Hotărârea nr. 5/2001

Validarea mandatului domnului consilier Munteanu Toma

ROMÂNIA JUDEȚUL GALAȚI MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREAnt.5

din 25 01 2001

privind: validarea mandatului domnului consilier Munteanu Toma

Consiliul local al municipiului Galați INIȚIATOR: Comisia de validare

Având în vedere raportul de specialitate nr.4002/23.01.2001;

Având în vedere prevederile art.17, alin.4, din Legea nr. 69/1991 a Administrației publice, republicată în 1996;

în temeiul art 28 din Legea nr 69/1991 a Administrației publice locale, republicată în 1996;

HOTĂRĂȘTE

Art. unic - Se validează mandatul domnului Munteanu Toma în calitatea de consilier local.


Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați Grigore Matei