Hotărârea nr. 25/2005

Numirea domnului Stefan Ion in functia de Director General la SC APA CANAL SA Galati si presedinte al Consiliului de Administratie

Acest document nu a putut fi descărcat de pe pagina autorității.