Hotărârea nr. 37/2001

Stabilirea chiriei pentru spatiul cu alta destinatie, situat in Galati, str. Domneasca nr.17

Acest document nu a putut fi descărcat de pe pagina autorității.