Hotărârea nr. 232/2001

Atribuirea directa a bunurilor proprietate publica a municipiului Galati, S.C. Constructii si Reparatii S.A.

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂREA nr. 232

din 17 07 2001

privind: atribuirea directă a bunurilor proprietate publică a municipiului Galați,

S.C. Construcții și Reparații S.A.

Consiliul local al municipiului Galați

INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galați;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 36 604/10.07.2001;

Având în vedere avizul Comisiei de buget - finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art.40, alin.1 din Legea nr.219/1998 privind regimul concesiunilor;

Având în vedere prevederile art. 10 din Legea administrației publice locale nr.

215/2001;

în temeiul art. 46, alin 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001;


HOTĂRĂȘTE

Art. 1 - Se aprobă atribuirea directă a bunurilor proprietate publică a municipiului Galați, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, printr - un contract de concesiune , încheiat pe o durată de 3 ani, Societății Comerciale Construcții și Reparații S.A.

Art.2 - Redevența bunurilor prevăzute în anexă se calculează conform legislației în vigoare.

Art.3 - Primarul se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.


ContrasemneazăAnexa la H.C.L. nr.               2001

Mijloace fixe concesionate prin atribuire directa

S.C. Construcții si Reparații S.A

APARATE DE MĂSURĂ

Nr. crt

Denumirea bunului

Nr. buc

U/M

Val. înv. Lei

Nr.inv.

Anul darii in folos inta

DUR

0

1

2

3

4

5

6

7

1

NIVELA Ml007/400 CU STATIV

1

Buc.

221.117

5076

1976

-

2

NIVELA Ml007/400 CU STATIV

2

Buc.

408.154

  • 5077

  • 5078

1976

1976

-

3

SDLA- statie pentru nivelment

SOKKIA

1

Buc.

51.293.526

97052

1997

6

4

MIRA TELESCOPICA SOKKIA

1

Buc.

2.581.510

97046

1997

6

5

MIRA TOPOGRAFICA LD 21 SOKKIA

2

Buc.

2.382.184

97047

1997

6

6

MIRA TOPOGRAFICA LD 23 c SOKKIA

3

Buc.

4.696.305

97048

1997

6

TOTAL                              61.582.796 Iei

REPERE TASARE

Nr. crt

Denumirea bunului

Nr. buc

U/M

Val. înv. Lei

Nr.inv.

Anul darii in folos inta

DUR

0

1

2

3

4

5

6

7

1

REPER TASARE - MICRO 40

1

Buc.

5.645.179

12610

1974

23

2

REPER TASARE - MICRO 38

1

Buc.

3.870.115

12591

1973

22

3

REPER TASARE - MICRO 17

263

Buc.

3.944.165

12343

1970

19

4

REPER TASARE - MICRO 19

1

Buc.

3.578.053

12434

1971

20

5

REPER TASARE - MICRO 20

1

Buc.

19.799.637

13050

1978

27

6

REPER TASARE - MICRO 21

1

Buc.

6.230.723

13049

1977

26

7

REPER TASARE - MICRO 38

1

Buc.

22.259.109

13201

1979

28

8

REPER TASARE - MICRO 39 A si B

2

Buc.

14.307.502

13636

1982

31

9

REPER TASARE - MICRO 39 C

1

Buc.

24.387.094

13766

1982

31

10

REPER TASARE - I.C.FRIMU

3

Buc.

9.483.706

13947

1984

33

0

1

2

3

4

5

6

7

11

REPER TASARE -SIDERURGISTILOR. VEST

8

Buc.

35.977.588

13948

1984

33

12

REPER TASARE - I.C.FRIMU IC

3

Buc.

4.177.521

14421

1991

40

13

REPER TASARE - MAZEPA

2

Buc.

2.784.954

14422

1991

40

14

REPER TASARE -

SIDERURGISTILOR VEST

1

Buc.

21.996.541

14312

1989

38

15

REPER TASARE -CARTIER DUNAREA

1

Buc.

3.551.392

14311

1989

38

16

REPER TASARE-MTC 16-16A

1

Buc.

16.971.665

14183

1987

36

17

REPER TASARE -BLOC PESCARUS

1

Buc.

1.655.523

14423

1991

40

18

REPER TASARE -CARTIER .DUNAREA

4

Buc.

9.758.756

14424

1991

40

19

REPER TASARE - I.C.FRIMU 2B

3

Buc.

5.808.978

14425

1991

40

20

REPER TASARE - MAZEPA II

2

Buc.

2.860.301

14426

1991

40

21

REPER TASARE - I.C.FRIMU

4

Buc.

5.569.883

14427

1991

40

22

REPER TASARE - MAZEPA I

1

Buc.

22.640.333

14428

1991

40

23

REPER TASARE - MICRO 21

1

Buc.

16.866.192

14165

1987

36

24

REPER ADÂNCIME -

MICRO 18

6

Buc.

7.254.225

13753

1982

31

25

REPER ADÂNCIME -SIDERURGISTILOR

8

Buc.

11.849.941

13762

1982

31

26

REPER ADÂNCIME-SIDERURGISTILOR.

7

Buc.

10.483.257

13764

1982

31

27

REPER ADÂNCIME -SIDERURGISTILOR

5

Buc.

7.406.046

13763

1982

31

28

REPER ADÂNCIME -SIDERURGISTILOR

5

Buc.

8.307.122

13765

1982

31

29

REPER ADÂNCIME - MICRO 21

1

Buc.

22.948.845

14007

1985

34

30

REPER ADÂNCIME - MICRO 17

4

Buc.

26.001.832

14006

1985

34

31

REPER ADÂNCIME - MICRO 17

3

Buc.

19.714.042

14108

1986

35

32

REPER ADÂNCIME - MICRO 17

1

Buc.

36.960.077

14150

1986

35

33

REPER ADÂNCIME - P-TA

SIDERURGISTILOR

1

Buc.

23.876.253

13783

1983

32

34

REPER ADÂNCIME - MICRO 20

1

Buc.

25.293.079

13854

1983

32

35

REPER ADÂNCIME -

TIGLINA 2

2

Buc.

2.480.914

13774

1983

32

36

REPER ADÂNCIME - MAZEPA

7

Buc.

8.687.154

13773

1983

32

37

REPER ADÂNCIME -

ZONA PORT

4

Buc.

4.963.840

13772

1983

32

38

REPER ADÂNCIME - MICRO 17

52

Buc.

3.198.861

12340

1970

19

39

REPER ADÂNCIME - MICRO 20

1

Buc.

15.477.582

13855

1983

32

40

REPER ADÂNCIME -

MICRO 20-21

1

Buc.

3.706.832

13856

1983

32

41

REPER ADÂNCIME -

MAZEPA II

1

Buc.

16.846.621

13877

1984

33

42

REPER ADÂNCIME - MICRO 20

1

Buc.

11.231.848

13949

1984

33

0

1

2

3

4

5

6

7

43

REPER ADÂNCIME -

BLOC BR.1-BR.4

1

Buc.

6.984.089

13958

1984

33

44

REPER ADÂNCIME - MICRO 17

6

Buc.

45.900.159

13975

1985

34

45

REPER ADÂNCIME - MICRO 20

1

Buc.

23.064.175

14037

1985

34

46

REPER ADÂNCIME - I.C.FRIMU

1

Buc.

5.576.411

14038

1985

34

47

REPER ADÂNCIME - MICRO 40

3

Buc.

19.710.413

14067

1985

34

48

REPER TASARE -

SIREDURGISTILOR VEST

2

Buc.

11.052.088

14318

1989

38

49

REPER TASARE -

SIREDURGISTILOR VEST

1

Buc.

9.545.462

14317

1989

38

50

REPER TASARE - I.C.FRIMU

2

Buc.

3.255.688

14451-

14452

1991

40

51

REPER TASARE - I.C.FRIMU

2

Buc.

3.255.688

14453-

14454

1991

40

52

REPER TASARE - I.C.FRIMU

1

Buc.

1.599.434

14430

1991

40

53

REPER FIX - TIGLINA II

1

Buc.

7.083.944

12187

1968

17

54

REPER FIX si MOBIL

PUȚURI ADÂNCIME MAZEPA

1

Buc.

14.115.726

11686

1970

19

55

REPER FIX ADÂNCIME -MICRO 40

1

Buc.

3.753.790

12457

1972

21

56

REPER FIX ADÂNCIME -

MICRO 16-16A

1

Buc.

2.904.489

12458

1972

21

57

REPER FIX ADÂNCIME -TIGLINA I

1

Buc.

63.760.835

12595

1974

23

58

REPER FIX ADÂNCIME -str. EGALITATII

3

Buc.

12.042.857

14410

1990

39

TOTAL                                764.418.529 lei

PUȚURI HIDROLOGICE

Nr. crt

Denumirea bunului

Nr. buc

U/M

Val. înv.

Lei

Nr.inv.

Anul darii in folos inta

DUR

0

1

2

3

4

5

6

7

1

PUȚURI HIDROLOGICE -

MICRO 17

1

Buc.

40.494.827

13994

1985

34

2

PUȚURI HIDROLOGICE -

MICRO 20

1

Buc.

40.740.452

13979

1985

34

3

PUȚURI DE OBSERVAȚIE -

P-TA SIDERURGISTILOR

1

Buc.

34.059.514

14008

1985

34

4

PUȚURI DE OBSERVAȚIE -MICRO 21

1

Buc.

30.707.211

14009

1985

34

5

PUȚURI DE OBSERVAȚIE -TIGLINA II

1

Buc.

6.170.788

12196

1968

17

0

1

2

3

4

5

6

7

6

PUȚURI DE OBSERVAȚIE -MICRO 16-16A

15

Buc.

11.380.675

12383

1971

20

7

PUȚURI DE OBSERVAȚIE -

I.C.FRIMU

1

Buc.

6.580.881

13946

1984

33

8

PUȚURI DE OBSERVAȚIE -

MICRO 16-16A

1

Buc.

30.551.216

13976

1985

34

9

PUȚURI DE OBSERVAȚIE -MICRO 20

1

Buc.

10.187.144

13973

1985

34

10

PUȚURI DE OBSERVAȚIE -SIDERURGISTILOR VEST

3

Buc.

52.300.085

13959

1984

33

11

PUȚURI DE OBSERVAȚIE

1

Buc.

4.674.163

14435

1991

40

12

PUȚURI HIDROLOGICE -str. SILOZULUI

3

Buc.

10.178.513

14413

1990

39

13

PUȚURI HIDROLOGICE -

MICRO 20

1

Buc.

20.691.029

14068

1985

34

14

PUȚURI HIDROLOGICE -

SIDERURGISTILOR

4

Buc.

37.592.963

14036

1985

34

15

PUȚURI HIDROLOGICE -str.” 1 DECEMBRIE 1918”

2

Buc.

6.785.718

14412

1990

39

16

PUȚURI HIDROLOGICE -SIDERURGISTILOR VEST

2

Buc.

21.609.091

14318

1989

38

17

PUȚURI TASARI -SIDERURGISTILOR VEST

3

Buc.

16.604.901

14317

1989

38

18

PUȚURI DE OBSERVAȚIE -MAZEPA I

1

Buc.

2.120.549

14450

1991

40

19

PUȚURI DE OBSERVAȚIE -MAZEPA II

1

Buc.

29.652.802

14164

1987

36

20

PUȚURI DE OBSERVAȚIE -MAZEPA I

1

Buc.

13.204.431

14428

1991

40

21

PUȚURI DE OBSERVAȚIE -I.C.FRIMU

2

Buc.

4.399.653

14425

1991

40

22

PUȚURI DE OBSERVAȚIE -

MICRO 21

1

Buc.

16.866.192

14165

1987

36

TOTAL                                447.552.798 lei