pus in functiune in anul 1968 este nesatisfacatoare, ceea ce conduce la pierderi tehnologice de apa prin pereti in taluz si prezinta pericolul dislocarii acestora.

Hidroizolatia bituminoasa a planseului rezervorului este puternic degradata si permite apelor pluviale sa se infiltreze in interiorul rezervorului.

Acumularea de apa din pierderile tehnologice combinata cu stagnarea apelor pluviale datorata sistematizarii verticale necorespunzatoare, a condus la inmuierea stratului de teren de umplutura din suprafata producind tasari locale.

Scopul lucrarilor prevazute in cadrul reparatiei capitale urmareste reducerea disconfortului si evitarea problemelor de ordin sanitar prin:

-consolidarea si refacerea tencuielii de recipient si a zidariei de protectie

-refacerea hidroizolatiei si a termoizolatiei

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

 •  valoarea totala a investiției - 963.660.840 lei

 •  din care C+M          - 863.658.320 lei

 •  capacitati:-diametru-50m-volum -5000mc

-suprafata planseu acoperis-2000 mp

Durata de realizare a investitiei este de 3 luni.

 • 7. Reparație capitala "Retea apa str. Siderurgistilor, bl.SD2C-A"

Amplasamentul obiectivului: Galati, str. Siderurgistilor, et.I, IIB, IIC.

Conducta de apa rece avand DN 200mm , respectiv Dn 50 mm, amplasata in tunel tehnic vizitabil are un grad avansat de uzura fiind puternic corodata, fapt ce pune in pericol siguranta in exploatare (numar avarii = 16).

Scopul lucrarilor prevazute in cadrul reparatiei capitale urmareste asigurarea continuitatii in alimentarea cu apa a blocurilor, eliminarea pierderilor, reducerea disconfortului si evitarea problemelor de ordin sanitar prin:

 • - inlocuirea unor tronsoane de conducta OL Dn 200 mm, cu o conducta avand aceleasi caracteristici tehnice, pe o lungime L=84 ml in interiorul tunelului tehnic vizitabil, fixarea acesteia facandu-se pe console din profil U8, celelalte retele nefiind afectate.

 • - inlocuirea bransamentelor de apa, OL Zn Dn 50 mm pe o lungime L=30 ml.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO- ECONOMICI

Valoarea totala a reparatiei capitale         28.436.000 lei

din care C+M                              26.161.120 lei

Capacitati fizice:

-conducta OL Dn 200 mm                84 ml

-bransamente apa OL Zn Dn 50 mm        30 ml

Durata de realizare                               1 luna

 • 8. Reparatie capitala "Retea apa rece str. Silozului bl.S9D - S9E"

Amplasamentul obiectivului: Galati, str. Silozului, bl.S9D-S9E.

Conducta de apa rece existenta avand DN 150mm, respectiv Dn 50 mm, amplasata in tunel tehnic vizitabil are un grad avansat de uzura fiind puternic corodata, fapt ce pune in pericol siguranta in exploatare (numar avarii = 18).

Scopul lucrarilor prevazute in cadrul reparatiei capitale urmareste asigurarea continuitatii in alimentarea cu apa a blocurilor, eliminarea pierderilor, reducerea disconfortului si evitarea problemelor de ordin sanitar prin:

- inlocuirea unor tronsoane de conducta OL Dn 150 mm, cu o conducta avand aceleasi caracteristici tehnice, pe o lungime L=180 ml in interiorul tunelului tehnic vizitabil, fixarea acesteia facandu-se pe console din profil U8, celelalte retele nefiind afectate.

- inlocuirea bransamentelor de apa, OL Zn Dn 50 mm pe o lungime L=80,8 ml.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO- ECONOMICI

Valoarea totala a reparatiei capitale

137.460.000 lei

126.463.200 lei

180 ml

80,8 ml

1 luna


din care C+M

Capacitati fizice:

-conducta OL Dn 150 mm

-bransamente apa OL Zn Dn 50 mm Durata de realizare

 • 9. Reparație capitala "Retea apa OL Dnioo mm, bl.R2 - R3, str.A.Vlaicu "

Amplasamentul obiectivului: Galati, str. A.Vlaicu

Conducta de apa rece si bransamentele existente, avand DN 100 mm, respectiv Dn 50 mm, amplasata in tunel tehnic vizitabil are un grad avansat de uzura fiind puternic corodata, fapt ce pune in pericol siguranta in exploatare (numar avarii= 22).

Scopul lucrarilor prevazute in cadrul reparatiei capitale urmareste asigurarea continuitatii in alimentarea cu apa a blocurilor, eliminarea pierderilor, reducerea disconfortului si evitarea problemelor de ordin sanitar, prin:

- inlocuire unor tronsoane de conducta OL Dn 100 mm, cu o conducta avand aceleasi caracteristici tehnice, pe o lungime L =70 ml in interiorul tunelului tehnic vizitabil, fixarea acesteia facandu-se pe console din profil U8, celelalte retele nefiind afectate;

- inlocuirea bransamentelor de apa, OL Zn Dn 50 mm pe o lungime L=20 ml.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO- ECONOMICI

Valoarea totala a reparatiei capitale

29.806.000 lei

27.421.520 lei

70 ml

20 ml

1 luna


din care C+M

Capacitati fizice:

-conducta OL Dn 100 mm

-bransamente apa OL Dn 50 mm Durata de realizare

 • 10. Reparație capitala "Retea apa rece Micro 14, bl.PM.3-PM4"

Amplasamentul obiectivului: Galati, Micro 14

Conducta de apa rece existenta, avand DN 100 mm amplasata in tunel tehnic vizitabil are un grad avansat de uzura fiind puternic corodata, fapt ce pune in pericol siguranta in exploatare (numar avarii = 12).

Scopul lucrarilor prevazute in cadrul reparatiei capitale urmareste asigurarea continuitatii in alimentarea cu apa a blocurilor, eliminarea pierderilor, reducerea disconfortului si evitarea problemelor de ordin sanitar, prin:

- inlocuirea unor tronsoane de conducta OL Dn 100 mm, cu o conducta avand aceleasi caracteristici tehnice, pe o lungime L+30 ml, in interiorul tunelului tehnic vizitabil, fixarea acesteia facandu-se pe console din profil U8, celelalte retele nefiind afectate.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO- ECONOMICI

Valoarea totala a reparatiei capitale din care C+M

9.998.000 lei

9.198.160 lei

30 ml

1 luna


Capacitati fizice:

-conducta OL Dn 100 mm Durata de realizare

 • 11. Reparație capitala "Retea apa, conducta OL,Dn ioomm,str. Silozului bl.S8-B2"

Amplasamentul obiectivului: Galati, str. Silozului.

Conducta de apa rece, avand DN 100 mm amplasata in tunel tehnic vizitabil are un grad avansat de uzura fiind puternic corodata, fapt ce pune in pericol siguranta in exploatare (numar avarii = 8).

Scopul lucrarilor prevazute in cadrul reparatiei capitale urmareste asigurarea continuitatii in alimentarea cu apa a blocurilor, eliminarea pierderilor, reducerea disconfortului si evitarea problemelor de ordin sanitar, prin:

- inlocuirea unor tronsoane de conducta OL Dn 100 mm, cu o conducta avand aceleasi caracteristici tehnice, pe o lungime de 20 ml in interiorul tunelului tehnic vizitabil, fixarea acesteia facandu-se pe console din profil U8, celelalte retele nefiind afectate.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO- ECONOMICI

Valoarea totala a reparatiei capitale         12.318.000 lei

din care C+M 11.332.560 lei

Capacitati fizice: -conducta OL Dn 100 mm                20 ml

Durata de realizare                              1 luna

 • 12. Reparatie capitala "Retea apa rece I.C.Frimu, bl.C2 - C2B"

Amplasamentul obiectivului: Galati, I.C.Frimu

Conducta de apa rece existenta, avand DN 200 mm respectiv Dn 50 mm, amplasata in tunel tehnic vizitabil are un grad avansat de uzura fiind puternic corodata, fapt ce pune in pericol siguranta in exploatare (numar avarii = 20).

Scopul lucrarilor prevazute in cadrul reparatiei capitale urmareste asigurarea continuitatii in alimentarea cu apa a blocurilor, eliminarea pierderilor, reducerea disconfortului si evitarea problemelor de ordin sanitar, prin:

- inlocuirea unor tronsoane de conducta OL Dn 200 mm, cu o conducta avand aceleasi caracteristici tehnice, in interiorul tunelului tehnic vizitabil, pe o lungime de 60 ml, fixarea acesteia facandu-se pe console din profil U8, celelalte retele nefiind afectate.

- inlocuirea bransamentelor de apa OL Zn 50 mm pe o lungime de 50 ml.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO- ECONOMICI

Valoarea totala a reparatiei capitale         227.690.000 lei

din care C+M

209.474.800 lei

Capacitati fizice:

-conducta OL Dn 200 mm

- bransamente apa OL Zn Dn 50 mm Durata de realizare

60 ml

50 ml

1 luna

 • 13. Reparație capitala"Retea apa rece str. Siderurgistilor,bl.7G SC65"

Amplasamentul obiectivului: Galati, str. Siderurgistilor.

Conducta de apa rece existenta, avand DN 200 mm, respectiv Dn 50mm, amplasata in tunel tehnic vizitabil are un grad avansat de uzura fiind puternic corodata, fapt ce pune in pericol siguranta in exploatare (numar avarii = 21).

Scopul lucrarilor prevazute in cadrul reparatiei capitale urmareste asigurarea continuitatii in alimentarea cu apa a blocurilor, eliminarea pierderilor, reducerea disconfortului si evitarea problemelor de ordin sanitar, prin:

- inlocuirea unor tronsoane de conducta OL Dn 200 mm, cu o conducta avand aceleasi caracteristici tehnice, in interiorul tunelului tehnic vizitabil, pe o lungime de 45 ml, fixarea acesteia facandu-se pe console din profil U8, celelalte retele nefiind afectate.

- inlocuirea bransamentelor de apa OL Zn 50 mm pe o lungime de 21 ml.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO- ECONOMICI

Valoarea totala a reparatiei capitale         162.011.000lei

din care C+M 149.050.120 lei

Capacitati fizice:

-conducta OL Dn 200 mm                45 ml

- bransamente apa OL Zn Dn 50mm        21 ml

Durata de realizare                              1 luna

 • 14. Reparație capitala "Retea apa rece, I.C.Frimu, bl.F-D.5A, D5B"

Amplasamentul obiectivului: Galati, I.C.Frimu

Conducta de apa rece existenta, avand DN 150 mm, respectiv Dn 50mm, amplasata in tunel tehnic vizitabil are un grad avansat de uzura fiind puternic corodata, fapt ce pune in pericol siguranta in exploatare (numar avarii = 18).

Scopul lucrarilor prevazute in cadrul reparatiei capitale urmareste asigurarea continuitatii in alimentarea cu apa a blocurilor, eliminarea pierderilor, reducerea disconfortului si evitarea problemelor de ordin sanitar, prin:

- inlocuirea unor tronsoane de conducta OL Dn 150 mm, cu o conducta avand aceleasi caracteristici tehnice, in interiorul tunelului tehnic vizitabil, pe o lungime de 72 ml, fixarea acesteia facandu-se pe console din profil U8, celelalte retele nefiind afectate.

- inlocuirea bransamentelor de apa OL Zn Dn 50 mm pe o lungime de 24 ml.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO- ECONOMICI

Valoarea totala a reparatiei capitale         168.539.000 lei

din care C+M                            155.055.880 lei

Capacitati fizice:

-conducta OL Dn 150 mm                72 ml

-bransamente apa OL Zn Dn 50 mm 24 ml

Durata de realizare                              1 luna

 • 15. Reparatie capitala "Retea si branșamente I.C.Frimu, bl.D2,D2A, C3A, C3B"

Amplasamentul obiectivului: Galati, I.C.Frimu

Conducta de apa rece existenta, avand DN 100 mm, respectiv Dn 50 mm, amplasata in tunel tehnic vizitabil are un grad avansat de uzura fiind puternic corodata, fapt ce pune in pericol siguranta in exploatare (numar avarii = 20).

Scopul lucrarilor prevazute in cadrul reparatiei capitale urmareste asigurarea continuitatii in alimentarea cu apa a blocurilor, eliminarea pierderilor, reducerea disconfortului si evitarea problemelor de ordin sanitar, prin:

- inlocuirea unor tronsoane de conducta OL Dn 100 mm, cu o conducta avand aceleasi caracteristici tehnice, in interiorul tunelului tehnic vizitabil, pe o lungime de 51 ml, fixarea acesteia facandu-se pe console din profil U8, celelalte retele nefiind afectate.

- inlocuirea bransamentelor de apa OL Zn Dn 50 mm pe o lungime de 10 ml.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO- ECONOMICI

Valoarea totala a reparatiei capitale         80.042.000 lei

din care C+M 73.638.640 lei

Capacitati fizice:

-conducta OL Dn 100 mm                51 ml

-bransamente apa OL Zn Dn 50 mm        10 ml

Durata de realizare 1 luna

 • 16. Reparație capitala "Retea apa rece Micro 39B Camin Lynx -Sc.gen.34 "

Amplasamentul obiectivului: Galati, Micro 39B

Conducta de apa rece existenta, avand DN 200 mm respectiv Dn 100 mm , amplasata in tunel tehnic vizitabil are un grad avansat de uzura fiind puternic corodata, fapt ce pune in pericol siguranta in exploatare (numar avarii = 17).

Scopul lucrarilor prevazute in cadrul reparatiei capitale urmareste asigurarea continuitatii in alimentarea cu apa a blocurilor, eliminarea pierderilor, reducerea disconfortului si evitarea problemelor de ordin sanitar, prin:

- inlocuirea unor tronsoane de conducta OL Dn 200 mm si 100 mm, cu o conducta avand aceleasi caracteristici tehnice, in interiorul tunelului tehnic vizitabil, pe o lungime de 30 ml, respectiv 60 ml, fixarea acesteia facandu-se pe console din profil U8, celelalte retele nefiind afectate.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO- ECONOMICI

Valoarea totala a reparatiei capitale din care C+M

230.627.000lei

212.176.840 lei

30 ml

60 ml

1 luna


Capacitati fizice:

-conducta OL Dn 200 mm

- conducta OL Dn 100 mm Durata de realizare

 • 17. Reparație capitala "Retea apa rece Micro 16, bl.Bujor 1, 2,3"

Amplasamentul obiectivului: Galati, Micro 16

Conducta de apa rece existenta, avand DN 150 mm respectiv Dn 50 mm, amplasata in tunel tehnic vizitabil are un grad avansat de uzura fiind puternic corodata, fapt ce pune in pericol siguranta in exploatare (numar avarii = 32).

Scopul lucrarilor prevazute in cadrul reparatiei capitale urmareste asigurarea continuitatii in alimentarea cu apa a blocurilor, eliminarea pierderilor, reducerea disconfortului si evitarea problemelor de ordin sanitar, prin:

- inlocuirea unor tronsoane de conducta OL Dn 150 mm, cu o conducta avand aceleasi caracteristici tehnice, in interiorul tunelului tehnic vizitabil, pe o lungime de 84 ml, fixarea acesteia facandu-se pe console din profil U8, celelalte retele nefiind afectate.

- inlocuirea bransamentelor de apa OL Zn Dn 50 mm pe o lungime de 20 ml.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO- ECONOMICI

Valoarea totala a reparatiei capitale         200.533.000 lei

din care C+M                           184.490.360 lei

Capacitati fizice:

-conducta OL Dn 150 mm                84 ml

-bransamente apa OL Zn Dn 50 mm       20 ml

Durata de realizare 1 luna

 • 18. Reparație capitala "Retea canalizare bl.Gi-G4, Micro 17"

Amplasamentul obiectivului: Galati, cartier Micro 17

Conducta de canalizare din beton Dn 300 mm, aferenta zona blocurilor G1-G4 din Micro 17 este pozata in tunel tehnic vizitabil:

- reteaua de canalizare pozata in tunelul tehnic prezinta un grad avansat de uzura, toate aceste deficiente fac ca in tunelul tehnic sa se acumuleze o cantitate insemnata de reziduuri menajere. Acest lucru pune in pericol sanatarea oamenilor si a mediului inconjurator prin poluarea solului si a apelor de suprafata si subterane.

- pentru evitarea manifestarii unor efecte negative asupra mediului, sanatatii umane si a bunurilor materiale prin remedierea deficientelor, este necesara inlocuirea colectorului vechi Dn 300mm pe o lungime de 160 ml pe un tronson situat intre CC1 - CC5.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO- ECONOMICI

Valoarea totala a reparatiei capitale         1.262.639.000 lei

din care C+M 1.191.719.000 lei

Capacitati fizice:

-conducta tub HOBAS Dn 300 mm 160 ml

Durata de realizare 1 luna

 • 19. Reparatie capitala "Retea canalizare bl.D-E1, Micro 17"

Amplasamentul obiectivului: Galati, cartier Micro 17

Conducta de canalizare din beton Dn 300 mm, aferenta zona blocurilor D-E1 din Micro 17 este pozata in tunel tehnic vizitabil:

- reteaua de canalizare pozata in tunelul tehnic prezinta un grad avansat de uzura, toate aceste deficiente fac ca in tunelul tehnic sa se acumuleze o cantitate insemnata de reziduuri menajere. Acest lucru pune in pericol sanatarea oamenilor si a mediului inconjurator prin poluarea solului si a apelor de suprafata si subterane.

- pentru evitarea manifestarii unor efecte negative asupra mediului, sanatatii umane si a bunurilor materiale prin remedierea deficientelor, este necesara inlocuirea colectorului vechi Dn 300mm pe o lungime de 66 ml pe un tronson situat intre CC1 - CC3.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO- ECONOMICI

Valoarea totala a reparatiei capitale         951.431.000 lei

din care C+M 897.572.000 lei

Capacitati fizice:

-conducta tub HOBAS Dn 300 mm 66 ml

Durata de realizare 1 luna

 • 20.Reparatie capitala “Retea canalizare bl. C16-C21, Bx-Tiglina II

Obiectivul propus a se realiza se afla in municipiul Galati, cartierul Tiglina II.

Conducta de canalizare din beton Dn 300mm, aferenta zona blocurilor C16-C21, B5 din Tiglina II este pozata in tunel tehnic vizitabil:

-rețeaua de canalizare pozata in tunelul tehnic prezintă un grad avansat de uzura, toate aceste deficiente fac ca in tunelul tehnic sa se acumuleze o cantitate însemnata de reziduuri menajere. Acest lucru pune in pericol sanatatea oamenilor si a mediului inconjurator prin poluarea solului si a apelor de suprafata si subterane.

-pentru evitarea manifestarii unor efecte negative asupra mediului , sanatatii umane si a bunurilor materiale prin remedierea deficientilor , este necesara inlocuirea colectorului vechi Dn 300 mm pe o lungime de 48 ml pe un tronson situat intre CC1-CC3.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

 •  valoarea totala a investiției -1.107.895.040 lei

 •  din care C+M          - 1.045.356.100 lei

 •  capacitati:-conducta HOBAS Dn 300mm-L=48 ml

Durata de realizare a investitiei este de 1 luna.

 • 21. Reparatie capitala “Retea canalizare bl. G, Micro 40”

Obiectivul se afla in municipiul Galati, cartier Micro 40. Conducta de canalizare din beton Dn 300mm, aferenta blocului G din Micro 40 este pozata ingropat.

Reteaua de canalizare ingropata prezinta un grad avansat de uzura, toate aceste deficiente fac sa se acumuleze o cantitate insemnata de reziduuri menajere. Acest lucru pune in pericol sanatatea oamenilor si a mediului inconjurator prin poluarea solului si a apelor de suprafata si subterane.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

 •  valoarea totala a investitiei -1.135.260.000 lei

 •  din care C+M          -1.044.413.760 lei

 •  capacitati: -conducta tub HOBAS Dn300mm, L=120 ml

Durata de realizare a investitiei este de 1 luna.

 • 22. Reparatie capitala “Retea canalizare bl. J11, Micro 39B”

Obiectivul se afla in municipiul Galati, cartier Micro 39 B. Conducta de canalizare din beton Dn 400 mm, aferenta zona blocului J11 din Micro 39B este pozata in tunel tehnic vizitabil.

Reteaua de canalizare pozata in tunelul tehnic prezinta un grad avansat de uzura, toate aceste deficiente fac ca in tunelul tehnic sa se acumuleze o cantitate insemnata de reziduuri menajere. Acest lucru pune in pericol sanatatea oamenilor si a mediului inconjurator prin poluarea solului si a apelor de suprafata si subterane.

Pentru evitarea manifestarii unor efecte negative asupra mediului, sanattii umane si a bunurilor materiale prin remedierea deficientelor,este necesara inlocuirea colectorului vechi Dn 400 mm pe o lungime de 70 ml pe un tronson situat intre scarile 3-4.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

 •  valoarea totala a investiției -1.261.400.000 lei

 •  din care C+M          - 1.160.672.440 lei

 •  capacitati:

-conducta tub HOBAS Dn 300mm, L=70 ml

Durata de realizare a investitiei este de 1 luna.

 • 23. Reparație capitala “Retea canalizare bl. H3-H4-I5-I.C. Frimu”

Obiectivul se afla in municipiul Galati, cartier I.C.Frimu. Conducta de canalizare din beton Dn 300 mm, aferenta zona blocurilor H3-H4-I5 din I. C. FRIMU este pozata in tunel tehnic vizitabil.

Reteaua de canalizare pozata in tunelul tehnic prezinta un grad avansat de uzura, toate aceste deficiente fac ca in tunelul tehnic sa se acumuleze o cantitate insemnata de reziduuri menajere. Acest lucru pune in pericol sanatatea oamenilor si a mediului inconjurator prin poluarea solului si a apelor de suprafata si subterane.

Pentru evitarea manifestarii unor efecte negative asupra mediului, sanattii umane si a bunurilor materiale prin remedierea deficientelor,este necesara inlocuirea colectorului vechi Dn 300 mm pe o lungime de 120 ml .

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

 •  valoarea totala a investitiei -1.513.680.000 lei

 •  din care C+M          - 1.393.188.740 lei

 •  capacitati:-conducta tub HOBAS Dn300mm, L=120 ml

Durata de realizare a investitiei este de 1 luna.

Președinte de ședință Păun Ionuț Cosmin