Hotărârea nr. 166/2004

Aprobarea tabelelor de prioritati pentru repartizarea locuintelor ANL

ROMANIA

JUDETUL GALATI

MUNICIPIUL GALATI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 166 din 27 05 2004

privind: aprobarea tabelelor de priorități pentru repartizarea locuințelor ANL

Consiliul Local al municipiului Galati;

INITIATOR: Primarul municipiului Galati

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galați;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 52 326/25 05 2004;

Având în vedere avizul Comisiei juridice, de administrație publică locală, drepturi și libertăți cetățenești, relații cu cetățenii și apărarea ordinii și liniștii publice;

Având în vedere prevederile HG nr.60/2004 privind modificarea și completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, aprobate prin HG 962/2001

Având în vedere prevederile HCL nr.151/2004 privind aprobarea criteriilor de stabilire a ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor ANL pentru tineri, destinate închirierii;

În temeiul art. 46 alin.1 din Legea Administrației publice locale nr. 215/2001;

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art.1 - Se aprobă tabelele de priorități pentru repartizarea locuințelor ANL, prevăzute în anexele 1, 2 și 3, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3- Secretarul municipiului Galati va asigura transmiterea si publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință Andrei Doina Cornelia

Contrasemnează Secretarul municipiului Galați Grigore Matei

ANEXA 1

la HCL nr.166/27 05 2004

CENTRALIZATOR

DOSARE COMPLETE ȘI PUNCTATE

ÎN ORDINEA PUNCTAJULUI

NR.

CRT.

NUME

PRENUME

VÂRSTĂ

SOLICITANT

NUMĂR

DOSAR

PUNCTAJ

OBSERVAȚII

9

1.

STOICA(PASCU) CARMEN

28

53215/25.11.2002

86

Cf. Cont.

2.

COȘOVAN IUSTIN CODRUȚ

30

11605/15.03.2004

86

3.

CHIRVASĂ ION

32

5487/02.02.2001

85

DSP/7

4.

PENU MIHAELA

29

17823/24.04.2001

84

5.

GRIGORAȘ ELENA

34

26045/07.06.2001

84

Împl. 35 ani în nov. a.c.

6.

IFRIM EMILIA

28

8539/22.02.2002

84

7.

ȘTEFAN ANCA

29

43217/30.09.2002

83

8.

STEGĂRESCU DORU

29

12093/03.03.2003

82

9.

ABUZETOAE GHEORGHE OCTAVIAN

33

52023/21.11.2003

82

10.

ANTOHI PAUL

26

1655/19.01.2004

82

11.

SAVA VIOLETA

34

899/9.01.2001

81

12.

ENACHE IULIANA-MIRELA

33

17107/19.04.2001

81

13.

DAN SILVIU CRISTIAN

27

13011/26.03.2004

81

14.

BURTEA IONEL

29

49283/01.11.2002

80

15.

BLAJ PAUL ANDONIS

29

32017/03.07.2003

80

16.

BARARU MONALISA

32

47705/24.10.2003

80

17.

VIZITIU-OPREA MARIOARA NINA

28

12771/24.03.2004

80

18.

GHIORGHE ECATERINA

28

6105/04.02.2003

79

19.

APOSTOL TUDOREL

31

38739/12.03.2003

79

20.

CAZACU VIOLETA MĂDĂLINA

29

23807/15.05.2003

79

21.

MIHALCEA ADRIAN

31

41585/09.09.2003

79

22.

FUICĂ VIOLETA

27

5337/12.02.2004

79

23.

HUZUM LUCICA

27

12977/26.03.2004

79

24.

CÎRCEI ADRIANA MAGDALENA

31

13259/29.03.2004

79

25.

ENE LIDIA-CAMELIA

30

19587/04.05.2001

78

26.

CĂLDĂDEA (BÎRA) IULIA MARIANA

30

33367/29.07.2002

78

27.

PATRUTA CATI DANIELA

26

10041/20.02.2003

78

28.

ENE CRISTIAN-GABRIEL

31

15971/20.03.2003

78

29.

GHINITĂ DANIELA GINA

31

115/10.03.2004

78

30.

IOSIP NECULAI

30

17383/31.03.2003

77

31.

TIRON MARLENA-GABRIELA

26

4549/09.02.2004

77

32.

CRUDU CAMELIA

25

13153/29.03.2004

77

Cf. Cont.+ref. aprob. Primar

33.

DUȚĂ (LĂPUȘNEANU) ANGELA

28

13581/30.03.2004

77

Cf. Cont.

34.

NECHITA ANA MARIA

27

13531/30.03.2004

77

35.

PETREA VALENTIN

24

45949/10.10.2003

76

36.

SACAZOF SILVIA MARIA

29

953/13.01.2004

76

37.

CODRUț LUCIAN

26

7205/24.02.2004

76

38.

BALCU FLORINA

26

13659/30.03.2004

76

39.

CHIPER IOAN

27

13727/31.03.2004

76

40.

COMAN VIORICA DANIELA

34

6397/11.02.2002

74

41.

CIOROIU ION

33

26449/12.06.2002

74

42.

CRISTEA MARIANA GINA

26

16859/27.03.2003

74

43.

SAVIN MIHAELA

34

23805/15.05.2003

74

44.

CODIȚĂ COSTEL MĂRICEL

27

36913/05.08.2003

74

45.

DUMBRAVĂ COSTEL

26

5649/16.02.2004

74

46.

DAMIAN MARIANA

26

11529/18.03.2004

74

47.

MAFTEI VIOREL

34

13849/26.03.2001

73

48.

CORCIOVĂ VASILE

33

20171/08.05.2001

73

49.

STREȘINĂ (STOICA) FLORINA SILVIANA

27

59495/20.11.2001

73

Cf. cont+aud.

50.

ANDRUNACHE STELIAN

33

48519/20.10.2002

73

51.

VELICI SILVIU

33

56873 / 9.12.2002

73

52.

VASILICĂ MIHAELA ADINA

27

5375/30.01.2003

73

53.

VLAD GEORGETA

29

16261 / 24.03.2003

73

54.

JOC GENIA

32

36211/30.07.2003

73

55.

CANĂ MARICEL

34

3215/22.01.2001

72

împlinește 35 ani în sept. ac.

56.

MAFTEI CEZAR AUREL

34

9551/19.02.2003

72

împlinește 35 ani în sept. ac.

57.

OANCĂ CORNEL

34

9545/19.02.2003

72

58.

HÎNCU MARIUS GABRIEL

30

24339/19.05.2003

72

59.

CĂLUIAN GHEORGHE

28

35115/22.07.2003

72

60.

BAȘTEA DORINEL

27

36497/31.07.2003

72

61.

CRISTACHI SILVIU MIHAI

27

56171/22.12.2003

72

62.

ROȘU ROMICA

33

5977/17.02.2004

72

63.

CARP CIPRIAN DENIS

27

13075/26.03.2004

72

64.

SOARE GABRIELA

26

13141/26.03.2004

72

65.

CUCOS ELVIRA DOLIANA

30

13799/31.03.2004

72

66.

JALBĂ LAURENȚIU EMILIAN

26

306107/04.12.2001

71

67.

TOMA RADU

31

33963/16.07.2003

71

68.

TEODORESCU MARILENA

27

12301/23.03.2004

71

69.

ZONTEA SĂNDEL

33

12499/24.03.2004

71

70.

HOLBAN VIOREL

34

12885/25.03.2004

71

71.

BUTE DORINA

32

12987/26.03.2004

71

72.

VIDRAȘC CRISTINA

34

13055/26.03.2004

71

73.

FARCAȘ-STAMATE DANIELA

33

1957/15.01.2001

70

74.

CRISTEA NICUȘOR

32

41077/21.09.2001

70

75.

ALEXANDRU DANIELA

31

53311/12.10.2001

70

76.

ȘERBU IONEL

34

6491/5.02.2003

70

77.

MIHAI MIHAELA

25

35511/24.07.2003

70

78.

RĂGHINĂ GEORGETA CARMEN

28

53891/4.12.2003

70

Are pers. cu handicap in intretinere

79.

PRODAN DUMITRU

32

3535/23.01.2001

69

80.

CHIRILĂ DUMITRU

26

5993/03.02.2003

69

81.

CODREANU IULIANA

26

23441/14.05.2003

69

82.

ANDRAȘ NICOLETA LEONTINA

26

52549/25.11.2003

69

83.

OPRIȘAN VALENTIN

33

52465/25.11.2003

69

84.

CIOROABĂ ALINA

34

7301/25.02.2004

69

împlinește 35 ani în iulie ac.

85.

FIERARU MIHAELA CLARISA

26

8649/2.03.2004

69

86.

TĂBĂCARU MARIUS

26

13643/30.03.2004

69

87.

SUSAN OLEG

26

13923/31.03.2004

69

88.

BURUIANĂ FĂNEL

32

28389/26.06.2002

68

Cf. Cont.

89.

SPĂTARU CRISTINA

29

17785/01.04.2003

68

90.

DARIE GHEORGHE

27

33591/14.07.2003

68

91.

CERNAT DOMNICA NICOLETA

33

47001/20.10.2003

68

92.

BĂSESCU CARMEN

33

49035/03.11.2003

68

93.

SUCIU MIOARA

33

12115/22.03.2004

68

94.

CIOBANU CRISTINA

25

22241/18,.05.2001

67

Cf. Cont.

95.

CIOBANU GABRIELA

29

22243/18.05.2001

67

Cf. Cont.

96.

DICIU MIHAELA

29

56775/5.11.2001

67

97.

PETCU SORIN

25

306109/04.12.2001

67

Cf. Cont.

98.

KOVACS RADU OCTAVIAN

30

23443/15.05.2003

67

99.

CUSTURĂ GABRIEL IULIAN

32

25733/27.05.2003

67

100.

BUSUIOC COSTEL

31

28179/10.06.2003

67

101.

MIRON CĂTĂLIN

28

29151/17.06.2003

67

102.

APOSTU TEODORA

31

30349/25.06.2003

67

103.

CALOMFIR GABRIEL

29

36521/31.07.2003

67

104.

ANGHEL COSTEL

31

41567/09.09.2003

67

105.

DOBRE RADIAN

34

41963/11.09.2003

67

împlinește 35 ani în iulie ac

106.

BUCUR CAMELIA NICOLETA

33

53421/02.12.2003

67

107.

ARITON SIMONA VERONICA

31

2853/28.01.2004

67

108.

CIURARU DANIEL

31

13841/31.03.2004

67

109.

PURICE EUGENIA

33

8297/19.02.2001

66

110.

LAZĂR DĂNUȚ

32

5219/5.02.2002

66

111.

BADEA MARIANA

29

8123/20.02.2002

66

112.

GHIRAN OTILIA

33

51707/18.11.2002

66

DSP/18

113.

SOLTAN LUCIAN ANTON

27

24031/16.05.2003

66

114.

ȘERBAN MĂDĂLIN IONUȚ

29

24651/21.05.2003

66

115.

DRĂGUȘANU CIPRIAN

27

31291/30.06.2003

66

116.

BĂLAN MARIAN GIGEL

26

31603/2.07.2003

66

117.

STAMATIN GHEORGHIȚĂ

33

33827/15.07.2003

66

118.

VASILE LUCIA MAGDALENA

26

41439/9.09.2003

66

119.

IONAȘCU ROMEO MARIAN

26

52813/27.11.2003

66

120.

STAICU ALEXANDRINA

24

6853/23.02.2004

66

121.

ADAMACHE ELENA

25

13735/31.03.2004

66

122.

GOCIU ADRIAN

27

13887/31.03.2004

66

123.

CHIȚU PETRE MARIAN

34

22431/21.05.2001

65

124.

CONSTANTIN DANIEL

30

48313/24.09.2001

65

125.

NENU MARIANA CAMELIA

32

33709/31.07.2002

65

126.

COLAC CORNEL GIGI

28

43595/01.10.2002

65

127.

ONOSE DINU

32

52321/20.11.2002

65

128.

BĂLAN AURELIAN

34

7015/06.02.2003

65

împlinește 35

ani pe 19 06.ac

129.

STOIAN CRISTINA

28

15489/20.03.2003

65

130.

MUSTĂȚIA VASILE

33

26335/30.05.2003

65

Cf. Cont.

131.

NISTOR COSTEL

26

41635/10.09.2003

65

132.

RADU FLORIAN

30

49773/7.11.2003

65

133.

TONIȚĂ MIRCEA-NECULAI

26

56005/18.12.2003

65

134.

ENCIU JENI-MARILENA

27

2423/23.01.2004

65

135.

BUDESCU CORNEL

26

6451/19.02.2004

65

136.

MANOLE NICOLETA DANIELA

29

7103/24.02.2004

65

137.

TODERAȘC ANCA-OANA

26

13609/30.03.2004

65

138.

CIMPOIERU ALINA

26

33845/15.07.2003

64

139.

DIȚĂ ȘTEFAN

33

40975/17.09.2001

64

140.

FERARU MIHAI

33

305363/28.11.2001

64

141.

OBREJA CAMELIA

30

305645/29.11.2001

64

142.

ION MIHAITĂ

24

9233/27.02.2002

64

143.

MĂNDIȚĂ MARIA ELISABETA

30

11699/14.03.2002

64

Cf. Cont.+ref. aprob. Primar

144.

SA VA IONEL

31

26431/12.06.2002

64

145.

ȘTEFAN DORIN

30

35669/13.08.2002

64

146.

FROSIN COSTICA

29

12033/3.03.2003

64

147.

PÎRVU MARIAN

30

26209/29.05.2003

64

148.

GOGA LAURENȚIA

34

30343 / 25.06.2003

64

Cf. Cont.+ref. aprob. Primar

149.

CURMEI MARIAN

27

36517/31.07.2003

64

150.

TAȘCĂ VIORICA-ALINA

34

36539/31.07.2003

64

Viza de reședință expirată

151.

BĂRBIERU CLAUDIA

30

13501/10.03.2003

63

152.

DAMIAN DANIEL CONSTANTIN

29

19445/10.04.2003

63

153.

LUNGU ELENA ALINA

26

25127 / 23.05.2003

63

154.

TÎNJALĂ GHEORGHE-ANDI

27

33837/15.07.2003

63

155.

JOC MARICELA

29

36213/30.07.2003

63

156.

TEODOR GEORGE

28

36441/31.07.2003

63

157.

MIGLEȘ GABRIELA

29

48979/03.11.2003

63

158.

HARABAGIU FLORIN

34

54053/5.12.2003

63

159.

GUIȚĂ ALECU

34

9919/09.03.2004

63

160.

NEGRAIA MARIAN

30

13043/26.03.2004

63

161.

COTAN MINODORA

29

13301/29.03.2004

63

162.

BÎZGAN CORNELIA

29

13519/30.03.2004

63

163.

BARBU CONSTANDACHE

33

5705/05.02.2001

62

164.

ALEXANDRU NICOLETA

29

53263/12.10.2001

62

165.

DIACONU LAURENȚIU

32

53545/15.10.2001

62

166.

PUȚANU NARCIS

30

54567/28.11.2002

62

167.

BEJAN DANIEL

32

59331/23.12.2002

62

168.

TEODORAȘCU VIORICA

33

23811/15.05.2003

62

169.

GRĂJDEANU DRAGOȘ GABRIEL

25

35419/24.07.2003

62

170.

RIZESCU GEANINA

28

35547/24.07.2003

62

171.

MUSCALU RODICA MAGDALENA

27

35563/25.07.2003

62

172.

ALEXIU LUCIAN

33

47021/20.10.2003

62

173.

FRÎNCU IULIANA EMILIA

30

5419/13.02.2004

62

174.

DUMITRACHE PAVEL

30

10675/15.03.2004

62

175.

OANCEA IONEL

30

10747/15.03.2004

62

176.

COSTACHE SORIN CRISTIAN

27

13527/30.03.2004

62

177.

IONAȘCU VIOREL

26

13787/31.03.2004

62

Cf. Cont.

178.

RADU IONUȚ

25

13749/31.03.2004

62

179.

NANU SORIN

26

12399/04.03.2003

61

180.

GRIGORE ZENOVIE

34

15083/17.03.2003

61

181.

ȘERBAN OANA

28

18693/07.04.2003

61

182.

DURA MIRELA MARIANA

31

31275/30.06.2003

61

183.

DOROBĂȚ ELENA

29

48191/08.10.2003

61

184.

DRĂGUȘIN ELENA VIOLETA

29

55091/12.12.2003

61

185.

BUTACU VIOLETA

28

13467/30.03.2004

61

186.

TAGLERU VIOREL-IONEL

27

13785/31.03.2004

61

187.

FRUMUZACHE CLAUDIU

32

3503/02.02..2004

61

188.

CIOBOTARU DANIEL

29

9989/28.02.2001

60

189.

POPA GHEORGHE COSTEL

32

12689/19.03.2001

60

190.

IONESCU GRIGORE HORIA

30

28311/20.06.2001

60

Cf. Cont.

191.

BRADU AUREL

32

52453/09.10.2001

60

192.

ROPOTAN EMILIA

33

10657/24.02.2003

60

193.

TOBĂ VIORELA-LAURA

27

14243/13.03.2003

60

194.

LĂPUȘNEANU CARMEN LUMINIȚA

27

26325/30.05.2003

60

195.

PETRICĂ GEANINA

28

27815/09.06.2003

60

196.

MORARU FLORIN NICU

29

35369/23.07.2003

60

197.

CRAUS ANDA LORELEI

34

50223/11.11.2003

60

198.

HURDUC FLORIN VASILICĂ

34

52241/24.11.2003

60

199.

CÎRCEI FLORIAN

28

52783/26.11.2003

60

200.

MARAVELA ADRIANA LAURA

25

55577/16.12.2003

60

201.

LUNGU CORINA VICTORIA

23

12317/23.03.2004

60

202.

MIRON DORIAN

28

13773/31.03.2004

60

203.

RADU MARIAN

34

52715/10.10.2001

59

204.

POPA GABRIEL

27

306321/04.12.2001

59

205.

ZĂNOAGĂ NICOLAE

23

308083/17.12.2001

59

Cf. Cont.

206.

VLAD GIANINA DANIELA

34

8489/22.02.2002

59

207.

DARIE FĂNEL

32

29067/01.07.2002

59

208.

CHIȚIGA ȘTEFAN ADRIAN

29

40481/12.09.2002

59

Cf. Cont+aud.

209.

SIMĂN SORIN MIHAI

29

58877/18.12.2002

59

210.

PĂDURARIU DANIELA

29

25223/23.05.2003

59

211.

TIRIM NICUȘOR

26

25707/27.05.2003

59

212.

DUMITRU ROXANA

20

26135/29.05.2003

59

213.

CIORICIU ANA

28

26299/30.05.2003

59

214.

GUDANĂ TINCUȚA

30

26297/30.05.2003

59

215.

FERDINAND SILVIU

27

31279/30.06.2003

59

216.

POPA DELIA ELENA

26

36219/30.07.2003

59

217.

MANOLACHE IONEL

26

36329/31.07.2003

59

218.

NETTE MARILENA NINA

30

42639/17.09.2003

59

219.

ALDEA ELENA SIMONA

24

44453/30.09.2003

59

220.

CRIJINOVSCHI IOAN BOGDAN

28

49057/03.11.2003

59

221.

AXENTE ADRIAN

28

52965/27.11.2003

59

222.

PORUMB NELU

32

53067/27.11.2003

59

223.

BENȚEA RALUCA ELENA

28

7525/25.02.2004

59

Cf. Cont.

224.

LASCU ELENA CORINA

28

11259/17.03.2004

59

225.

DOBREA VALERICA

25

12743/25.03.2004

59

226.

LEUȘTEAN LILIANA DIANA

33

13695/30.03.2004

59

227.

CHIRIC GINA LIVIOARA

25

13901/31.03.2004

59

228.

IFTIMIE CRISTINEL DANIEL

32

13725/31.03.2004

59

229.

NAHORNE MIHAELA

32

13833/31.03.2004

59

230.

DODOI FĂNEL

34

17897/24.04.2001

58

Cf. Cont.

231.

PELINARI VICTORIȚA

29

39293/09.08.2001

58

232.

AEFTIMOAE ADRIAN MARIUS

31

53089/12.10.2001

58

233.

CRUCEANU (ILIEV) LUMINIȚA

28

22109/20.05.2002

58

Cf. Contest.

234.

NECULA LILIANA

33

31905/18.07.2002

58

235.

SA VA DUMITRU DANIEL

31

44629/7.10.2002

58

236.

GHIORGHIȚĂ OLIMPIA SIMONA

27

9739 /19.02.2003

58

237.

DRAGOMIR OVIDIU

30

10721/24.02.2003

58

238.

NEAGU LUCICA

30

19889/14.04.2003

58

239.

BACALUM NICU JORJ

31

21651/5.05.2003

58

240.

HUSARU GIANINA GEORGETA

30

25241/23.05.2003

58

241.

LECA VALERIU AURELIAN

32

25915/28.05.2003

58

242.

PUȘCAȘU MARTA

26

29569/19.06.2003

58

243.

CABACOGLU ANIȘOARA

27

51383/19.11.2003

58

244.

MIRON ADINA

33

52533/25.11.2003

58

245.

BLĂNARU GHEORGHE VIOREL

27

54523/09.12.2003

58

Cf. Cont. și

DSP/15

246.

RĂUȚĂ ADRIAN

26

55165/12.12.2003

58

247.

MATEI SIMONA MARCELINA

30

56321/23.12.2003

58

248.

DAMIAN ANICUȚA

32

56341/24.12.2003

58

249.

ȘTEFAN SEBASTIAN BOGDAN

27

1957/22.03.2004

58

DSP/5

250.

URSU CRISTINEL

33

5495/26.02.2001

57

251.

PANAITE VASILE

31

27431/15.06.2001

57

252.

TOFAN ALINA-CONSTANTINA

26

12429/04.03.2003

57

253.

EREMIA FLORENȚA

28

17141/28.03.2003

57

254.

HURDUC COSTEL

30

22007/07.05.2003

57

255.

GRIGOROȘCUȚĂ BOGDAN

21

23445/14.05.2003

57

256.

STERIAN VIOREL

32

31251/26.06.2003

57

257.

CIOBANU ILIE

34

31629/02.07.2003

57

258.

TOTOLICI CORNELIU-GABRIEL

27

36101/30.07.2003

57

259.

TEBEICĂ CĂTĂLIN

27

36531/31.07.2003

57

260.

MOISE CORNEL

34

39875/27.08.2003

57

261.

OANCĂ MITACHE

34

40717/02.09.2003

57

262.

AFTENE GEORGE IULIAN

27

45253/6.10.2003

57

263.

CACENSCHI NICU GABRIEL

28

51427/19.11.2003

57

264.

CIOBANU ION CIPRIAN

26

53465/02.12.2003

57

265.

ANUTOIU OTILIA MITRITA

26

7959/26.02.2004

57

266.

GHEORGHIU ANDREI

27

9247/04.03.2004

57

267.

TILIHOI CRISTIAN

29

11511/18.03.2004

57

268.

ANDRONACHEIOANA

31

13415/30.03.2004

57

269.

BARARU LARISA BIANCA

29

13769/31.03.2004

57

270.

HONDRILA ILIE

34

30791/03.07.2001

56

Cf. Cont.

271.

ION GINA ROMICA

31

49485/28.09.2001

56

272.

NUTESCU GHEORGHE

33

15073/17.03.2003

56

273.

MANĂU ȘTEFAN RELU

29

21491/05.05.2003

56

274.

VRÎNCEANU DANIEL

33

22515/09.05.2003

56

275.

MORUN RELU

32

25135/23.05.2003

56

276.

DAJBOC IONEL

33

27445/05.06.2003

56

277.

PADURARU VIOREL SI ELENA

31

30333/25.06.2003

56

278.

CHIRITĂ GHEORGHITĂ

32

35119/22.07.2003

56

279.

LIFICIU PETRICĂ

32

35117/22.07.2003

56

280.

ARSENE VALENTINA

33

37891/12.08.2003

56

281.

MAXIM VIOREL

34

39055/20.08.2003

56

282.

PETRESCU CĂTĂLIN

34

44395/30.09.2003

56

283.

BRÂNZĂ RĂZVAN COSMIN

23

51173/18.11.2003

56

284.

DAMIAN FLORIN CĂTĂLIN

28

51321/18.11.2003

56

285.

PRISECARU NELU

26

52277/24.11.2003

56

286.

BĂLAN MARIUS DORIN

28

53685/03.12.2003

56

287.

GRIGORAȘ COSTEL

28

2143/21.01.2004

56

288.

DIACONU COSTEL

33

12123/22.03.2004

56

289.

CĂLIN CLAUDIA

23

13807/31.03.2004

56

290.

CUCU MARIAN

28

13913/31.03.2004

56

291.

REBEGEA CIPRIAN

34

4561/29.01.2001

55

292.

IFRIM ADRIANA

32

5435/06.02.2002

55

293.

MOTOC MIHĂITĂ AURELIAN

30

55941/04.12.2002

55

294.

BALANCIUC ELENA MAGDA

26

3703/23.01.2003

55

295.

GUGOAȘĂ VICTOR

34

15439/18.03.2003

55

296.

AURICĂ NINA

31

15967/20.03.2003

55

297.

PĂUN ANIȘOARA LĂCRĂMIOARA

34

35387/24.07.2003

55

298.

ȘTIR RAREȘ VASILE

27

41739/10.09.2003

55

299.

LUPOAE DORIN

23

48793/31.10.2003

55

300.

TOADER MIHAELA

28

54097/05.12.2003

55

A avut c.v.c. anulat pt.

Tecuci 66, imobil revendicat

301.

GRECU NICU GABRIEL

33

943/13.01.2004

55

302.

LAZĂR CECILIA

27

2645/26.01.2004

55

303.

MIRON NICOLETA

23

13871/31.03.2004

55

304.

TASCI SORIN

25

57035/06.11.2001

54

305.

EPURAȘ ȘTEFAN

28

306439/05.12.2001

54

306.

COTÎRLET GHEORGHE

33

6973/13.02.2002

54

307.

DIMA ȘTEFAN

31

29361/02.07.2002

54

308.

ARFIRE GIGEL

30

36773/22.08.2002

54

309.

MARIN TATIANA IONELIA

28

8533/13.02.2003

54

310.

BORȘ TOADER

32

21373/24.04.2003

54

Cf. Cont.

311.

IRIMESCU GABRIELA

32

26401/30.05.2003

54

DSP/6

312.

BÎRSAN NICOLAE

33

30891/27.06.2003

54

Cf. Cont.+ref.

aprob Primar

313.

JÂȘCANU NICOLAE

27

35381/24.07.2003

54

314.

CĂUȘ IULIAN

24

35517/25.07.2003

54

Cf. Cont.

315.

CĂUȘ VIRGIL COSTEL

28

35513/25.07.2003

54

Cf. Cont.

316.

CHIOSEA LILIAN CĂTĂLIN

34

35793/28.07.2003

54

317.

LAZĂR MARICEL

28

35789/28.07.2003

54

318.

IACOB DANIELA ADINA

22

40525/01.09.2003

54

Cf. Cont.

319.

POHONȚU VALENTIN

32

44611/01.10.2003

54

Cf. Cont.

320.

PANCU RADU

32

51711/20.11.2003

54

Loc într-un imobil propus pt demolare

321.

NITĂ CĂTĂLINA

23

52353/25.11.2003

54

322.

SĂVUȚĂ CARMEN LAURA

26

56319/23.12.2003

54

323.

GAVRILOIU MARIAN

29

1725/19.01.2004

54

324.

PLETEA EMANUELA LIDIA

30

3727/03.02.2004

54

325.

STOICA VALENTIN CIPRIAN

29

12339/23.03.2004

54

326.

BEJAN IORDANA

34

12991/26.03.2004

54

327.

TĂBUȘ MARGHIOALA

27

19283/29.03.2004

54

328.

DOROBĂȚ MIHAELA

30

13393/30.03.2004

54

329.

MĂNĂILĂ DIANA-CORNELIA

27

13557/30.03.2004

54

330.

MEDELEANU DANIEL

33

13601/30.03.2004

54

331.

BABEN FRĂGUȚA

33

13915/31.03.2004

54

332.

MAZĂRE NICULINA

30

13805/31.03.2004

54

333.

STAN VIOREL

22

13917/31.03.2004

54

334.

SMÂNTÂNĂ EUGEN

34

13189/25.03.2002

53

335.

GHIONEA ALEXANDRU

31

18005/18.04.2002

53

336.

CIOBOTARU ILEANA

34

29083/01.07.2002

53

337.

ENACHE LAURENȚIU

28

34177/02.08.2002

53

338.

CIOARIC DANIEL

28

45045/09.10.2002

53

339.

ANDREI GHEORGHIȚĂ

29

4933/29.01.2003

53

340.

STAN VASILE

34

12459/04.03.2003

53

341.

OACHIM MIRCEA DUMITRU

34

16371/24.03.2003

53

342.

OANĂ SIMION

34

25213/23.05.2003

53

343.

URSU RADU

25

25863/28.05.2003

53

344.

MANEA LAURENȚIU

34

26709/12.06.2003

53

împlinește 35 ani în august ac.

345.

HANGANU AURELIAN

33

31263/30.06.2003

53

346.

IANCU ALINA VIORICA

28

35791/28.07.2003

53

347.

EDU IONEL

33

38393/14.08.2003

53

348.

POPA MARIANA

29

55987/18.12.2003

53

349.

HAGIU VIRGIL

32

10755/15.03.2004

53

Cf. Cont.

350.

OPREA DORINA

30

12887/25.03.2004

53

351.

DĂRĂBAN MARIAN MARCEL

33

13181/26.03.2004

53

352.

MUȘAT CĂTĂLIN SORIN

23

13281/29.03.2004

53

353.

COJOCARU BOGDAN

29

13711/30.03.2004

53

354.

RADU DANIELA

31

13435/30.03.2004

53

355.

PALADE CATELUȚA CATINCA

30

40033/14.08.2001

52

Cf. Cont.

356.

POPA FLORIN

24

55195/25.10.2001

52

Cf. Cont.+ref. aprob. Primar

357.

BUZESCU BOGDAN VALENTIN

25

308641/20.12.2001

52

358.

BORODA GETA

28

5155/05.02.2002

52

359.

PROFIR COSTEL

30

16669/26.03.2003

52

360.

ONEA SANDU

31

17941/02.04.2003

52

361.

PARASCHIV VASILE

26

18001/02.04.2003

52

362.

TITEA GABRIEL

32

18779/07.04.2003

52

363.

IRAVA IONUȚ

26

19061/09.04.2003

52

364.

ELEFTERIU NICOLETA-VERONICA

26

24021/16.05.2003

52

365.

MUNTEANU IONUȚ DRAGOȘ

28

24577/20.05.2003

52

366.

POPLIACĂ NICOLETA LILIANA

29

26151/29.05.2003

52

367.

BĂLĂNICĂ VALENTIN

29

26337/30.05.2003

52

368.

LEȚCAI MARIUS

27

29165/17.06.2003

52

369.

ANTONEANU MIRCEA

26

29571/19.06.2003

52

370.

VLASIE DĂNUȚ

28

32029/03.07.2003

52

371.

BUNGIANU DAN

33

33839/15.07.2003

52

372.

LĂZĂRESCU MIHAELA

28

35389/24.07.2003

52

373.

BOC MARILEN

24

35543/25.07.2003

52

374.

ȚIRIDIS LUCIAN

29

35783/28.07.2003

52

375.

TOADER MARILENA

34

37025/05.08.2003

52

împlinește 35 ani in oct. ac.

376.

VOICU TUDOREL

34

37215/06.08.2003

52

377.

STATE GABRIEL ALEXANDRU

27

37631/08.08.2003

52

378.

BURGHELEA VIORICA

26

39071/21.08.2003

52

379.

ALDEA CRISTIAN

27

39681/26.08.2003

52

380.

CRISTEA VALENTIN AURELIAN

28

45449/07.10.2003

52

381.

ARITON MARIAN

32

50345/12.11.2003

52

382.

PARASCHIV CĂTĂLIN

29

53083/27.11.2003

52

383.

PETRIA VASILE VIOREL

29

56253/23.12.2003

52

384.

DUDĂU GEORGE

29

1651/19.01.2004

52

Cf. Cont.

385.

FLUTURU LUCIAN

28

2323/22.01.2004

52

386.

DRĂGAN MARIA

29

7941/26.02.2004

52

387.

GHERMĂNEANU CIPRIAN

27

8545/02.03.2004

52

388.

BUDESCU ELENA-CORINA

23

9605/05.03.2004

52

389.

OPREA MUȘAT DANIELA

25

12279/23.03.2004

52

390.

BĂJENARU VIOLETA

29

12503/24.03.2004

52

391.

BOBOCIA VALERICĂ

26

12409/24.03.2004

52

392.

TOMA IONEL

27

13065/26.03.2004

52

393.

HUHULEA GABRIEL

34

13409/30.03.2004

52

394.

MUNTEANU DANIEL

32

17381/20.04.2001

51

395.

POPA RADU ȘTEFAN

31

25707/06.06.2001

51

Cf. Cont.

396.

MANOLE VASILE

32

5641/06.02.2002

51

397.

STANCA IONEL MARIAN

26

36971/22.08.2002

51

Cf. Cont.

398.

ZĂNOAGĂ IONEL

26

6673/05.02.2003

51

Cf. Cont.

399.

ARTIMENCU MONICA OANA

28

10173/20.02.2003

51

400.

CRIȘEAN MIRCEA

26

13561/11.03.2003

51

401.

RADU GABRIELA

33

15353/18.03.2003

51

402.

COCÂRLEA CAMELIA

32

17633/01.04.2003

51

403.

ZĂRNESCU NICU CRISTIAN

33

18793/07.04.2003

51

404.

BORȘ MARIAN

31

22061/07.05.2003

51

405.

URSU MARCEL

31

22911/13.05.2003

51

406.

PÂNDARU PETRICĂ DANIEL

28

27357/05.06.2003

51

407.

CĂUȘ MARIAN

27

35515/25.07.2003

51

408.

CONDURACHE ROMEO

33

36029/30.07.2003

51

409.

STROE MIHAIL

34

45653/09.10.2003

51

410.

LUNGU DANIEL

34

51305/18.11.2003

51

411.

BĂLAN GELU LUCIAN

26

53925/04.12.2003

51

412.

POALELUNGI AURELIA

33

54825/11.12.2003

51

413.

APOSTOL DANA ANDREEA

24

2031/21.01.2004

51

414.

PODAȘCĂ MIHĂIȚĂ

34

9987/10.03.2004

51

împlinește 35

ani în august

415.

OASENEGRE MIHĂIȚĂ SANDU

29

10803/16.03.2004

51

416.

TOMA ION

32

12927/25.03.2004

51

417.

POPOIU GEORGIANA TANIA

30

13647/30.03.2004

51

418.

GRIGORI ADRIANA

32

13721/31.03.2004

51

419.

RĂDULESCU VASILE

32

1091/10.01.2002

50

420.

URSU GHEORGHIȚĂ LUCIAN

27

14537/02.04.2002

50

421.

FOCIAC MARIAN MUGUREL

27

59195/19.12.2002

50

422.

PAL TARABUTA DANIELA

29

17013/27.03.2003

50

423.

APROTOSOAIE DAN

30

17557/31.03.2003

50

424.

IONAȘCU FLORIN

34

18217/03.04.2003

50

Cf. Cont.

425.

ȘERBAN DANIELA

33

26395/30.05.2003

50

426.

PRICOPE ZINICA

29

26721/03.06.2003

50

427.

LEON VIOREL

28

27061/4.06.2003

50

428.

SÎRBU CĂTĂLIN

32

28293/11.06.2003

50

429.

CIOLAN LIUTĂ

31

30353/25.06.2003

50

430.

NICA CRISTIAN

27

30357/25.06.2003

50

431.

NEDELCU CAMELIA

27

30705/26.06.2003

50

432.

HOLBURĂ AURELIAN TITI

25

36503/31.07.2003

50

433.

GHERGHISAN VIOREL VASILE

30

42447/16.09.2003

50

434.

CHIPCIA FĂNICĂ

31

45329/07.10.2003

50

435.

DRON TRAIAN

34

45865/09.10.2003

50

436.

SLIVNEANU GELU

27

46329/14.10.2003

50

437.

CLIM ION

30

47717/24.10.2003

50

Cf. Cont.

438.

CORPACIU TOADER

25

48099/28.10.2003

50

439.

BRATU CAROL MARIAN

33

50739/13.11.2003

50

440.

STANCIU GABRIELA

24

52591/26.11.2003

50

441.

CRISTOFAN CECILIA MIA

29

53783/04.12.2003

50

442.

LUPU STEFAN

25

1941/20.01.2004

50

443.

LEPĂDATU MONICA

25

10365/11.03.2004

50

444.

VASILACHE CONSTANTIN

31

11837/22.03.2004

50

445.

ANGHEL MAGDALENA

24

14011/31.03.2004

50

446.

GAIU SĂNDIȚA

32

15977/31.03.2004

50

Cf. Cont.

447.

CÎRA CORNELIU

34

2181/16.01.2001

49

448.

MUNTEANU TIBERIU

25

29527/27.06.2001

49

449.

STANCA GIGI VALENTIN

24

52705/10.10.2001

49

450.

ZĂNOAGĂ DORINA

24

308081/17.12.2001

49

Cf.

Cont.+DSP/10

451.

STANCIU CONSTANTIN CLAUDIU

31

3145/23.01.2002

49

452.

MALOȘ DORU

27

8039/11.02.2003

49

453.

COSTACHE DINU

27

8241/12.02.2003

49

454.

NEAGU MARIAN SORIN

34

8563/13.02.2003

49

455.

SION GABRIEL

26

16575/25.03.2003

49

456.

ȘTEFAN IONUȚ

26

19897/14.04.2003

49

457.

CIUBUCANA SORIN

25

20137/15.04.2003

49

458.

CALANCEA ADRIAN

26

20361/16.04.2003

49

459.

NEAGU IONUȚ

22

25853/28.05.2003

49

460.

BĂLAN MIRCEA

33

34859/21.07.2003

49

461.

TODEANCĂ FLORIN-GICU

22

44171/29.09.2003

49

462.

DONIE CĂTĂLIN

24

45747/09.10.2003

49

463.

DOMINTEANU SORIN

24

49017/03.11.2003

49

464.

MACĂU GHEORGHE

28

49259/04.11.2003

49

465.

APETREI COSTEL

33

52453/25.11.2003

49

466.

CRISTEA SORIN

32

54289/08.12.2003

49

467.

CUJBĂ ȘTEFAN

31

55385/15.12.2003

49

468.

AXENTE VETA LILIANA

30

55615/16.12.2003

49

Cf. Cont..

469.

FINEA NECULAI

29

56225/22.12.2003

49

470.

DOLEA DUMITRU

25

3785/04.02.2004

49

471.

BĂLĂUȚĂ CRISTIAN

34

6147/18.02.2004

49

472.

POSTELNICU CĂTĂLIN

27

12533/24.03.2004

49

473.

DOBROTĂ LUCICA VICTORIȚA

26

13305/29.03.2004

49

474.

SIDORENCU MARIAN CRISTIAN

25

13947/31.03.2004

49

475.

VELICHE MARIUS

26

13535/30.04.2004

49

476.

RAGEA GHEORGHE

34

52997/11.10.2001

48

Cf. Cont.

477.

GRAMA PETRISOR

26

15171/04.04.2002

48

Cf. Cont.

478.

MITREA DUMITRA MIRELA

27

32997/25.07.2002

48

479.

GRUMEZESCU MIHAEL FOCA

29

5041/29.01.2003

48

480.

CIOBANU VALENTIN

29

5407/30.01.2003

48

481.

OLEXIN LOREDANA

25

12947/06.03.2003

48

482.

AVRAM MARIUS DANIEL

26

16351/24.03.2003

48

483.

BAGEAC VALENTIN DANIEL

30

19013/8.04.2003

48

DSP/12

484.

BACALUM KYMON IULIAN

28

21653/05.05.2003

48

485.

HARIUC CRISTIAN

32

24529/20.05.2003

48

486.

BUIUC DANIEL TUDOR

33

29959/23.06.2003

48

Cf. Cont.

487.

MERA ADRIAN IONEL

29

30371/25.06.2003

48

488.

PREDA COSTEL ADRIAN

26

32381/07.07.2003

48

489.

CAVAL COSTEL

27

35795/29.07.2003

48

490.

NASTEA DUMITRU

34

37547/07.08.2003

48

491.

PÂRVU OCTAVIAN

25

37861/11.08.2003

48

492.

MUNTEANU ILIE

34

45511/08.10.2003

48

493.

MUNTEANU VALENTIN

23

46193/14.10.2003

48

494.

MACOVEI SĂNDEL

28

47471/22.10.2003

48

495.

CREȚU VASILICA

31

47633/23.10.2003

48

496.

POPOIU TEODOR

29

55399/15.12.2003

48

497.

MOGOȘ VIOREL

30

3509/02.02.2004

48

498.

PAL MIHAELA

28

4209/05.02.2004

48

499.

STOIANOVICI NICOLAE AURELIAN

29

7957/26.02.2004

48

500.

CREANGĂ MIRCEA

34

13369/29.03.2004

48

501.

CIUREA CĂTĂLINA

34

13403/30.03.2004

48

Împlinește 35 ani în iulie ac.

502.

PAIU MARIAN

28

13673/30.03.2004

48

503.

SERIA DANIEL

23

13693/30.03.2004

48

504.

PLEȘA SORIN

26

13961/31.03.2004

48

505.

LIȚĂ ANIȘOARA

32

16323/11.04.2001

47

506.

BĂLAN CIPRIAN

29

29961/28.06.2001

47

507.

TĂBUȘ GHEORGHE

31

52011/08.10.2001

47

Cf. Cont.

508.

BURGHELEA CONSTANTIN

28

42095/25.09.2002

47

509.

MÎȘLEA MARIANA

27

1263/13.01.2003

47

510.

GOTU PETRU

28

8661/13.02.2003

47

511.

VOICILĂ FĂCĂERU DAN CRISTIAN

26

10645/24.02.2003

47

512.

NANU CLAUDIU

33

19629/11.04.2003

47

513.

NEGRĂU IULIAN EUGEN

27

26339/20.05.2003

47

514.

DECUSEARĂ FLORENTINA DANA

34

26149/29.05.2003

47

Împlinește 35 ani în sept.ac.

515.

GUGIUMAN COSTEL VIOREL

24

26651/06.2003

47

516.

PATRICHE GHEORGHE

32

31505/01.07.2003

47

517.

DOROBĂȚ DANIEL VIOREL

34

32103/04.07.2003

47

Împlinește 35 ani în aug. ac

518.

VINTILĂ ION

25

33579/14.07.2003

47

519.

CULIȚĂ CĂTĂLIN GABRIEL

28

35771/28.07.2003

47

520.

DARIE VICTORIA ALINA

27

37195/06.08.2003

47

521.

DUMITRAȘCU DORIN

34

52269/24.11.2003

47

522.

CHIRICUȚĂ IONEL

34

53359/02.12.2003

47

Împlinește 35 ani în oct. ac.

523.

SLAVU GEORGE EMILIAN

28

1507/16.01.2004

47

524.

ILIE ADRIANA

29

1997/21.01.2004

47

525.

TETIC TEODORA

27

6387/19.02.2004

47

526.

PLOTON ADRIAN

24

7793/26.02.2004

47

527.

BUDESCU FLORENTINA-NATALIA

27

9603/05.03.2004

47

528.

ȘERBAN SORIN

33

9983/10.03.2004

47

Cf. cont.

529.

BADILAȘ ION

30

10263/11.03.2004

47

530.

STANCA GHERGHINA

33

11057/16.03.2004

47

Cf. Cont.

531.

COCU DUMITRU DORIN

27

11207/17.03.2004

47

532.

BUDEA MIHAELA

29

11621/18.03.2004

47

533.

ZĂRNICĂ SERGIU

27

13375/30.03.2004

47

534.

BURLUI RĂZVAN

34

13973/31.03.2004

47

535.

IOAN FLORIN

26

13857/31.03.2004

47

536.

NEACȘU GEORGE CĂTĂLIN

34

13355/21.03.2001

46

537.

NECUȚ NICOLAE SILVIU

32

35745/14.08.2002

46

538.

AVRAM GELU

34

6181/08.02.2003

46

539.

MIRON DORIN IULIAN

26

31273/30.06.2003

46

540.

TENTIUC ALECU

25

35363/24.07.2003

46

541.

TACU FĂNICA

29

41135/04.09.2003

46

542.

GHENEA FLORENTINA

22

47285/22.10.2003

46

Ambii părinți au

handicap gr.I

543.

PALADE CRISTINEL

26

1087/14.01.2004

46

544.

IONAȘCU CRENGUȚA

32

3599/03.02.2004

46

545.

LIMBA RODICA

25

10373/11.03.2004

46

546.

CONDEI ALINA

22

14029/31.03.2004

46

547.

PINTILIE MARINICA

31

13767/31.03.2004

46

548.

VÎRLAN NELU

26

13819/31.03.2004

46

549.

FĂCĂLEȚ DANIEL

29

12113/3.03.2003

45

550.

PARASCHIV GELU

32

29535/19.06.2003

45

551.

MORUN NECULAI

34

31507/01.07.2003

45

Împlinește 35 ani în oct. ac.

552.

IUREA RADU

34

32659/09.07.2003

45

553.

VOICU OANA LOREDANA

28

46749/16.10.2003

45

554.

LUCA DANIEL

28

47783/27.10.2003

45

555.

PARTENE EUGEN

32

49515/06.11.2003

45

556.

BALTĂ ANCA

26

1973/20.01.2004

45

557.

STOIAN MUGUREL

30

7763/26.02.2004

45

Cf. Cont.

558.

RAȚĂ SANDA

30

12431/24.03.2004

45

559.

CRĂCIUN MONICA ELENA

30

13835/31.03.2004

45

560.

VÎLCIU MĂDĂLINA LUIZA

29

13793/31.03.2004

45

561.

JĂTARU DUMITRU

29

10163/30.02.2003

44

562.

POSTOLACHE GEANI

31

11497/12.03.2001

44

563.

VRABIE FLORENTIN

28

44789/08.10.2002

44

564.

PORTASE EMILIA

29

46391/15.10.2002

44

565.

STROIA COSTEL

31

17787/01.04.2003

44

566.

RUGINĂ GEREMIO DECEBAL

34

24167/19.05.2003

44

567.

CONSTANTINESCU LAURENȚIU VIOREL

24

29587/19.06.2003

44

Cf. Cont.

568.

BĂRBULESCU GABRIEL

28

30779/26.06.2003

44

569.

BĂLAN FLORIN IULIAN

32

32539/08.07.2003

44

570.

GREPINEL MONICA

31

35615/25.07.2003

44

571.

BERGHEȘ NECULAI

34

35659/28.07.2003

44

Tit împlinește

35 ani în sept

572.

STAN MIHAI

28

35715/28.07.2003

44

573.

MOISĂ LUMINIȚA MIHAELA

34

36837/04.08.2003

44

Împlinește 35 ani în aug. ac

574.

GĂTIN MARIAN

31

37425/07.08.2003

44

575.

BUSUIOC CIPRIAN

26

43495/23.09.2003

44

Cf. Cont.

576.

PATRASCU VIOREL

34

50337/12.11.2003

44

Tit implineste 35 ani in sept

577.

STAN ANGHELUȚĂ VALENTIN

23

53567/03.12.2003

44

578.

TAMAN RADU-GABRIEL

28

53521/03.12.2003

44

579.

LAZĂR LAURENȚIU

34

55675/17.12.2003

44

580.

ȚIGĂU VIOLETA

29

2339/22.01.2004

44

581.

RUSU NICU

33

4229/06.02.2004

44

582.

BUCUR TINCUȚA

32

11727/19.03.2004

44

583.

MUNTEANU PUIU

29

13271/29.03.2004

44

584.

DAN MARICEL

33

13847/31.03.2004

44

585.

TETIC ALINA

22

14031/31.03.2004

44

586.

DOGARU ROTARU ANTONEL

32

22067/20.05.2002

43

587.

GRADINARU MARICEL

29

53767/27.11.2002

43

588.

SAVONEA MARCEL

27

10161/20.02.2003

43

589.

CAPĂTĂ ION

32

20163/16.04.2003

43

590.

LEONTE LAURENȚIU

28

30373/25.06.2003

43

591.

NAZARIE RALUCA

25

36535/31.07.2003

43

592.

ENE FLORIN

21

2639/26.01.2004

43

593.

BURLAN DANIEL

33

3185/29.01.2004

43

594.

DINU CRISTIAN GABRIEL

29

9671/05.03.2004

43

595.

DUMITRU ELENA

28

4287/27.01.2003

42

596.

ILIE SORIN

32

17329/28.03.2003

42

597.

PINTILIE VASILE

25

17937/02.04.2003

42

598.

CIOCLU MARIA

22

20141/15.04.2003

42

599.

JIGLĂU GHERASEM

29

22877/12.05.2003

42

600.

GIOCAȘ OVIDIU

34

29949 / 23.06.2003

42

601.

OANCEA CARMEN SĂNDICA

24

31117/30.06.2003

42

602.

MARCU IONEL

30

35401/24.07.2003

42

603.

NITU ALINA

29

48379/29.10.2003

42

604.

IACOMI ELENA

34

49189/04.11.2003

42

Împlinește 35 ani în sept. ac.

605.

SPÎNU MIHAELA

29

52245/24.11.2003

42

Cf. Cont.

606.

LUCA STEFAN

28

54519/9.12.2003

42

607.

GHERGHISAN MARIEL

26

55981/18.12.2003

42

608.

STĂVĂRACHI SANDU DANIEL

27

56071/19.12.2003

42

609.

MOCANU GEORGE NICOLAE

30

1483/16.01.2004

42

610.

ȘTEFĂNESCU MARIUS VALENTIN

33

1705/19.01.2004

42

611.

ARES NARCIS IONUȚ

28

2965/28.01.2004

42

612.

PETRE LAURENȚIU

34

8135/27.02.2004

42

613.

DRAGOMIR CIPRIAN MARIAN

26

9259/4.03.2004

42

614.

EFTIME DORU-CRISTIAN

25

12501/24.03.2004

42

615.

STĂNCESCU DANIEL ARMANDO

32

12745/06.03.2003

41

616.

LUNGU VIORICA

31

21213/23.04.2003

41

Cf. Cont.

617.

PINTILIE ILIUTA

28

29599/09.06.2003

41

618.

PRICOPI MITICĂ

33

30773/26.06.2003

41

619.

BOGHIȚĂ MARIANA EUGENIA

28

32031/03.07.2003

41

620.

RADU PETRONELA

28

32353/07.07.2003

41

621.

CREȚU GABRIELA CRISTINA

31

34423/17.07.2003

41

622.

GUȚANU IOAN

27

34415/17.07.2003

41

623.

VOLOȘINCU IONICA

27

36527/31.07.2003

41

624.

SULTANA GERARD

28

39841/27.08.2003

41

Cf. Cont.

625.

GOGOI NICOLAE

28

45875/09.10.2003

41

626.

SOROCALETE COSTEL

25

52209/24.11.2003

41

Cf. Cont.

627.

CIORBĂ CORNEL

29

52521/25.11.2003

41

628.

IANCU RICĂ

25

54819/11.12.2003

41

629.

BOCZAR ELENA MONICA

27

409/08.01.2004

41

Cf. Cont.

630.

CODREANU LARISA DANIELA

31

10339/11.03.2004

41

Cf. Cont.

631.

LĂCĂTUȘ LUMINIȚA

34

24949/22.05.2003

40

DSP/11

632.

MARDARU IONELA

24

26225/29.05.2003

40

633.

FLOREA GABRIEL COSTEL

32

32617/09.07.2003

40

634.

LUPU GABRIEL

29

33731/15.07.2003

40

635.

MIHALACHE CONSTANȚA

34

47795/27.10.2003

40

Împlinește 35 ani în sept. ac.

636.

CRISTOFAN ADRIANA

34

53781/04.12.2003

40

637.

ROȘU GEORGE-BEST

29

9181/04.03.2004

40

638.

ROTARU NICU VIOREL

26

22421/08.05.2003

39

639.

TRANDAFIR IONEL

30

25029/22.05.2003

39

640.

MOȘNEGUȚ GABRIEL IOAN

33

36215/30.07.2003

39

641.

TUCHILĂ CRISTIAN-AURELIAN

27

36043/30.07.2003

39

642.

MUNTEANU MIRCEA LUCIAN

31

36509/31.07.2003

39

643.

CORCOTOI NICOLAE

27

40639/02.09.2003

39

644.

DĂNDĂRILĂ ALBERT CRISTIAN

27

47313/22.10.2003

39

645.

IACOB CONSTANTIN DRAGOȘ

32

49265/05.11.2003

39

646.

TUDOSE MARIUS

25

51815/20.11.2003

39

647.

MEHEDINȚI NECULAI NIKY

30

56259/23.12.2003

39

Cf. Cont.

648.

CÂNIPĂ OANA MIHAELA

28

3753/03.02.2004

39

649.

BANU DORU IONEL

25

10009/10.03.2004

39

650.

VIȘAN DAN GABRIEL

26

11153/17.03.2004

39

651.

TOMA MARIAN-FLORIN

25

12949/26.03.2004

39

652.

CORCODEL GEORGE

24

13723/31.03.2004

39

653.

PETER EUGEN

21

13729/31.03.2004

39

654.

BUȚĂ DANIEL

33

4707/28.01.2003

38

655.

BORȘAN GIANINA

22

16565/25.03.2003

38

656.

PROCOP ADINEL MIHAI

26

29915/23.06.2003

38

657.

ILIESCU ADRIAN VALENTIN

28

27009/03.06.2003

37

Cf. Cont.

658.

BOURCEANU DAN

27

27033/04.06.2003

37

659.

ROȘALĂ GEORGICĂ

30

29147/17.06.2003

37

660.

BUESCU ELENA MARIA

21

35609/25.07.2003

37

661.

SANDU RELU

24

55867/18.12.2003

37

662.

CHIOSA ALINA IONELA

26

11260/17.03.2004

37

663.

ANGHELUȚĂ CĂTĂLIN

30

13837/31.03.2004

37

664.

BELTIC SIMONA

26

14035/31.03.2004

37

665.

GRIGORE ADINA

28

17789/01.04.2003

36

666.

FLOREA AURELIA

34

35353/23.07.2003

36

667.

MUNTEANU LARENȚIU

31

6037/18.02.2004

36

Cf. Cont.

668.

RUSU MIHAIL

32

13655/30.03.2004

36

669.

DONCILĂ MIRCEA

30

18121/03.04.2003

35

670.

FLOREA IONEL

30

27727/09.06.2003

35

671.

BUJOR CORINA

28

31289/30.06.2003

35

672.

DUMAN ELENA

21

47327/22.10.2003

35

673.

BURLACU GABRIEL

33

19867/14.04.2003

34

674.

TOMA CONSTANTIN

25

19851/14.04.2003

34

675.

MIRON AURELIAN DANIEL

32

29153/17.06.2003

34

676.

TĂNASĂ CĂTĂLIN

29

30229/24.06.2003

34

677.

IFRIM GEORGE

21

10197/11.03.2004

34

678.

BUCUR CORNEL

27

11225/17.03.2004

34

679.

VLAD LAURA

34

35141/22.07.2003

33

Cf. Cont.

680.

VÂRGOLICI TANȚA

31

2341/22.01.2004

33

681.

CIOLACU CRISTINA

24

4931/11.02.2004

33

682.

ENE DANIELA

32

25899/07.06.2001

32

683.

PANA ILIE

32

4817/21.01.2003

32

Cf. Cont.

684.

IORDACHE GABRIEL

26

19449/10.04.2003

32

Cf. Cont.

685.

SAVINESCU DAN CĂTĂLIN

25

26223/29.05.2003

32

686.

POPESCU ANDREEEA NICOLETA

29

29017/17.06.2003

32

687.

ROȘALĂ CĂLĂLIN

29

29145/17.06.2003

32

688.

STRĂINU VIOREL

34

36031/30.07.2003

32

689.

OANCEA VIRGIL DANIEL

28

40747/03.09.2003

32

690.

POPA CRISTIAN JUSTINIAN

30

43907/25.09.2003

32

691.

DUMITRIU MARIA

29

9925/09.03.2004

32

692.

SANDU CRISTIAN GHEORGHE

26

32545/08.07.2003

31

693.

IVAN CARMEN

26

19507/10.09.2003

31

694.

MUNTEANU VALERIU

24

13653/30.03.2004

30

695.

SANDU MARIAN

24

56217/22.12.2003

29

696.

MIHALACHE ION LUCIAN

24

4741/10.02.2004

29

697.

VĂTĂMANU CORNEL SILVIU

25

27941 / 10.06.2003

27

698.

TRIFAN FLORIN

23

50707/13.11.2003

27

699.

HUMĂ FLORIN

26

24631/21.05.2003

25

700.

LEFTER FLORIN

28

27887/9.06.2003

25

Președinte de ședință Andrei Doina Cornelia

ANEXA 2

CENTRALIZATOR

DOSARE COMPLETE ȘI PUNCTATE

ÎN ORDINE ALFABETICA

NR.

CRT.

NUME PRENUME

VÂRSTĂ SOLICITA NT

NUMĂR DOSAR

PUNCT AJ

OBSERVAȚII

9

701.

ABUZETOAE GHEORGHE OCTAVIAN

33

52023/21.11.2003

82

702.

ADAMACHE ELENA

25

13735/31.03.2004

66

703.

AEFTIMOAE ADRIAN MARIUS

31

53089/12.10.2001

58

704.

AFTENE GEORGE IULIAN

27

45253/6.10.2003

57

705.

ALDEA CRISTIAN

27

39681/26.08.2003

52

706.

ALDEA ELENA SIMONA

24

44453/30.09.2003

59

707.

ALEXANDRU DANIELA

31

53311/12.10.2001

70

708.

ALEXANDRU NICOLETA

29

53263/12.10.2001

62

709.

ALEXIU LUCIAN

33

47021/20.10.2003

62

710.

ANDRAȘ NICOLETA LEONTINA

26

52549/25.11.2003

69

711.

ANDREI GHEORGHIȚĂ

29

4933/29.01.2003

53

712.

ANDRONACHE IOANA

31

13415/30.03.2004

57

713.

ANDRUNACHE STELIAN

33

48519/20.10.2002

73

714.

ANGHEL COSTEL

31

41567/09.09.2003

67

715.

ANGHEL MAGDALENA

24

14011/31.03.2004

50

716.

ANGHELUȚĂ CĂTĂLIN

30

13837/31.03.2004

37

717.

ANTOHI PAUL

26

1655/19.01.2004

82

718.

ANTONEANU MIRCEA

26

29571/19.06.2003

52

719.

ANUȚOIU OTILIA MITRIȚA

26

7959/26.02.2004

57

720.

APETREI COSTEL

33

52453/25.11.2003

49

721.

APOSTOL DANA ANDREEA

24

2031/21.01.2004

51

722.

APOSTOL TUDOREL

31

38739/12.03.2003

79

723.

APOSTU TEODORA

31

30349/25.06.2003

67

724.

APROTOSOAIE DAN

30

17557/31.03.2003

50

725.

ARES NARCIS IONUȚ

28

2965/28.01.2004

42

726.

ARFIRE GIGEL

30

36773/22.08.2002

54

727.

ARITON MARIAN

32

50345/12.11.2003

52

728.

ARITON SIMONA VERONICA

31

2853/28.01.2004

67

729.

ARSENE VALENTINA

33

37891/12.08.2003

56

730.

ARTIMENCU MONICA OANA

28

10173/20.02.2003

51

731.

AURICĂ NINA

31

15967/20.03.2003

55

732.

AVRAM GELU

34

6181/08.02.2003

46

733.

AVRAM MARIUS DANIEL

26

16351/24.03.2003

48

734.

AXENTE ADRIAN

28

52965/27.11.2003

59

735.

AXENTE VETA LILIANA

30

55615/16.12.2003

49

Cf. Cont..

736.

BABEN FRĂGUȚA

33

13915/31.03.2004

54

737.

BACALUM KYMON IULIAN

28

21653/05.05.2003

48

738.

BACALUM NICU JORJ

31

21651/5.05.2003

58

739.

BADEA MARIANA

29

8123/20.02.2002

66

740.

BADILAȘ ION

30

10263/11.03.2004

47

741.

BAGEAC VALENTIN DANIEL

30

19013/8.04.2003

48

DSP/12

742.

BĂJENARU VIOLETA

29

12503/24.03.2004

52

743.

BĂLAN AURELIAN

34

7015/06.02.2003

65

Implineste

35 ani pe

19 06.ac

744.

BĂLAN CIPRIAN

29

29961/28.06.2001

47

745.

BĂLAN FLORIN IULIAN

32

32539/08.07.2003

44

746.

BĂLAN GELU LUCIAN

26

53925/04.12.2003

51

747.

BĂLAN MARIAN GIGEL

26

31603/2.07.2003

66

748.

BĂLAN MARIUS DORIN

28

53685/03.12.2003

56

749.

BĂLAN MIRCEA

33

34859/21.07.2003

49

750.

BALANCIUC ELENA MAGDA

26

3703/23.01.2003

55

751.

BĂLĂNICĂ VALENTIN

29

26337/30.05.2003

52

752.

BĂLĂUȚĂ CRISTIAN

34

6147/18.02.2004

49

753.

BALCU FLORINA

26

13659/30.03.2004

76

754.

BALTĂ ANCA

26

1973/20.01.2004

45

755.

BANU DORU IONEL

25

10009/10.03.2004

39

756.

BARARU LARISA BIANCA

29

13769/31.03.2004

57

757.

BARARU MONALISA

32

47705/24.10.2003

80

758.

BĂRBIERU CLAUDIA

30

13501/10.03.2003

63

759.

BARBU CONSTANDACHE

33

5705/05.02.2001

62

760.

BĂRBULESCU GABRIEL

28

30779/26.06.2003

44

761.

BĂSESCU CARMEN

33

49035/03.11.2003

68

762.

BAȘTEA DORINEL

27

36497/31.07.2003

72

763.

BEJAN DANIEL

32

59331/23.12.2002

62

764.

BEJAN IORDANA

34

12991/26.03.2004

54

765.

BELTIC SIMONA

26

14035/31.03.2004

37

766.

BENȚEA RALUCA ELENA

28

7525/25.02.2004

59

Cf. Cont.

767.

BERGHEȘ NECULAI

34

35659/28.07.2003

44

Tit împlinește 35 ani în sept

768.

BÎRSAN NICOLAE

33

30891/27.06.2003

54

Cf.

Cont.+ref. aprob Primar

769.

BÎZGAN CORNELIA

29

13519/30.03.2004

63

770.

BLAJ PAUL ANDONIS

29

32017/03.07.2003

80

771.

BLĂNARU GHEORGHE VIOREL

27

54523/09.12.2003

58

Cf. Cont. și DSP/15

772.

BOBOCIA VALERICĂ

26

12409/24.03.2004

52

773.

BOC MARILEN

24

35543/25.07.2003

52

774.

BOCZAR ELENA MONICA

27

409/08.01.2004

41

Cf. Cont.

775.

BOGHIȚĂ MARIANA EUGENIA

28

32031/03.07.2003

41

776.

BORODA GETA

28

5155/05.02.2002

52

777.

BORȘ MARIAN

31

22061/07.05.2003

51

778.

BORȘ TOADER

32

21373/24.04.2003

54

Cf. Cont.

779.

BORȘAN GIANINA

22

16565/25.03.2003

38

780.

BOURCEANU DAN

27

27033/04.06.2003

37

781.

BRADU AUREL

32

52453/09.10.2001

60

782.

BRÂNZĂ RĂZVAN COSMIN

23

51173/18.11.2003

56

783.

BRATU CAROL MARIAN

33

50739/13.11.2003

50

784.

BUCUR CAMELIA NICOLETA

33

53421/02.12.2003

67

785.

BUCUR CORNEL

27

11225/17.03.2004

34

786.

BUCUR TINCUȚA

32

11727/19.03.2004

44

787.

BUDEA MIHAELA

29

11621/18.03.2004

47

788.

BUDESCU CORNEL

26

6451/19.02.2004

65

789.

BUDESCU FLORENTINA-NATALIA

27

9603/05.03.2004

47

790.

BUDESCU ELENA-CORINA

23

9605/05.03.2004

52

791.

BUESCU ELENA MARIA

21

35609/25.07.2003

37

792.

BUIUC DANIEL TUDOR

33

29959/23.06.2003

48

Cf. Cont.

793.

BUJOR CORINA

28

31289/30.06.2003

35

794.

BUNGIANU DAN

33

33839/15.07.2003

52

795.

BURGHELEA CONSTANTIN

28

42095/25.09.2002

47

796.

BURGHELEA VIORICA

26

39071/21.08.2003

52

797.

BURLACU GABRIEL

33

19867/14.04.2003

34

798.

BURLAN DANIEL

33

3185/29.01.2004

43

799.

BURLUI RĂZVAN

34

13973/31.03.2004

47

800.

BURTEA IONEL

29

49283/01.11.2002

80

801.

BURUIANĂ FĂNEL

32

28389/26.06.2002

68

Cf. Cont.

802.

BUSUIOC CIPRIAN

26

43495/23.09.2003

44

Cf. Cont.

803.

BUSUIOC COSTEL

31

28179/10.06.2003

67

804.

BUTĂ DANIEL

33

4707/28.01.2003

38

805.

BUTACU VIOLETA

28

13467/30.03.2004

61

806.

BUTE DORINA

32

12987/26.03.2004

71

807.

BUZESCU BOGDAN VALENTIN

25

308641/20.12.2001

52

808.

CABACOGLU ANIȘOARA

27

51383/19.11.2003

58

809.

CACENSCHI NICU GABRIEL

28

51427/19.11.2003

57

810.

CALANCEA ADRIAN

26

20361/16.04.2003

49

811.

CĂLDĂDEA (BÎRA) IULIA MARIANA

30

33367/29.07.2002

78

812.

CĂLIN CLAUDIA

23

13807/31.03.2004

56

813.

CALOMFIR GABRIEL

29

36521/31.07.2003

67

814.

CĂLUIAN GHEORGHE

28

35115/22.07.2003

72

815.

CANĂ MARICEL

34

3215/22.01.2001

72

Implinește 35 ani în sept. ac.

816.

CÂNIPĂ OANA MIHAELA

28

3753/03.02.2004

39

817.

CAPĂTĂ ION

32

20163/16.04.2003

43

818.

CARP CIPRIAN DENIS

27

13075/26.03.2004

72

819.

CĂUȘ IULIAN

24

35517/25.07.2003

54

Cf. Cont.

820.

CĂUȘ MARIAN

27

35515/25.07.2003

51

821.

CĂUȘ VIRGIL COSTEL

28

35513/25.07.2003

54

Cf. Cont.

822.

CAVAL COSTEL

27

35795/29.07.2003

48

823.

CAZACU VIOLETA MĂDĂLINA

29

23807/15.05.2003

79

824.

CERNAT DOMNICA NICOLETA

33

47001/20.10.2003

68

825.

CHIOSA ALINA IONELA

26

11260/17.03.2004

37

826.

CHIOSEA LILIAN CĂTĂLIN

34

35793/28.07.2003

54

827.

CHIPCIA FĂNICĂ

31

45329/07.10.2003

50

828.

CHIPER IOAN

27

13727/31.03.2004

76

829.

CHIRIC GINA LIVIOARA

25

13901/31.03.2004

59

830.

CHIRICUȚĂ IONEL

34

53359/02.12.2003

47

Împlinește 35 ani în oct. ac.

831.

CHIRILĂ DUMITRU

26

5993/03.02.2003

69

832.

CHIRITĂ GHEORGHITĂ

32

35119/22.07.2003

56

833.

CHIRVASĂ ION

32

5487/02.02.2001

85

DSP/7

834.

CHIȚIGA ȘTEFAN ADRIAN

29

40481/12.09.2002

59

Cf. Cont+aud.

835.

CHITU PETRE MARIAN

34

22431/21.05.2001

65

836.

CIMPOIERU ALINA

26

33845/15.07.2003

64

837.

CIOARIC DANIEL

28

45045/09.10.2002

53

838.

CIOBANU CRISTINA

25

22241/18,.05.2001

67

Cf. Cont.

839.

CIOBANU GABRIELA

29

22243/18.05.2001

67

Cf. Cont.

840.

CIOBANU ILIE

34

31629/02.07.2003

57

841.

CIOBANU ION CIPRIAN

26

53465/02.12.2003

57

842.

CIOBANU VALENTIN

29

5407/30.01.2003

48

843.

CIOBOTARU DANIEL

29

9989/28.02.2001

60

844.

CIOBOTARU ILEANA

34

29083/01.07.2002

53

845.

CIOCLU MARIA

22

20141/15.04.2003

42

846.

CIOLACU CRISTINA

24

4931/11.02.2004

33

847.

CIOLAN LIUTĂ

31

30353/25.06.2003

50

848.

CIORBĂ CORNEL

29

52521/25.11.2003

41

849.

CIORICIU ANA

28

26299/30.05.2003

59

850.

CIOROABĂ ALINA

34

7301/25.02.2004

69

Implinește

35 ani în iulie ac.

851.

CIOROIU ION

33

26449/12.06.2002

74

852.

CÎRA CORNELIU

34

2181/16.01.2001

49

853.

CÎRCEI ADRIANA MAGDALENA

31

13259/29.03.2004

79

854.

CÎRCEI FLORIAN

28

52783/26.11.2003

60

855.

CIUBUCANA SORIN

25

20137/15.04.2003

49

856.

CIURARU DANIEL

31

13841/31.03.2004

67

857.

CIUREA CĂTĂLINA

34

13403/30.03.2004

48

Împline ș te 35 ani în iulie ac.

858.

CLIM ION

30

47717/24.10.2003

50

Cf. Cont.

859.

COCÂRLEA CAMELIA

32

17633/01.04.2003

51

860.

COCU DUMITRU DORIN

27

11207/17.03.2004

47

861.

CODIȚĂ COSTEL MARICEL

27

36913/05.08.2003

74

862.

CODREANU IULIANA

26

23441/14.05.2003

69

863.

CODREANU LARISA DANIELA

31

10339/11.03.2004

41

Cf. Cont.

864.

CODRUț LUCIAN

26

7205/24.02.2004

76

865.

COJOCARU BOGDAN

29

13711/30.03.2004

53

866.

COLAC CORNEL GIGI

28

43595/01.10.2002

65

867.

COMAN VIORICA DANIELA

34

6397/11.02.2002

74

868.

CONDEI ALINA

22

14029/31.03.2004

46

869.

CONDURACHE ROMEO

33

36029/30.07.2003

51

870.

CONSTANTIN DANIEL

30

48313/24.09.2001

65

871.

CONSTANTINESCU LAURENȚIU VIOREL

24

29587/19.06.2003

44

Cf. Cont.

872.

CORCIOVĂ VASILE

33

20171/08.05.2001

73

873.

CORCODEL GEORGE

24

13723/31.03.2004

39

874.

CORCOTOI NICOLAE

27

40639/02.09.2003

39

875.

CORPACIU TOADER

25

48099/28.10.2003

50

876.

COȘOVAN IUSTIN CODRUȚ

30

11605/15.03.2004

86

877.

COSTACHE DINU

27

8241/12.02.2003

49

878.

COSTACHE SORIN CRISTIAN

27

13527/30.03.2004

62

879.

COTAN MINODORA

29

13301/29.03.2004

63

880.

COTÎRLEȚ GHEORGHE

33

6973/13.02.2002

54

881.

CRĂCIUN MONICA ELENA

30

13835/31.03.2004

45

882.

CRAUS ANDA LORELEI

34

50223/11.11.2003

60

883.

CREANGĂ MIRCEA

34

13369/29.03.2004

48

884.

CREȚU GABRIELA CRISTINA

31

34423/17.07.2003

41

885.

CREȚU VASILICA

31

47633/23.10.2003

48

886.

CRIJINOVSCHI IOAN BOGDAN

28

49057/03.11.2003

59

887.

CRIȘEAN MIRCEA

26

13561/11.03.2003

51

888.

CRISTACHI SILVIU MIHAI

27

56171/22.12.2003

72

889.

CRISTEA MARIANA GINA

26

16859/27.03.2003

74

890.

CRISTEA NICUȘOR

32

41077/21.09.2001

70

891.

CRISTEA SORIN

32

54289/08.12.2003

49

892.

CRISTEA VALENTIN AURELIAN

28

45449/07.10.2003

52

893.

CRISTOFAN ADRIANA

34

53781/04.12.2003

40

894.

CRISTOFAN CECILIA MIA

29

53783/04.12.2003

50

895.

CRUCEANU (ILIEV) LUMINIȚA

28

22109/20.05.2002

58

Cf. Contest.

896.

CRUDU CAMELIA

25

13153/29.03.2004

77

Cf.

Cont.+ref.

aprob.

Primar

897.

CUCOS ELVIRA DOLIANA

30

13799/31.03.2004

72

898.

CUCU MARIAN

28

13913/31.03.2004

56

899.

CUJBĂ ȘTEFAN

31

55385/15.12.2003

49

900.

CULIȚĂ CĂTĂLIN GABRIEL

28

35771/28.07.2003

47

901.

CURMEI MARIAN

27

36517/31.07.2003

64

902.

CUSTURĂ GABRIEL IULIAN

32

25733/27.05.2003

67

903.

DAJBOC IONEL

33

27445/05.06.2003

56

904.

DAMIAN ANICUȚA

32

56341/24.12.2003

58

905.

DAMIAN DANIEL CONSTANTIN

29

19445/10.04.2003

63

906.

DAMIAN FLORIN CĂTĂLIN

28

51321/18.11.2003

56

907.

DAMIAN MARIANA

26

11529/18.03.2004

74

908.

DAN MARICEL

33

13847/31.03.2004

44

909.

DAN SILVIU CRISTIAN

27

13011/26.03.2004

81

910.

DĂNDĂRILĂ ALBERT CRISTIAN

27

47313/22.10.2003

39

911.

DĂRĂBAN MARIAN MARCEL

33

13181/26.03.2004

53

912.

DARIE FĂNEL

32

29067/01.07.2002

59

913.

DARIE GHEORGHE

27

33591/14.07.2003

68

914.

DARIE VICTORIA ALINA

27

37195/06.08.2003

47

915.

DECUSEARĂ FLORENTINA DANA

34

26149/29.05.2003

47

Împlinește 35 ani în sept.ac.

916.

DIACONU COSTEL

33

12123/22.03.2004

56

917.

DIACONU LAURENȚIU

32

53545/15.10.2001

62

918.

DICIU MIHAELA

29

56775/5.11.2001

67

919.

DIMA ȘTEFAN

31

29361/02.07.2002

54

920.

DINU CRISTIAN GABRIEL

29

9671/05.03.2004

43

921.

DIȚĂ ȘTEFAN

33

40975/17.09.2001

64

922.

DOBRE RADIAN

34

41963/11.09.2003

67

Impline ș te 35 ani în iulie ac

923.

DOBREA VALERICA

25

12743/25.03.2004

59

924.

DOBROTĂ LUCICA VICTORIȚA

26

13305/29.03.2004

49

925.

DODOI FĂNEL

34

17897/24.04.2001

58

Cf. Cont.

926.

DOGARU ROTARU ANTONEL

32

22067/20.05.2002

43

927.

DOLEA DUMITRU

25

3785/04.02.2004

49

928.

DOMINTEANU SORIN

24

49017/03.11.2003

49

929.

DONCILĂ MIRCEA

30

18121/03.04.2003

35

930.

DONIE CĂTĂLIN

24

45747/09.10.2003

49

931.

DOROBĂȚ DANIEL VIOREL

34

32103/04.07.2003

47

Împlinește 35 ani în aug. ac

932.

DOROBĂȚ ELENA

29

48191/08.10.2003

61

933.

DOROBĂȚ MIHAELA

30

13393/30.03.2004

54

934.

DRĂGAN MARIA

29

7941/26.02.2004

52

935.

DRAGOMIR CIPRIAN MARIAN

26

9259/4.03.2004

42

936.

DRAGOMIR OVIDIU

30

10721/24.02.2003

58

937.

DRĂGUȘANU CIPRIAN

27

31291/30.06.2003

66

938.

DRĂGUȘIN ELENA VIOLETA

29

55091/12.12.2003

61

939.

DRON TRAIAN

34

45865/09.10.2003

50

940.

DUDĂU GEORGE

29

1651/19.01.2004

52

Cf. Cont.

941.

DUMAN ELENA

21

47327/22.10.2003

35

942.

DUMBRAVĂ COSTEL

26

5649/16.02.2004

74

943.

DUMITRACHE PAVEL

30

10675/15.03.2004

62

944.

DUMITRAȘCU DORIN

34

52269/24.11.2003

47

945.

DUMITRIU MARIA

29

9925/09.03.2004

32

946.

DUMITRU ELENA

28

4287/27.01.2003

42

947.

DUMITRU ROXANA

20

26135/29.05.2003

59

948.

DURA MIRELA MARIANA

31

31275/30.06.2003

61

949.

DUȚĂ (LĂPUȘNEANU) ANGELA

28

13581/30.03.2004

77

Cf. Cont.

950.

EDU IONEL

33

38393/14.08.2003

53

951.

EFTIME DORU-CRISTIAN

25

12501/24.03.2004

42

952.

ELEFTERIU NICOLETA-VERONICA

26

24021/16.05.2003

52

953.

ENACHE IULIANA-MIRELA

33

17107/19.04.2001

81

954.

ENACHE LAURENȚIU

28

34177/02.08.2002

53

955.

ENCIU JENI-MARILENA

27

2423/23.01.2004

65

956.

ENE CRISTIAN-GABRIEL

31

15971/20.03.2003

78

957.

ENE DANIELA

32

25899/07.06.2001

32

958.

ENE FLORIN

21

2639/26.01.2004

43

959.

ENE LIDIA-CAMELIA

30

19587/04.05.2001

78

960.

EPURAȘ ȘTEFAN

28

306439/05.12.2001

54

961.

EREMIA FLORENȚA

28

17141/28.03.2003

57

962.

FĂCĂLEȚ DANIEL

29

12113/3.03.2003

45

963.

FARCAȘ-STAMATE DANIELA

33

1957/15.01.2001

70

964.

FERARU MIHAI

33

305363/28.11.2001

64

965.

FERDINAND SILVIU

27

31279/30.06.2003

59

966.

FIERARU MIHAELA CLARISA

26

8649/2.03.2004

69

967.

FINEA NECULAI

29

56225/22.12.2003

49

968.

FLOREA AURELIA

34

35353/23.07.2003

36

969.

FLOREA GABRIEL COSTEL

32

32617/09.07.2003

40

970.

FLOREA IONEL

30

27727/09.06.2003

35

971.

FLUTURU LUCIAN

28

2323/22.01.2004

52

972.

FOCIAC MARIAN MUGUREL

27

59195/19.12.2002

50

973.

FRÎNCU IULIANA EMILIA

30

5419/13.02.2004

62

974.

FROSIN COSTICA

29

12033/3.03.2003

64

975.

FRUMUZACHE CLAUDIU

32

3503/02.02..2004

61

976.

FUICĂ VIOLETA

27

5337/12.02.2004

79

977.

GAIU SĂNDIȚA

32

15977/31.03.2004

50

Cf. Cont.

978.

GĂTIN MARIAN

31

37425/07.08.2003

44

979.

GAVRILOIU MARIAN

29

1725/19.01.2004

54

980.

GHENEA FLORENTINA

22

47285/22.10.2003

46

Ambii părinți au handicap

gr.I

981.

GHEORGHIU ANDREI

27

9247/04.03.2004

57

982.

GHERGHISAN MARIEL

26

55981/18.12.2003

42

983.

GHERGHISAN VIOREL VASILE

30

42447/16.09.2003

50

984.

GHERMĂNEANU CIPRIAN

27

8545/02.03.2004

52

985.

GHINITĂ DANIELA GINA

31

115/10.03.2004

78

986.

GHIONEA ALEXANDRU

31

18005/18.04.2002

53

987.

GHIORGHE ECATERINA

28

6105/04.02.2003

79

988.

GHIORGHIȚĂ OLIMPIA SIMONA

27

9739 /19.02.2003

58

989.

GHIRAN OTILIA

33

51707/18.11.2002

66

DSP/18

990.

GIOCAȘ OVIDIU

34

29949 / 23.06.2003

42

991.

GOCIU ADRIAN

27

13887/31.03.2004

66

992.

GOGA LAURENȚIA

34

30343 / 25.06.2003

64

Cf.

Cont.+ref. aprob. Primar

993.

GOGOI NICOLAE

28

45875/09.10.2003

41

994.

GOTU PETRU

28

8661/13.02.2003

47

995.

GRADINARU MARICEL

29

53767/27.11.2002

43

996.

GRĂJDEANU DRAGOȘ GABRIEL

25

35419/24.07.2003

62

997.

GRAMA PETRISOR

26

15171/04.04.2002

48

Cf. Cont.

998.

GRECU NICU GABRIEL

33

943/13.01.2004

55

999.

GREPINEL MONICA

31

35615/25.07.2003

44

1000.

GRIGORAȘ ELENA

34

26045/07.06.2001

84

Împl. 35 ani în nov. a.c.

1001.

GRIGORAȘ COSTEL

28

2143/21.01.2004

56

1002.

GRIGORE ADINA

28

17789/01.04.2003

36

1003.

GRIGORE ZENOVIE

34

15083/17.03.2003

61

1004.

GRIGORI ADRIANA

32

13721/31.03.2004

51

1005.

GRIGOROȘCUȚĂ BOGDAN

21

23445/14.05.2003

57

1006.

GRUMEZESCU MIHAEL FOCA

29

5041/29.01.2003

48

1007.

GUDANĂ TINCUȚA

30

26297/30.05.2003

59

1008.

GUGIUMAN COSTEL VIOREL

24

26651/06.2003

47

1009.

GUGOAȘĂ VICTOR

34

15439/18.03.2003

55

1010.

GUIȚĂ ALECU

34

9919/09.03.2004

63

1011.

GUȚANU IOAN

27

34415/17.07.2003

41

1012.

HAGIU VIRGIL

32

10755/15.03.2004

53

Cf. Cont.

1013.

HANGANU AURELIAN

33

31263/30.06.2003

53

1014.

HARABAGIU FLORIN

34

54053/5.12.2003

63

1015.

HARIUC CRISTIAN

32

24529/20.05.2003

48

1016.

HÎNCU MARIUS GABRIEL

30

24339/19.05.2003

72

1017.

HOLBAN VIOREL

34

12885/25.03.2004

71

1018.

HOLBURĂ AURELIAN TITI

25

36503/31.07.2003

50

1019.

HONDRILA ILIE

34

30791/03.07.2001

56

Cf. Cont.

1020.

HUHULEA GABRIEL

34

13409/30.03.2004

52

1021.

HUMĂ FLORIN

26

24631/21.05.2003

25

1022.

HURDUC COSTEL

30

22007/07.05.2003

57

1023.

HURDUC FLORIN VASILICĂ

34

52241/24.11.2003

60

1024.

HUSARU GIANINA GEORGETA

30

25241/23.05.2003

58

1025.

HUZUM LUCICA

27

12977/26.03.2004

79

1026.

IACOB CONSTANTIN DRAGOȘ

32

49265/05.11.2003

39

1027.

IACOB DANIELA ADINA

22

40525/01.09.2003

54

Cf. Cont.

1028.

IACOMI ELENA

34

49189/04.11.2003

42

Împlinește 35 ani în sept. ac.

1029.

IANCU ALINA VIORICA

28

35791/28.07.2003

53

1030.

IANCU RICĂ

25

54819/11.12.2003

41

1031.

IFRIM ADRIANA

32

5435/06.02.2002

55

1032.

IFRIM EMILIA

28

8539/22.02.2002

84

1033.

IFRIM GEORGE

21

10197/11.03.2004

34

1034.

IFTIMIE CRISTINEL DANIEL

32

13725/31.03.2004

59

1035.

ILIE ADRIANA

29

1997/21.01.2004

47

1036.

ILIE SORIN

32

17329/28.03.2003

42

1037.

ILIESCU ADRIAN VALENTIN

28

27009/03.06.2003

37

Cf. Cont.

1038.

IOAN FLORIN

26

13857/31.03.2004

47

1039.

ION GINA ROMICA

31

49485/28.09.2001

56

1040.

ION MIHAIȚĂ

24

9233/27.02.2002

64

1041.

IONAȘCU CRENGUȚA

32

3599/03.02.2004

46

1042.

IONAȘCU FLORIN

34

18217/03.04.2003

50

Cf. Cont.

1043.

IONAȘCU ROMEO MARIAN

26

52813/27.11.2003

66

1044.

IONAȘCU VIOREL

26

13787/31.03.2004

62

Cf. Cont.

1045.

IONESCU GRIGORE HORIA

30

28311/20.06.2001

60

Cf. Cont.

1046.

IORDACHE GABRIEL

26

19449/10.04.2003

32

Cf. Cont.

1047.

IOSIP NECULAI

30

17383/31.03.2003

77

1048.

IRAVA IONUȚ

26

19061/09.04.2003

52

1049.

IRIMESCU GABRIELA

32

26401/30.05.2003

54

DSP/6

1050.

IUREA RADU

34

32659/09.07.2003

45

1051.

IVAN CARMEN

26

19507/10.09.2003

31

1052.

JALBĂ LAURENȚIU EMILIAN

26

306107/04.12.2001

71

1053.

JÂȘCANU NICOLAE

27

35381/24.07.2003

54

1054.

JĂTARU DUMITRU

29

10163/30.02.2003

44

1055.

JIGLĂU GHERASEM

29

22877/12.05.2003

42

1056.

JOC GENIA

32

36211/30.07.2003

73

1057.

JOC MARICELA

29

36213/30.07.2003

63

1058.

KOVACS RADU OCTAVIAN

30

23443/15.05.2003

67

1059.

LĂCĂTUȘ LUMINIȚA

34

24949/22.05.2003

40

DSP/11

1060.

LĂPUȘNEANU CARMEN LUMINIȚA

27

26325/30.05.2003

60

1061.

LASCU ELENA CORINA

28

11259/17.03.2004

59

1062.

LAZĂR CECILIA

27

2645/26.01.2004

55

1063.

LAZĂR DĂNUȚ

32

5219/5.02.2002

66

1064.

LAZĂR LAURENȚIU

34

55675/17.12.2003

44

1065.

LAZĂR MARICEL

28

35789/28.07.2003

54

1066.

LĂZĂRESCU MIHAELA

28

35389/24.07.2003

52

1067.

LECA VALERIU AURELIAN

32

25915/28.05.2003

58

1068.

LEFTER FLORIN

28

27887/9.06.2003

25

1069.

LEON VIOREL

28

27061/4.06.2003

50

1070.

LEONTE LAURENȚIU

28

30373/25.06.2003

43

1071.

LEPĂDATU MONICA

25

10365/11.03.2004

50

1072.

LEȚCAI MARIUS

27

29165/17.06.2003

52

1073.

LEUȘTEAN LILIANA DIANA

33

13695/30.03.2004

59

1074.

LIFICIU PETRICĂ

32

35117/22.07.2003

56

1075.

LIMBA RODICA

25

10373/11.03.2004

46

1076.

LIȚĂ ANIȘOARA

32

16323/11.04.2001

47

1077.

LUCA DANIEL

28

47783/27.10.2003

45

1078.

LUCA STEFAN

28

54519/9.12.2003

42

1079.

LUNGU CORINA VICTORIA

23

12317/23.03.2004

60

1080.

LUNGU DANIEL

34

51305/18.11.2003

51

1081.

LUNGU ELENA ALINA

26

25127 / 23.05.2003

63

1082.

LUNGU VIORICA

31

21213/23.04.2003

41

Cf. Cont.

1083.

LUPOAE DORIN

23

48793/31.10.2003

55

1084.

LUPU GABRIEL

29

33731/15.07.2003

40

1085.

LUPU STEFAN

25

1941/20.01.2004

50

1086.

MACĂU GHEORGHE

28

49259/04.11.2003

49

1087.

MACOVEI SĂNDEL

28

47471/22.10.2003

48

1088.

MAFTEI CEZAR AUREL

34

9551/19.02.2003

72

Implinește 35 ani în sept. ac.

1089.

MAFTEI VIOREL

34

13849/26.03.2001

73

1090.

MALOȘ DORU

27

8039/11.02.2003

49

1091.

MANĂU ȘTEFAN RELU

29

21491/05.05.2003

56

1092.

MĂNDIȚĂ MARIA ELISABETA

30

11699/14.03.2002

64

Cf. Cont.+ref. aprob. Primar

1093.

MANEA LAURENȚIU

34

26709/12.06.2003

53

Implineste 35 ani în august ac.

1094.

MANOLACHE IONEL

26

36329/31.07.2003

59

1095.

MANOLE NICOLETA DANIELA

29

7103/24.02.2004

65

1096.

MANOLE VASILE

32

5641/06.02.2002

51

1097.

MARAVELA ADRIANA LAURA

25

55577/16.12.2003

60

1098.

MARCU IONEL

30

35401/24.07.2003

42

1099.

MARDARU IONELA

24

26225/29.05.2003

40

1100.

MARIN TATIANA IONELIA

28

8533/13.02.2003

54

1101.

MATEI SIMONA MARCELINA

30

56321/23.12.2003

58

1102.

MAXIM VIOREL

34

39055/20.08.2003

56

1103.

MAZĂRE NICULINA

30

13805/31.03.2004

54

1104.

MĂNĂILĂ DIANA-CORNELIA

27

13557/30.03.2004

54

1105.

MEDELEANU DANIEL

33

13601/30.03.2004

54

1106.

MEHEDINȚI NECULAI NIKY

30

56259/23.12.2003

39

Cf. Cont.

1107.

MERA ADRIAN IONEL

29

30371/25.06.2003

48

1108.

MIGLEȘ GABRIELA

29

48979/03.11.2003

63

1109.

MIHAI MIHAELA

25

35511/24.07.2003

70

1110.

MIHALACHE CONSTANȚA

34

47795/27.10.2003

40

Împlinește 35 ani în sept. ac.

1111.

MIHALACHE ION LUCIAN

24

4741/10.02.2004

29

1112.

MIHALCEA ADRIAN

31

41585/09.09.2003

79

1113.

MIRON ADINA

33

52533/25.11.2003

58

1114.

MIRON AURELIAN DANIEL

32

29153/17.06.2003

34

1115.

MIRON CĂTĂLIN

28

29151/17.06.2003

67

1116.

MIRON DORIAN

28

13773/31.03.2004

60

1117.

MIRON DORIN IULIAN

26

31273/30.06.2003

46

1118.

MIRON NICOLETA

23

13871/31.03.2004

55

1119.

MÎȘLEA MARIANA

27

1263/13.01.2003

47

1120.

MITREA DUMITRA MIRELA

27

32997/25.07.2002

48

1121.

MOCANU GEORGE NICOLAE

30

1483/16.01.2004

42

1122.

MOGOȘ VIOREL

30

3509/02.02.2004

48

1123.

MOISĂ LUMINIȚA MIHAELA

34

36837/04.08.2003

44

Împlinește 35 ani în aug. ac

1124.

MOISE CORNEL

34

39875/27.08.2003

57

1125.

MORARU FLORIN NICU

29

35369/23.07.2003

60

1126.

MORUN NECULAI

34

31507/01.07.2003

45

Împlinește 35 ani în oct. ac.

1127.

MORUN RELU

32

25135/23.05.2003

56

1128.

MOȘNEGUȚ GABRIEL IOAN

33

36215/30.07.2003

39

1129.

MOȚOC MIHĂITĂ AURELIAN

30

55941/04.12.2002

55

1130.

MUNTEANU DANIEL

32

17381/20.04.2001

51

1131.

MUNTEANU ILIE

34

45511/08.10.2003

48

1132.

MUNTEANU IONUȚ DRAGOȘ

28

24577/20.05.2003

52

1133.

MUNTEANU LARENȚIU

31

6037/18.02.2004

36

Cf. Cont.

1134.

MUNTEANU MIRCEA LUCIAN

31

36509/31.07.2003

39

1135.

MUNTEANU PUIU

29

13271/29.03.2004

44

1136.

MUNTEANU TIBERIU

25

29527/27.06.2001

49

1137.

MUNTEANU VALENTIN

23

46193/14.10.2003

48

1138.

MUNTEANU VALERIU

24

13653/30.03.2004

30

1139.

MUȘAT CĂTĂLIN SORIN

23

13281/29.03.2004

53

1140.

MUSCALU RODICA MAGDALENA

27

35563/25.07.2003

62

1141.

MUSTĂȚIA VASILE

33

26335/30.05.2003

65

Cf. Cont.

1142.

NAHORNE MIHAELA

32

13833/31.03.2004

59

1143.

NANU CLAUDIU

33

19629/11.04.2003

47

1144.

NANU SORIN

26

12399/04.03.2003

61

1145.

NASTEA DUMITRU

34

37547/07.08.2003

48

1146.

NAZARIE RALUCA

25

36535/31.07.2003

43

1147.

NEACȘU GEORGE CĂTĂLIN

34

13355/21.03.2001

46

1148.

NEAGU IONUȚ

22

25853/28.05.2003

49

1149.

NEAGU LUCICA

30

19889/14.04.2003

58

1150.

NEAGU MARIAN SORIN

34

8563/13.02.2003

49

1151.

NECHITA ANA MARIA

27

13531/30.03.2004

77

1152.

NECULA LILIANA

33

31905/18.07.2002

58

1153.

NECUT NICOLAE SILVIU

32

35745/14.08.2002

46

1154.

NEDELCU CAMELIA

27

30705/26.06.2003

50

1155.

NEGRAIA MARIAN

30

13043/26.03.2004

63

1156.

NEGRĂU IULIAN EUGEN

27

26339/20.05.2003

47

1157.

NENU MARIANA CAMELIA

32

33709/31.07.2002

65

1158.

NETTE MARILENA NINA

30

42639/17.09.2003

59

1159.

NICA CRISTIAN

27

30357/25.06.2003

50

1160.

NISTOR COSTEL

26

41635/10.09.2003

65

1161.

NITĂ CĂTĂLINA

23

52353/25.11.2003

54

1162.

NITU ALINA

29

48379/29.10.2003

42

1163.

NUTESCU GHEORGHE

33

15073/17.03.2003

56

1164.

OACHIM MIRCEA DUMITRU

34

16371/24.03.2003

53

1165.

OANĂ SIMION

34

25213/23.05.2003

53

1166.

OANCĂ CORNEL

34

9545/19.02.2003

72

1167.

OANCĂ MITACHE

34

40717/02.09.2003

57

1168.

OANCEA CARMEN SĂNDICA

24

31117/30.06.2003

42

1169.

OANCEA IONEL

30

10747/15.03.2004

62

1170.

OANCEA VIRGIL DANIEL

28

40747/03.09.2003

32

1171.

OASENEGRE MIHĂITĂ SANDU

29

10803/16.03.2004

51

1172.

OBREJA CAMELIA

30

305645/29.11.2001

64

1173.

OLEXIN LOREDANA

25

12947/06.03.2003

48

1174.

ONEA SANDU

31

17941/02.04.2003

52

1175.

ONOSE DINU

32

52321/20.11.2002

65

1176.

OPREA DORINA

30

12887/25.03.2004

53

1177.

OPREA MUȘAT DANIELA

25

12279/23.03.2004

52

1178.

OPRIȘAN VALENTIN

33

52465/25.11.2003

69

1179.

PĂDURARIU DANIELA

29

25223/23.05.2003

59

1180.

PADURARU VIOREL SI ELENA

31

30333/25.06.2003

56

1181.

PAIU MARIAN

28

13673/30.03.2004

48

1182.

PAL TARABUTA DANIELA

29

17013/27.03.2003

50

1183.

PAL MIHAELA

28

4209/05.02.2004

48

1184.

PALADE CATELUTA CATINCA

30

40033/14.08.2001

52

Cf. Cont.

1185.

PALADE CRISTINEL

26

1087/14.01.2004

46

1186.

PANĂ ILIE

32

4817/21.01.2003

32

Cf. Cont.

1187.

PANAITE VASILE

31

27431/15.06.2001

57

1188.

PANCU RADU

32

51711/20.11.2003

54

Loc într-un imobil propus pt demolare

1189.

PÂNDARU PETRICĂ DANIEL

28

27357/05.06.2003

51

1190.

PARASCHIV CĂTĂLIN

29

53083/27.11.2003

52

1191.

PARASCHIV GELU

32

29535/19.06.2003

45

1192.

PARASCHIV VASILE

26

18001/02.04.2003

52

1193.

PARTENE EUGEN

32

49515/06.11.2003

45

1194.

PÂRVU OCTAVIAN

25

37861/11.08.2003

48

1195.

PATRASCU VIOREL

34

50337/12.11.2003

44

Tit implineste 35 ani in sept

1196.

PATRICHE GHEORGHE

32

31505/01.07.2003

47

1197.

PATRUTA CATI DANIELA

26

10041/20.02.2003

78

1198.

PĂUN ANIȘOARA LĂCRĂMIOARA

34

35387/24.07.2003

55

1199.

PELINARI VICTORITA

29

39293/09.08.2001

58

1200.

PENU MIHAELA

29

17823/24.04.2001

84

1201.

PETCU SORIN

25

306109/04.12.2001

67

Cf. Cont.

1202.

PETER EUGEN

21

13729/31.03.2004

39

1203.

PETRE LAURENȚIU

34

8135/27.02.2004

42

1204.

PETREA VALENTIN

24

45949/10.10.2003

76

1205.

PETRESCU CĂTĂLIN

34

44395/30.09.2003

56

1206.

PETRIA VASILE VIOREL

29

56253/23.12.2003

52

1207.

PETRICĂ GEANINA

28

27815/09.06.2003

60

1208.

PINTILIE ILIUTA

28

29599/09.06.2003

41

1209.

PINTILIE MARINICA

31

13767/31.03.2004

46

1210.

PINTILIE VASILE

25

17937/02.04.2003

42

1211.

PÎRVU MARIAN

30

26209/29.05.2003

64

1212.

PLEȘA SORIN

26

13961/31.03.2004

48

1213.

PLETEA EMANUELA LIDIA

30

3727/03.02.2004

54

1214.

PLOTON ADRIAN

24

7793/26.02.2004

47

1215.

POALELUNGI AURELIA

33

54825/11.12.2003

51

1216.

PODAȘCĂ MIHĂIȚĂ

34

9987/10.03.2004

51

Implineste

35 ani în august

1217.

POHONȚU VALENTIN

32

44611/01.10.2003

54

Cf. Cont.

1218.

POPA CRISTIAN JUSTINIAN

30

43907/25.09.2003

32

1219.

POPA DELIA ELENA

26

36219/30.07.2003

59

1220.

POPA FLORIN

24

55195/25.10.2001

52

Cf.

Cont.+ref. aprob.

Primar

1221.

POPA GABRIEL

27

306321/04.12.2001

59

1222.

POPA GHEORGHE COSTEL

32

12689/19.03.2001

60

1223.

POPA MARIANA

29

55987/18.12.2003

53

1224.

POPA RADU ȘTEFAN

31

25707/06.06.2001

51

Cf. Cont.

1225.

POPESCU ANDREEEA NICOLETA

29

29017/17.06.2003

32

1226.

POPLIACĂ NICOLETA LILIANA

29

26151/29.05.2003

52

1227.

POPOIU GEORGIANA TANIA

30

13647/30.03.2004

51

1228.

POPOIU TEODOR

29

55399/15.12.2003

48

1229.

PORTASE EMILIA

29

46391/15.10.2002

44

1230.

PORUMB NELU

32

53067/27.11.2003

59

1231.

POSTELNICU CĂTĂLIN

27

12533/24.03.2004

49

1232.

POSTOLACHE GEANI

31

11497/12.03.2001

44

1233.

PREDA COSTEL ADRIAN

26

32381/07.07.2003

48

1234.

PRICOPE ZINICA

29

26721/03.06.2003

50

1235.

PRICOPI MITICĂ

33

30773/26.06.2003

41

1236.

PRISECARU NELU

26

52277/24.11.2003

56

1237.

PROCOP ADINEL MIHAI

26

29915/23.06.2003

38

1238.

PRODAN DUMITRU

32

3535/23.01.2001

69

1239.

PROFIR COSTEL

30

16669/26.03.2003

52

1240.

PURICE EUGENIA

33

8297/19.02.2001

66

1241.

PUȘCAȘU MARTA

26

29569/19.06.2003

58

1242.

PUȚANU NARCIS

30

54567/28.11.2002

62

1243.

RADU DANIELA

31

13435/30.03.2004

53

1244.

RADU FLORIAN

30

49773/7.11.2003

65

1245.

RADU GABRIELA

33

15353/18.03.2003

51

1246.

RADU IONUȚ

25

13749/31.03.2004

62

1247.

RADU MARIAN

34

52715/10.10.2001

59

1248.

RADU PETRONELA

28

32353/07.07.2003

41

1249.

RĂDULESCU VASILE

32

1091/10.01.2002

50

1250.

RAGEA GHEORGHE

34

52997/11.10.2001

48

Cf. Cont.

1251.

RĂGHINĂ GEORGETA CARMEN

28

53891/4.12.2003

70

Are pers. cu handicap in

intretinere

1252.

RAȚĂ SANDA

30

12431/24.03.2004

45

1253.

RĂUȚĂ ADRIAN

26

55165/12.12.2003

58

1254.

REBEGEA CIPRIAN

34

4561/29.01.2001

55

1255.

RIZESCU GEANINA

28

35547/24.07.2003

62

1256.

ROPOTAN EMILIA

33

10657/24.02.2003

60

1257.

ROȘALĂ CĂLĂLIN

29

29145/17.06.2003

32

1258.

ROȘALĂ GEORGICĂ

30

29147/17.06.2003

37

1259.

ROȘU ROMICA

33

5977/17.02.2004

72

1260.

ROȘU GEORGE-BEST

29

9181/04.03.2004

40

1261.

ROTARU NICU VIOREL

26

22421/08.05.2003

39

1262.

RUGINĂ GEREMIO DECEBAL

34

24167/19.05.2003

44

1263.

RUSU MIHAIL

32

13655/30.03.2004

36

1264.

RUSU NICU

33

4229/06.02.2004

44

1265.

SACAZOF SILVIA MARIA

29

953/13.01.2004

76

1266.

SANDU CRISTIAN GHEORGHE

26

32545/08.07.2003

31

1267.

SANDU MARIAN

24

56217/22.12.2003

29

1268.

SANDU RELU

24

55867/18.12.2003

37

1269.

SA VA DUMITRU DANIEL

31

44629/7.10.2002

58

1270.

SA VA IONEL

31

26431/12.06.2002

64

1271.

SA VA VIOLETA

34

899/9.01.2001

81

1272.

SAVIN MIHAELA

34

23805/15.05.2003

74

1273.

SAVINESCU DAN CĂTĂLIN

25

26223/29.05.2003

32

1274.

SAVONEA MARCEL

27

10161/20.02.2003

43

1275.

SĂVUȚĂ CARMEN LAURA

26

56319/23.12.2003

54

1276.

ȘERBAN DANIELA

33

26395/30.05.2003

50

1277.

ȘERBAN MĂDĂLIN IONUȚ

29

24651/21.05.2003

66

1278.

ȘERBAN OANA

28

18693/07.04.2003

61

1279.

ȘERBAN SORIN

33

9983/10.03.2004

47

Cf. cont.

1280.

ȘERBU IONEL

34

6491/5.02.2003

70

1281.

SERIA DANIEL

23

13693/30.03.2004

48

1282.

SIDORENCU MARIAN CRISTIAN

25

13947/31.03.2004

49

1283.

SIMĂN SORIN MIHAI

29

58877/18.12.2002

59

1284.

SION GABRIEL

26

16575/25.03.2003

49

1285.

SÎRBU CĂTĂLIN

32

28293/11.06.2003

50

1286.

SLAVU GEORGE EMILIAN

28

1507/16.01.2004

47

1287.

SLIVNEANU GELU

27

46329/14.10.2003

50

1288.

SMÂNTÂNĂ EUGEN

34

13189/25.03.2002

53

1289.

SOARE GABRIELA

26

13141/26.03.2004

72

1290.

SOLTAN LUCIAN ANTON

27

24031/16.05.2003

66

1291.

SOROCALETE COSTEL

25

52209/24.11.2003

41

Cf. Cont.

1292.

SPĂTARU CRISTINA

29

17785/01.04.2003

68

1293.

SPÎNU MIHAELA

29

52245/24.11.2003

42

Cf. Cont.

1294.

STAICU ALEXANDRINA

24

6853/23.02.2004

66

1295.

STAMATIN GHEORGHIȚĂ

33

33827/15.07.2003

66

1296.

STAN VIOREL

22

13917/31.03.2004

54

1297.

STAN ANGHELUȚĂ VALENTIN

23

53567/03.12.2003

44

1298.

STAN MIHAI

28

35715/28.07.2003

44

1299.

STAN VASILE

34

12459/04.03.2003

53

1300.

STANCA GHERGHINA

33

11057/16.03.2004

47

Cf. Cont.

1301.

STANCA GIGI VALENTIN

24

52705/10.10.2001

49

1302.

STANCA IONEL MARIAN

26

36971/22.08.2002

51

Cf. Cont.

1303.

STĂNCESCU DANIEL ARMANDO

32

12745/06.03.2003

41

1304.

STANCIU CONSTANTIN CLAUDIU

31

3145/23.01.2002

49

1305.

STANCIU GABRIELA

24

52591/26.11.2003

50

1306.

STATE GABRIEL ALEXANDRU

27

37631/08.08.2003

52

1307.

STĂVĂRACHI SANDU DANIEL

27

56071/19.12.2003

42

1308.

STERIAN VIOREL

32

31251/26.06.2003

57

1309.

ȘTEFAN ANCA

29

43217/30.09.2002

83

1310.

ȘTEFAN DORIN

30

35669/13.08.2002

64

1311.

ȘTEFANIONUȚ

26

19897/14.04.2003

49

1312.

ȘTEFAN SEBASTIAN BOGDAN

27

1957/22.03.2004

58

DSP/5

1313.

ȘTEFĂNESCU MARIUS VALENTIN

33

1705/19.01.2004

42

1314.

STEGĂRESCU DORU

29

12093/03.03.2003

82

1315.

ȘTIR RAREȘ VASILE

27

41739/10.09.2003

55

1316.

STOIAN CRISTINA

28

15489/20.03.2003

65

1317.

STOIAN MUGUREL

30

7763/26.02.2004

45

Cf. Cont.

1318.

STOIANOVICI NICOLAE AURELIAN

29

7957/26.02.2004

48

1319.

STOICA(PASCU) CARMEN

28

53215/25.11.2002

86

Cf. Cont.

1320.

STOICA VALENTIN CIPRIAN

29

12339/23.03.2004

54

1321.

STRĂINU VIOREL

34

36031/30.07.2003

32

1322.

STREȘINĂ (STOICA) FLORINA SILVIANA

27

59495/20.11.2001

73

Cf. cont+aud.

1323.

STROE MIHAIL

34

45653/09.10.2003

51

1324.

STROIA COSTEL

31

17787/01.04.2003

44

1325.

SUCIU MIOARA

33

12115/22.03.2004

68

1326.

SULTANA GERARD

28

39841/27.08.2003

41

Cf. Cont.

1327.

SUSAN OLEG

26

13923/31.03.2004

69

1328.

TĂBĂCARU MARIUS

26

13643/30.03.2004

69

1329.

TĂBUȘ GHEORGHE

31

52011/08.10.2001

47

Cf. Cont.

1330.

TĂBUȘ MARGHIOALA

27

19283/29.03.2004

54

1331.

TACU FĂNICA

29

41135/04.09.2003

46

1332.

TAGLERU VIOREL-IONEL

27

13785/31.03.2004

61

1333.

TAMAN RADU-GABRIEL

28

53521/03.12.2003

44

1334.

TĂNASĂ CĂTĂLIN

29

30229/24.06.2003

34

1335.

TAȘCĂ VIORICA-ALINA

34

36539/31.07.2003

64

Viza de reședință expirată

1336.

TASCI SORIN

25

57035/06.11.2001

54

1337.

TEBEICĂ CĂTĂLIN

27

36531/31.07.2003

57

1338.

TENTIUC ALECU

25

35363/24.07.2003

46

1339.

TEODOR GEORGE

28

36441/31.07.2003

63

1340.

TEODORAȘCU VIORICA

33

23811/15.05.2003

62

1341.

TEODORESCU MARILENA

27

12301/23.03.2004

71

1342.

TETIC ALINA

22

14031/31.03.2004

44

1343.

TETIC TEODORA

27

6387/19.02.2004

47

1344.

ȚIGĂU VIOLETA

29

2339/22.01.2004

44

1345.

TILIHOI CRISTIAN

29

11511/18.03.2004

57

1346.

TÎNJALĂ GHEORGHE-ANDI

27

33837/15.07.2003

63

1347.

ȚIRIDIS LUCIAN

29

35783/28.07.2003

52

1348.

TIRIM NICUȘOR

26

25707/27.05.2003

59

1349.

TIRON MARLENA-GABRIELA

26

4549/09.02.2004

77

1350.

TITEA GABRIEL

32

18779/07.04.2003

52

1351.

TOADER MARILENA

34

37025/05.08.2003

52

Implineste 35 ani in oct. ac.

1352.

TOADER MIHAELA

28

54097/05.12.2003

55

A avut c.v.c. anulat pt. Tecuci 66, imobil revendicat

1353.

TOBĂ VIORELA-LAURA

27

14243/13.03.2003

60

1354.

TODEANCĂ FLORIN-GICU

22

44171/29.09.2003

49

1355.

TODERAȘC ANCA-OANA

26

13609/30.03.2004

65

1356.

TOFAN ALINA-CONSTANTINA

26

12429/04.03.2003

57

1357.

TOMA CONSTANTIN

25

19851/14.04.2003

34

1358.

TOMA ION

32

12927/25.03.2004

51

1359.

TOMA IONEL

27

13065/26.03.2004

52

1360.

TOMA MARIAN-FLORIN

25

12949/26.03.2004

39

1361.

TOMA RADU

31

33963/16.07.2003

71

1362.

TON IȚĂ MIRCEA-NECULAI

26

56005/18.12.2003

65

1363.

TOTOLICI CORNELIU-GABRIEL

27

36101/30.07.2003

57

1364.

TRANDAFIR IONEL

30

25029/22.05.2003

39

1365.

TRIFAN FLORIN

23

50707/13.11.2003

27

1366.

TUCHILĂ CRISTIAN-AURELIAN

27

36043/30.07.2003

39

1367.

TUDOSE MARIUS

25

51815/20.11.2003

39

1368.

URSU CRISTINEL

33

5495/26.02.2001

57

1369.

URSU GHEORGHIȚĂ LUCIAN

27

14537/02.04.2002

50

1370.

URSU MARCEL

31

22911/13.05.2003

51

1371.

URSU RADU

25

25863/28.05.2003

53

1372.

VÂRGOLICI TANȚA

31

2341/22.01.2004

33

1373.

VASILACHE CONSTANTIN

31

11837/22.03.2004

50

1374.

VASILE LUCIA MAGDALENA

26

41439/9.09.2003

66

1375.

VASILICĂ MIHAELA ADINA

27

5375/30.01.2003

73

1376.

VĂTĂMANU CORNEL SILVIU

25

27941 / 10.06.2003

27

1377.

VELICHE MARIUS

26

13535/30.04.2004

49

1378.

VELICI SILVIU

33

56873 / 9.12.2002

73

1379.

VIDRAȘC CRISTINA

34

13055/26.03.2004

71

1380.

VÎLCIU MĂDĂLINA LUIZA

29

13793/31.03.2004

45

1381.

VINTILĂ ION

25

33579/14.07.2003

47

1382.

VÎRLAN NELU

26

13819/31.03.2004

46

1383.

VIȘAN DAN GABRIEL

26

11153/17.03.2004

39

1384.

VIZITIU-OPREA MARIOARA NINA

28

12771/24.03.2004

80

1385.

VLAD GEORGETA

29

16261 / 24.03.2003

73

1386.

VLAD GIANINA DANIELA

34

8489/22.02.2002

59

1387.

VLAD LAURA

34

35141/22.07.2003

33

Cf. Cont.

1388.

VLASIE DĂNUȚ

28

32029/03.07.2003

52

1389.

VOICILĂ FĂCĂERU DAN CRISTIAN

26

10645/24.02.2003

47

1390.

VOICU OANA LOREDANA

28

46749/16.10.2003

45

1391.

VOICU TUDOREL

34

37215/06.08.2003

52

1392.

VOLOȘINCU IONICA

27

36527/31.07.2003

41

1393.

VRABIE FLORENTIN

28

44789/08.10.2002

44

1394.

VRÎNCEANU DANIEL

33

22515/09.05.2003

56

1395.

ZĂNOAGĂ DORINA

24

308081/17.12.2001

49

Cf.

Cont.+DSP /10

1396.

ZĂNOAGĂ IONEL

26

6673/05.02.2003

51

Cf. Cont.

1397.

ZĂNOAGĂ NICOLAE

23

308083/17.12.2001

59

Cf. Cont.

1398.

ZĂRNESCU NICU CRISTIAN

33

18793/07.04.2003

51

1399.

ZĂRNICĂ SERGIU

27

13375/30.03.2004

47

1400.

ZONTEA SĂNDEL

33

12499/24.03.2004

71

ANEXA 3

SOLICITANȚI CU HANDICAP

9

Nr. Crt.

Nume prenume

Nr. Cerere

VÂRSTA

OBSERVAȚII

1.

BĂLAN GINA

21063/22.04.2003

24

2.

BĂLAN MARIAN

28271/11.06.2003

23

3.

BENCZE MARTA IOZEFINA

54987/11.12.2003

28

4.

BUCUR ANATOLIE VIOREL

48051/21.09.2001

25

5.

BUȘILĂ RĂZVAN

11165/26.02.2003

23

6.

CRIȘAN MARIAN GABRIEL

40799/03.09.2003

26

7.

CROITORU LAURA

993/14.01.2004

27

8.

CUSTURĂ VIORICA

16955/27.03.2003

27

9.

DASCĂLU IONICA GINA

7759/26.02.2004

29

10.

DUMITRACHE GABRIELA

34861/21.07.2003

34

11.

GRIGORE DUMITRU

17851/01.04.2003

32

12.

MANOLE SILVICA

556/16.02.2004

34

Împl. 35 în sept. ac.

13.

STAMBOALĂ MARIAN

52969/11.10.2001

24