Hotărârea nr. 6/2001

Validarea mandatului domnului consilier Manole Ioan

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL


HO TÂRÂRE Aur. 6 din 25 01 2001

privind: validarea mandatului domnului consilier Manole loan

Consiliul local al municipiului Galați

INIȚIATOR: Comisia de validare

Având în vedere raportul de specialitate nr.4002&23.01.2001,

Având în vedere adresa nr. 3202/18.01.2001 a Partidului Democrației Sociale din România;

Având în vedere prevederile art. 17, alin.4, din Legea nr. 69/1991 a Administrației publice, republicată în 1996;

în temeiul art 28 din Legea nr 69/1991 a Administrației publice locale, republicată în 1996;

HOTĂRĂȘTE

Art. unic - Se validează mandatul domnului Manole loan în calitatea de consilier local.


Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați Grigore Matei