Hotărârea nr. 321/2005

Aprobarea documentatiilor tehnico - economice ale obiectivelor noi de investitii propuse pentru anul 2005

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr. 321 din 21 06 2005

privind: aprobarea documentațiilor tehnico - economice ale obiectivelor noi de investiții propuse pentru anul 2005

Consiliul local al municipiului Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a inițiatorului;

Având în vedere raportul de specialitate nr.47 600/5 05 2005;

Având în vedere avizul comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art. 40, alin.1 din OUG nr.45/2003, actualizată, privind finanțele publice locale;

În temeiul art. 46, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1- Se aprobă documentațiile tehnico - economice ale obiectivelor noi de investiții propuse pentru anul 2005

Documentațiile sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2- Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință Păun Ionuț Cosmin

Contrasemnează Secretarul municipiului Galați Grigore Matei

ANEXA la HCL nr.321/21 06 2005

Documentații tehnico - economice ale obiectivelor noi de investiții propuse pentru anul 2005

îJnlocuire racorduri la blocuri Tiglina I, Tiglina II, bloc Plomba str.Domneasca nr.116

In prezent datorita defectiunilor de la retelele purtatoare de apa care au un grad avansat de uzura s-au produs tasari neuniforme ale terenului, afectand urmatoarele blocuri:

  • - Cartierul Tiglina I-zona -str.Regiment 11 Siret-bloc C25, C29, C33, C34, C19, E5, C22, C23, C24

-Cartierul Tiglina II-bloc E6

  • -  Bloc Plomba str.Domneasca nr.116.

Blocurile din Tiglina I s-au studiat si grupat in functie de zona si amplasamentul retelelor existente purtatoare de apa (retea apa rece, calda, termice , canalizare), de punctele termice ce le deservesc.Astfel au rezultat :gruparea blocurilor C25, C29, C33 si C34 deservite de utilitati de apa rece, canalizare, termice, apa calda, pozitionate intr-un tunel comun 1,8X1,8, gruparea blocurilor C19, E5 care au numai racorduri comune in tunel (apa rece, termice, canalizare) dupa care se separa apa calda , termice, separat apa rece si separat canalizare.Blocul C22 s-a studiat separat acesta avand racordul comun pentru apa rece, calda, termice si canalizare , dupa care se separa, apa calda si termice in tunel, apa rece separat, canalizare.Blocurile C23-C24, au racordurile pentru fiecare bloc , in tunel comun pentru apa rece, canalizare, termice si apa calda , dupa care se separa, apa rece , termice si apa calda in tunel, canalizare separata.Pentru Tiglina II, blocul E6, canalizarea din zona functioneaza deficitar , intrucat traseul sau principal din beton cu Dn 30 preia apele uzate si meteorice atat de la blocul E6 cat si de la blocul B4 si se racordeaza in colectorul ovoid 60/90, traverseaza doua proprietati ceea ce impiedica exploatarea in conditii normale a acestuia.Blocul Plomba din str.Domneasca nr.116 este tasat neuniform , ceea ce a condus la intrarea blocului in pamant cu cca. 50 cm fata de cota normala.Retelele de apa rece, canalizare, termice si apa calda sunt montate intr-un canal comun median interior, care se continua si in exterior prin racordul sau.

Prin proiect se urmareste stoparea fenomenelor de tasare si deteriorare a blocurilor din cartierul Tiglina I, Tiglina II si bloc Plomba , str.Domneasca nr.116 remedierea defectiunilor la toate retelele purtatoare de apa adoptandu-se urmatoarele solutii:

-decopertarea tunelelor si a canalelor de protectie existente, curatirea lor , sclivisirea si inlocuirea placilor complete intre bloc-primul camin;

-inlocuirea racordurilor de apa rece, canalizare, termice si apa calda, intre bloc si primul camin ;

-decopertarea tunelelor si a canalelor, intre primul camin si traseul principal , cu curatirea acestora , sclivisirea si inlocuirea placilor deteriorate in proportie de 20% din acestea;

-inlocuirea retelelor de apa rece, calda, termice intre primul camin si traseul principal existent al acestor retele;

-inlocuirea unor trasee principale aflate , foarte aproape de bloc (la cca 5 m) , retele de apa rece, calda, termice care desi sunt montate in tunele sau canale, datorita gradului avansat de uzura, prezinta pierderi vizibile de apa.

Aceasta situatie este prezenta mai ales in Tiglina I, pe tronsonul de tunel de cca.550 m ce merge paralel cu str.Regiment 11 Siret.

Pe acest tronson au fost inlocuite partial retelele termice (tur-retur) ce vin de la PT8 pe o lungime de cca. 200 m, restul retelelor de apa calda si reteaua de apa rece, care au ramas neinlocuite , desi s-au semnalat in mod repetat scurgeri de apa in tunel.

-inlocuirea unor trasee principale de apa rece si canalizare care nefiind protejate in canalel sau tunele afecteaza zona blocurilor studiate.

Acesta situatie , o regasim in cartierul Tiglina I, In zona blocurilor E5 si C19, unde rețeaua de apa OL0 150 mm este la cca. 5 m de blocul E5, neprotejata, ca si canalizarea existenta din zona acestora.

Toate aceste criterii vin sa solutioneze problema tuturor retelelor purtatoare de apa din zona blocurilor mentionate, din cartierul Tiglina I Tiglina II, si bloc Plomba str.Domneasca nr. 116.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

  •  valoarea totala a investiției -23.316.067,7 mii lei

  •  din care C+M          - 21.230.382,6 mii lei

  •  capacitati:

Cartier Tiglina I-blocurile C25, C29, C33, C34

-retea apa rece:0i59x8, l=6oo ml.,03”, l=300 ml.

-retea canalizare:0iio, l=ioo ml.,Dn 20 PAFSIN, l=8o ml., Dn 30 PAFSIN l=60 ml., Dn 40 PAFSIN, l=25 ml., Dn 50 PAFSIN, l=80 ml

-retea apa calda:0 4”, l=600 ml.,02 V2”, l=50 ml.

-retele termice;PT8-bloc C25, 0108, l=70 ml., 0168 , l=20 ml. PT8-bloc C33, C34, 080, l=22 ml.,080, l=20 ml., 0121, l=60 ml.

PT9-bloc C29, 0 114, L=63 ml.

Cartier Tiglina I-blocurile C19, E5

-retea apa rece:0160 PEID, l=160 ml.,03'' , l=20 ml.,03'', l=20 ml.

-retea canalizare:0 110 PP, l=60 ml., Dn 20 PAFSIN , l=60 ml., Dn 30 PAFSIN, l=30 ml., Dn 40 PAFSIN , l=160 ml., Dn 50 PAFSIN, l=140 ml.

-retea apa calda:04” l=ii0 ml., 02 1/2”, l=40 ml. -retele termice:PT5 bloc C29:089 l=45 ml., 0 100 l=35 ml.

PT7 bloc E5:0 168 L=45 ml.

Cartier Tiglina I-bloc C22

-retea apa rece:04'' l=160 ml., 03'' l=10 ml., 02'' l=160 ml.

-retea canalizare:0 110 PP l=20 ml., Dn 20 PAFSIN l=40 ml. -retea apa calda:04” l=i00 ml.,02 1/2” l=i5 ml.

-retele termice:PT7 bloc C22:0121 l=20 ml.,0133 l=10 ml.

Cartier Tiglina I-bloc C23-C24

-retea apa rece: 04” l=ioo ml., 03” l=20 ml., 02” 1=70

ml.

-retea canalizare:0110 PP 1=40 ml., Dn 20 PAFSIN

l=60 ml.

-retea apa calda:04 l=110 ml., 02 ¥2 " 1=20 ml. -retele termice :PT6 bloc C23, C24:0114, l=40 ml.,0

133, l=45 ml.

Cartier Tiglina II-bloc E6:

-retea apa rece: 0160PEID , l=80 ml.,03'' OL, l=110 ml. -retea canalizare:0 110 PP, l=80 ml., Dn 20 PAFSIN ,

l=60 ml.,

Dn 30, PAFSIN l=60 ml., Dn 40 PAFSIN, l=80 ml., Dn 50 PAFSIN l=80 ml.

-retea apa calda:04, l=30 ml.,0 2 ¥2, l=35 ml. -retele termice: SC 8 bloc E6: 0121X4, l=80 ml., 0216 ,

l=40 ml.

Bloc Plomba str.Domneasca nr. 116 -retea apa rece:0159X8, l=60 ml., 0 3'', l=10 ml., 0 3'',

l=80 ml.

-retea canalizare:0 110 PP, l=40 ml., Dn 20 PAFSIN ,

l=30 ml.,

Dn 30 PAFSIN , l=80 ml.

-retea apa calda:04, l=60 ml., 0 2 ¥2, l=i0 ml. -retele termice: PT Plomba prt.bloc Plomba:063,5X3,

l=60 ml.

0168X6, l=10

ml.

Durata de realizare a investitiei este de 12 luni.

2.Racord apa imobil str.Domneasca nr.135, municipiul Galati

Alimentarea cu apa rece a imobilului se va face din reteaua existenta din strada Domneasca, printr-o conducta din teava polietilena de inalta densitate , Dn 63 mm, PE 80 pana in dreptul caminului apometru. Racordul de apa in curte va fi din teava polietilena Dn 20 mm, din dreptul caminului apometru, pana la imobilul susmentionat.De la imobil pe o lungime de cca. 23 m, bransamentul de apa se va proteja in canal de protectie 30/30 cm.Scurgerea canalului de protectie se va face la canalizarea din zona, printr-o conducta din polipropilena Dn 50 mm.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

  •  valoarea totala a investiției -128.671 mii lei

  •  din care C+M          - 76.423 mii lei

  •  capacitati:

-bransament apa Dn 20 ,Dn 63, l=77 ml. -conducte canalizare Dn 50, l=15 ml. -canal de protectie 30/30, l=23 ml.

Durata de realizare a investitiei este de 1 luna.

Documentatiile investitiilor sunt intocmite in faza studiu de fezabilitate, iar valorile sunt stabilite in preturi aprilie 2005 .

Președinte de ședință

Păun Ionuț Cosmin