Hotărârea nr. 2/2001

Inlocuirea domnului Necula Marius Gerald din comisia de validare, constituita prin HCL nr. 1/23.06.2000

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 2 din 25 01 2001

privind: înlocuirea domnului Necula Marius Gerald din comisia de validare, constituită prin HCL nr.2/23.06.2000.

Consiliul local al municipiului Galați

INIȚIATOR: Comisia de validare

Având în vedere raportul de specialitate nr. 4030/23.01.2001;

Având în vedere prevederile art.17, alin.1, din Legea nr.69/1991 a Administrației Publice Locale, republicată în 1996;

Având în vedere prevederile art.3 și 4 din H.G. nr.103/1992 privind aprobarea regulamentului - cadru orientativ de funcționare a consiliilor locale;

în temeiul art. 28 din Legea nr 69/1991 a Administrației publice locale, republicată în 1996;

HOTĂRĂȘTE

Art. unic - Se înlocuiește domnul Necula Marius Gerald din comisia de validare, constituită prin HCL nr.2/23.06.2000, cu domnul consilier Dobrițoiu Teodoru.


Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați Grigore Matei