Hotărârea nr. 163/2004

Aprobarea unor ajutoare de urgenta

ROMANIA

JUDETUL GALATI

MUNICIPIUL GALATI

CONSILIUL LOCAL

_ _

H O T Ă R Â R E A nr.163 din 27 05 2004

privind: aprobarea unor ajutoare de urgență

Consiliul Local al municipiului Galati;

INITIATOR: Primarul municipiului Galati

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galați;

Având în vedere raportul de specialitate nr.52 398/25 05 2004;

Având în vedere avizul comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art. 53 din HG nr.1099/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat;

Având în vedere prevederile HCL nr.522/2003 privind aprobarea categoriilor de persoane și condițiile de acordare a ajutoarelor de urgență în vederea achitării datoriilor la plata cheltuielilor de întreținere;

În temeiul art. 46, alin.1 din Legea Administrației publice locale nr. 215/2001;

H O T A R A Ș T E:

Art.1- Se aprobă acordarea ajutoarelor de urgență în vederea achitării datoriilor la plată a cheltuielilor de întreținere pentru persoanele cuprinse în tabelul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2- Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3- Secretarul municipiului Galati va asigura transmiterea si publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Andrei Doina Cornelia

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați Grigore Matei

ANEXĂ

la HCL nr. 163/27 05 2004

TABEL CU FAMILIILE CARE SE INCADREAZA PREVEDERILE HCL 522/2003

NUME /

PRENUME

ADRESA

Istoric social

CATEGORIA SOCIALA

VENITURI lei

SUMA DATORATA

(lei)

Plan de interventie

Familie

monop

a rentală

Famil ii cu copii

Copii fără părinți

totale

Pe membru

de familie

DIMOFTE MARGARE TA

Str. Nae Leonard nr. 16, bl. C14 / 16

-familie monoparentala -fostul sot este pensionat pe caz de boala cu o pensie         de

1.400.000 lei -copilul este elev -locuieste impreuna cu mama sa,       bolnava

(imobilizata la pat) cu o pensie de 900.000 lei

 • -       Consiliere

pentru intocmirea documentatiei necesare pentru incadrarea intr-o categorie     de

persoana     cu

handicap pentru persoana varstnica        si

obtinerea indemnizatiei de handicap

-Sprijin in găsirea unui    loc de

muncă

 • -       sesizarea fundatiei

Impreuna pentru acordarea    de

sprijin financiar constand      in

X

1 copil

2.400.000

800.000

55.364.188

rechizite

TICOIANU

VIORICA

Micro 13 B, bl.

C4B / 11

-Este persoană cu handicap gr. II -sechele poliomelitice

 • - fiul - Nistor Dan

este      casatorit,

student la Teologie la      Târgoviște,

locuieste la socrii.

 • -  d-na Țicoianu întreține un nepot al surorii sale care mai are încă 3 copii - unul bolnav de SIDA

- Consiliere in vederea intocmirii dosarului pentru instituirea masurii de    plasament

familial           al

nepotului, respectiv obtinerea indemnizatiei de plasament si a alocatiei        de

sustinere.

X

1 copii

1.610.000

805.000

27.920.935

MUNTEAN

IULIANA

Str. Frunzei nr.

14 bl. 7G/31

 • - Divorțată

 • - a lucrat 10 ani la SC Confort -pensionată pe caz de boală -

 • -   are o fiică

studentă și un băiat           fără

ocupație

- găsirea unui loc de muncă pentru fiul major.

X

2 copii

4.150.999

1.383.66

6

17.056.625

ALI IOANA

Str. Drumul Viilor bl. T10 / 36

- Divorțată din 2001  - are în

îngrijire 3 copii elevi pentru care are stabilită pensie alimentară dar nu o         primește

- Consiliere in vederea intocmirii dosarului pentru instituirea masurii de    plasament

familial           al

nepoatei,

X

4 copii

630.000

157.000

77.627.000

deoarece fostul sot nu realizeaza venituri

- mai are în întreținere        o

nepoată a fiului Ali Ionel - mama nepoatei      este

arestată

respectiv obtinerea indemnizatiei de plasament si a alocatiei       de

sustinere

STASE

AURICA

IONEL FERNIC

BL. A6/17

- este căsătorită cu Stase Ștefan -pensionat pe caz de boală

- sprijin in găsirea unui    loc de

muncă    pentru

copiii majori

- 7 copii dintre care

4 elevi

6.239.999

693.333

91.817.494

BADEA

EMILIA

V. Papilian bl. H2 / 12

 • -        pensionari singuri - fără copii

 • -    soțul    este

imobilizat

Sesizarea fundatiei Nursing Comunitar pentru acordarea    de

servicii de ingrijire la domiciliu

2.815.000

1.407.50

0

19.870.000

BEJAN

LENUȚA

V. Papilian bl. B /

145

-divorțată - nu primește pensie alimentară pentru copii

 • - sprijinirea pentru găsirea unui loc de muncă pentru d-na Bejan

 • -    actiune    in

instanta pentru obtinerea drepturilor restante de la tata

X

2 copii

1.710.000

570.000

28.975.115

DUMITRAN

TĂNASE

Micro 40 bl. A5/10

- văduv ( 81 ani) -nu are copii sau alte rude care să îl ajute

-      Sesizarea

fundatiei Nursing Comunitar pentru acordarea    de

1.483.000

1.483.00

0

20.967.754

servicii de ingrijire la domiciliu

COJOCAR

U AIDA

Str. Mihail Sadoveanu bl. C4 / ap. 27

-și d-na și soțul sunt pensionați pe caz de boală ( psihoză discordantă      și

distimie) -

- sesizarea fundatiei Impreuna pentru acordarea de sprijin financiar constand in rechizite

X

1

copil

2.361.000

787.000

24.499.750

ZADACEA

LILIANA

Micro 17 bl. O4, ap. 22

 • -  fratii Zadacea

sunt orfani    din

anul 2002 - 2 copii sunt        minori

școlarizați - o sora bolnava psihic gr. III si un frate in cautarea unui loc de munca

 • - tutore este fratele

mai   mare   -

casatorit, salariat, 1 copil si domiciliu propriu

( locuieste cu chirie)

- gasirea unui loc de munca pentru Zadacea Andrei.

X

4

3.402.000

850.500

38.625.747

HODOROG EA GETA

STR. N. FERNIC

NR.2, bl.N16,

ap.48

 • - Divortata, 3 copii in intretinere.

 • -    lucreaza ca

patisera    la    o

societate comerciala

 • -   nu primeste

pensie         de

intretinere pentru

-       sesizarea

fundatiei

Impreuna pentru acordarea     de

sprijin financiar constand       in

rechizite scolare.

X

3 copii

3.600.000

900.000

22.604.000

MIRON

MARIA


MAZEPA 1 BL.

PIN 2, AP.2


Președinte de ședință


minore. fostul sot nu a solicitat partajarea bunurilor comune


Casatorita,

casnica, sufera de

glaucom

si

cataracta,

nu are

copii.

- sotul

este

incadrat

intr-o

categorie

de

persoane

cu


handicapat accentuat, gradul II, este pensionat pe caz de boala, in anul 1958 a suferit un accident de munca in urma caruia a ramas cu pareza partea stanga.


1.372.000

786.000

7.000.000


TOTAL - 432.328.608 lei


Andrei Doina Cornelia