Hotărârea nr. 289/2001

Aprobarea organigramei si a statului de functii pentru personalul de la Teatru Muzical din Galati, pentru anul 2001

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 289 din 28 09 2001

privind: aprobarea organigramei și statului de funcții pentru personalul de la Teatrul Muzical din Galați, pe anul 2001,

Consiliul local al municipiului Galați

INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galați;

Având în vedere raportul de specialitate al Serviciului Management, Resurse Umane;

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local Galați;

Având în vedere prevederile HCL nr. 130/17.05.2001 privind stabilirea instituțiilor publice sub autoritatea Consiliului local Galați.

Având în vedere prevederile art.38, alin.2, lit.” e” din Legea Administrației publice locale nr. 215/2001;

în temeiul art. 46, alin.1 din Legea Administrației publice locale nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE

Art.1 - Se aprobă organigrama și statul de funcții pentru personalul Teatrului Muzical din Galați, pe anul 2001, prevăzute în anexele I și II, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.


ORGANIGRAMA TEATRUL MUZICAL „

ANUL 2000


SE APRQBa / PRlNfAR Ing. DUMITRI li (*7N.LEONARD” GALAȚI

'    - .Uu^’

ICOLAEANEXA I

HCL nr.^gy ffâtâ&fTEATRUL. MUZICAL “ N. LEONARJ) “

GALAȚI


la

SE


ing. DUMTH^J


STAT DE FUNCȚII


PE ANUL 20002^ I28.cfl,2w


Nr.

Crt

Funcția de execuție

Funcția de conducere

Nivel studii

Nr. Post

CONDUCERE

1

ARTIST INSTRUM I/I

DIRECTOR

s

1

2

INGINER IA

DIRECTOR AD.-HV

s

1

3

ECONOMIST IA

CONTABIL SEF

s

I

3

SECȚIA STUDII MUZICALE

4

SECRETAR MUZICAL I

SEF SECȚIE

s

1

5

DIRIJOR I

s

2

6

MAESTRU COREPETITOR I

s

1

1 f

COREPETITOR Ii

S

1

8

CONCERT MAESTRU I

s

1

Q

SOLIST VOCAL I

s

3

10

SOLIST VOCAL HI

s

2

11

SOLIST VOCAL IV

s

1

12

SOLIST VOCAL I

-

3

13

SUFLEOR H

-

1

14

REGIZOR CULISE I

M

2

15

BIBLIOTECAR I

M

1

19

SECȚIA ORCHESTRA

SOLIST INSTRUM HI

-

S

I

ARTIST INSTRUM U/I

SEF PARTIDA

S

4

ARTIST INSTRUM HZ H

SEF PARTIDA

S

3

ARTIST INSTRUMENTIST HUI

-

S

3

ARTIST INSTRUM MV

SEF PARTIDA

s

1

ARTIST INSTRUM HZ IV

-

s

1

_

INSTRUMENTIST I

SEF PARTIDA

-

3

INSTRUMENTIST I

-

-

5

INSTRUMENTIST H

-

-

6

INSTRUMENTIST IU

-

-

1

28

SECȚIA COR

MAESTRU COR I

SEF SECȚIE

s

1

DIRIJOR COR IU

s

1

ARTIST LIRIC HI

s

3

CORIST I

M

12

CORIST U

M

11

CORIST m

M

12

40

SECȚIA BALET

SOLIST BALET I

-

S

2

SOLIST BALET I

-

-

1

SOLIST BALET U

-

-

3

SOLIST BALET IU

-

-

2

BALERIN HI

S

1

BALERIN I

-

7

BALERIN H

-

6

BALERIN HI

-

7

29

SECȚIA REVISTA

DIRIJOR I

SEF SECȚIE

s

1

SOLIST VOCAL I

-

3

SOLIST VOCAL H

-

2

SOLIST VOCAL HI

1

ACTOR I

S

I

ACTOR V

s

1

ACTOR I

-

1

ACTOR H

-

2

ARTIST INSTRUM HZ HI

s

1

INSTRUMENTIST I

-

5

INSTRUMENTIST H

-

2

20

BIROU PUBLICITATE IMPRESARIAT

REFERENT I

-

M

2

2

SECȚIA TEHNIC

MMD.I

SEF SECȚIE

M

1

MAESTRU SUNET I

-

M

1

MMD. H

SEF FORMATE

1

MMD. H

3

MMD. HI

2

RECUZITER I

1

ACUSTICIAN H

1

ELECTR ILUM SCENA I

2

COSTUNHERA I

1

CABRHERA H

4

PERUCHIERA H

1

LACATUS MECANIC SCENA. I

1

INSTALATOR SANITAR H

1

ELECTRICIAN ÎNTREȚINERE I

1

21

SERVICIUL PRODUCȚIE -APROVIZIONARE

ARTIST PLASTIC I

SEF SERVICIU

M

1

■CROITOR FEMEI I

2

■CROITOR BARBAII I

1

■CROITOR BARBAII HI

1

CIZMAR I

1

RIHTUrrOR I

1

i

TAMPLAR H

1

PICTOR EXECUTANT H

2

MODISTA I

1

TAPITER I

1

12

SERVICIUL ADMINISTRATIV

ADMINISTRATOR I

-

M

1

TEHNICIAN I

-

M

1

SUPRAVEGHETOR SALA

-

M,G

1

_

PLASATOARE

-

M,G

3
garderobiera

-

M,G

1

ȘOFER I

-

-

1

POMPIER I

-

-

1

MUNCITOR NEC.(Spalatoreasa)

-

-

1

10

COMPARTIMENT CONTABILITATE -FINANCIAR

CONTABIL IA

M

2

CONTABIL I

M

1

REFERENT I

M

I

MAGAZINER I

M

1

CASIER I

M

1

fi

COMPARTIMENT JURIDIC SI RESURSE - UMANE

REFERENT IA

-

M

1

OPERATOR I

-

M

1

CONSILIER JURIDIC IA

-

S

1

SECRETARA I

-

M

1

4

TOTAL                                            194