Hotărârea nr. 29/2001

Aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru zona UTR 46, cartier Dunarea, Micro 20, Str. Incubatorului nr. 1A, in vederea extinderii spatiului comercial existent si construire garaje

ROMÂNIA JUDEȚUL GALAȚI MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂREA nr. 29 din 25 01 2001

privind: aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru zona UTR 46, cartier Dunărea , Micro 20, str. Incubatorului nr.1A., în vederea extinderii spațiului comercial existent și construire garaje.

Consiliul local al municipiului Galați INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galați;

Având în vedere raportul de specialitate al Direcției Urbanism;

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local;

Având în vedere prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, cu modificările ulterioare;

Având în vedere prevederile art.20, alin.2, lit”c”, “g” și “m” din Legea nr. 69/1991 a Administrației publice, republicată în 1996;

în temeiul art. 28 din Legea nr 69/1991 a Administrației publice locale, republicată

în 1996;


HOTĂRĂȘTE

Art.1 - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru zona UTR 46, cartier Dunărea , Micro 20, str. Incubatorului nr.1A, în vederea extinderii spațiului comercial existent și construire garaje, conform documentației anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Planul Urbanistic de Detaliu pentru zona UTR 46, cartier Dunărea, str. Incubatorului nr.1 A, se va încadra în Planul Urbanistic Zonal Micro 20.

Art.2 - Reglementările privind autorizarea construcțiilor, a amenajărilor, a rețelelor și echipamentelor urbane se vor aplica în concordanță cu prevederile prezentului Plan Urbanistic de Detaliu, cu prevederile Legii nr.50/1991, republicată și a Hotărârii Guvernului României nr.525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism.

Art.3- Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.


Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați Grigore Matei