Hotărârea nr. 47/2001

Trecerea in administrarea Consiliului local Galati a terenului aferent fostei cladiri a cinematografului "Dunarea"

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂREA nr. 47 dini 03 2001

privind: trecerea în administrarea Consiliului local Galați a terenului aferent fostei clădiri a cinematografului “Dunărea”.

Consiliul local al municipiului Galați

INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galați;

Având în vedere raportul de specialitate al Direcției Gestiunea Patrimoniului; Având în vedere avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local;

Având în vedere prevederile art. 79 și art. 81 din Legea nr. 69/1991 a Administrației publice, republicată în 1996;

în temeiul art. 28 din Legea nr 69/1991 a Administrației publice locale, republicată în 1996;

HOTĂRĂȘTE

Art.1 - Se aprobă trecerea în administrarea Consiliului local Galați a terenului aferent fostei clădiri a cinematografului “Dunărea”, situat în Galați, str. Brăilei c/c str. Traian, având suprafața de 559 mp.

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.