Hotărârea nr. 46/2001

Schimbarea destinatiei din locuinta in locuinta sociala a locuintelor ramase disponibile in blocuri si a locuintelor din fondul vechi care se repara si valoarea reparatiilor depaseste 50.000.000 lei

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI MUNICIPIUL GALĂTI

CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂREA nr. 46 dini 03 2001

privind: schimbarea destinației din locuință în locuință socială a locuințelor rămase disponibile în blocuri și a locuințelor din fondul vechi care se repară, și valoarea reparațiilor depășește 50.000.000 lei

Consiliul local al municipiului Galați INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galați;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 6944/8. 02. 2001;

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local ;

Având în vedere prevederile art. 64 din Legea locuinței nr. 114/1996, republicată în 1997, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 28 din Legea nr 69/1991 a Administrației publice locale, republicată

în 1996;


HOTĂRĂȘTE

Art.1 -Se aprobă schimbarea destinației din locuință în locuință socială a locuințelor rămase disponibile în blocuri și a locuințelor din fondul vechi care se repară, și valoarea reparațiilor depășește 50.000.000 lei

Art.2- Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.