Hotărârea nr. 218/2001

Transmiterea memoriului Consiliului local al municipiului Galati, Prefecturii Judetului Galati, pentru a fi inaintat Guvernului Romaniei, in vederea stabilirii centrului de decizie al noii zone energetice la Galati

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 218

din 21 06 2001

privind: transmiterea memoriului Consiliului local al municipiului Galați, Prefecturii Județului Galați, pentru a fi înaintat Guvernului României, în vederea stabilirii centrului de decizie al noii zone energetice la Galați

Consiliul local al municipiului Galați INIȚIATOR: Nicolescu Sorin

Având în vedere expunerea de motive a inițiatorului;

Având în vedere raportul de specialitate nr.460/6/21.06.2001;

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local;

Având în vedere prevederile art. 38, alin. 1, din Legea Administrației Publice locale nr. 215/2001;

în temeiulart. 46, alin. 1 din Legea Administrației Publice locale nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 - Se aprobă transmiterea memoriului Consiliului local al municipiului Galați, Prefecturii Județului Galați, pentru a fi înaintat Guvernului României, în vederea stabilirii centrului de decizie al noii zone energetice la Galați.

Art.2- Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.