Hotărârea nr. 99/2001

Prelungirea termenului de depunere a documentatiilor de solicitare de subventii de catre asociatiile si fundatiile care infiinteaza si administreaza unitati de asistenta sociala

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 99

din 5.04.2001

privind: prelungirea termenului de depunere a documentațiilor de solicitare de subvenții de către asociațiile și fundațiile care înființează și administrează unități de asistență socială

Consiliul local al municipiului Galați

INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galați;

Având în vedere raportul de specialitate nr.17590/02.04.2001;

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local ;

Având în vedere prevederile art 21, alin. (3) din HG nr. 800/1999 privind modificarea și completarea HG nr. 539/1998 pentru aprobarea Normelor metodologice -.)         privind stabilirea criteriilor de acordare a unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române

cu personalitate juridică care înființează și administrează unități de asistență socială;

Având în vedere prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică care înființează și administrează unități de asistență socială;

în temeiul art. 28 din Legea nr 69/1991 a Administrației publice locale, republicată în 1996;

HOTĂRĂȘTE

Art.1 - Se aprobă prelungirea până la data de 30.04.2001 a termenului de depunere a documentațiilor de solicitare de subvenții de către asociațiile și fundațiile care înființează și administrează unități de asistență socială.

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.