Hotărârea nr. 212/2001

Atribuirea denumirii "PIATA TRICOLORULUI", zonei adiacente statuii domnitorului Alexandru Ioan Cuza

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂREA nr. 212 din 21 06 2001

privind: atribuirea denumirii “PIAȚA TRICOLORULUI”,

zonei adiacente statuii domnitorului Alexandru loan Cuza

Consiliul local al municipiului Galați

INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galați;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 460 / 4 din 21.06.2001;

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local;

Având în vedere prevederile Legii nr.73/1994 privind arborarea drapelului României, intonarea imnului național și folosirea sigiliilor cu stema României de către autorități și instituții publice;

Având în vedere prevederile Legii nr.96/1998 privind proclamarea zilei drapelului național

Având în vedere prevederile art.38, alin.2, lit.”u” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001;

în temeiul art. 46, alin 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 - Se aprobă atribuirea denumirii “PIAȚA TRICOLORULUI”, zonei adiacente statuii domnitorului Alexandru loan Cuza

Art.2 - Primarul se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.                           ----