Hotărârea nr. 3/2001

Incetarea mandatului unui consilier local

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

HO TÂRÂRE Aur. 3 din 25 01 2001

privind: încetarea mandatului unui consilier local

Consiliul local al municipiului Galați

INIȚIATOR: Comisia de validare

Având în vedere raportul de specialitate nr. 4006/23.01.2001;

Având în vedere prevederile H.G. nr.41/15.01.2001 privind numirea în funcția de prefect al județului Galați;

Având în vedere prevederile art.15, alin.1, lit.”a” din Legea nr. 69/1991 a Administrației publice, republicată în 1996;

în temeiul art 28 din Legea nr 69/1991 a Administrației publice locale, republicată în 1996;

HOTĂRĂȘTE

Art. unic

Mândru Traian.


Se aprobă încetarea mandatului de consilier local al domnului


Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați Grigore Matei