Hotărârea nr. 54/2001

Aprobarea taxei de inchiriere a parcarilor din municipiul Galati, pentru persoane fizice

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂREA nr. 54 din 1 03 2001

privind: aprobarea taxei de închiriere a parcărilor din municipiul Galați, pentru persoane fizice

Consiliul local al municipiului Galați INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galați;

Având în vedere raportul de specialitate nr.10 972/27.02.2001;

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local;

Având în vedere prevederile art. 44 din Legea nr. 189/1998 a finanțelor publice locale;

Având în vedere prevederile art. 20, alin. 2, lit.T din Legea nr 69/1991 a Administrației publice locale, republicată în 1996;

în temeiul art. 28 din Legea nr 69/1991 a Administrației publice locale, republicată în 1996;

HOTĂRĂȘTE

Art.1 - Se aprobă taxa de închiriere a parcărilor din municipiul Galați, pentru persoane fizice, în sumă de 3000 lei/h.

Art.2 - Taxa aprobată la art.1 se va indexa trimestrial cu indicele de inflație transmis de Comisia Națională de Statistică.

Art.3 - Orice prevederi anterioare contrare se abrogă.

Art.4 - Primarul se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.5 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.


Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați Grigore Matei