Hotărârea nr. 196/2001

Transmiterea terenurilor si cladirilor in care functioneaza unitatile de invatamant preuniversitar din municipiul Galati, din administrarea Consiliului Local Galati, in administrarea Inspectoratului Scolar Judetean Galati

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 196

din 21 06 2001

privind: transmiterea terenurilor și clădirilor în care funcționează unitățile de învățământ preuniversitar din municipiul Galați, din administrarea Consiliului Local Galați, în administrarea Inspectoratului Școlar Județean Galați

Consiliul local al municipiului Galați INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galați;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 30 456 /12.06.2001;

Având în vedere avizul Comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile O.G. nr. 30/2000 privind modificarea și completarea art. 166 din Legea învățământului nr. 84/1995;

Având în vedere prevederile art. 31 din Legea Bugetului de stat nr. 216/2001;

Având în vedere prevederile art. 12, alin. 1 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia;

Având în vedere prevederile art. 125, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001;

în temeiul art. 46, alin 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 - Se aprobă transmiterea terenurilor și clădirilor în care funcționează unitățile de învățământ preuniversitar din municipiul Galați, din administrarea Consiliului Local Galați, în administrarea Inspectoratului Școlar Județean Galați, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Primarul se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.


Contrasemnează


Secretarul municipiului Galați Grigore Matei

.Anexa

la.H.C.L.       . ./^Z.^.2001

Nr.

crt.

Denumirea unitatii de invatamant

Adresa

Supraf.

Constr.

mp.

Supraf. Teren.

mp.

1

Grădiniță nr. 2 “Sf. Stelian”

Str. Regiment 11 Șiret nr. 13 bl. 13, parter

415,80

-

2

Grădiniță nr.3 “Ciprian Porumbescu”

Str. Nae Leonard nr. 11 bl.C5A, ap.20, 21,22

243,70

-

3

Grădiniță nr.4 “Lizuca “

Siderurgistilor Vest,

bl.lOA, ap.l

89,86

-

4

Grădiniță nr.6 “Lumea copiilor”

Mazepa II, bl.El, ap.65,66

209,73

-

5

Grădiniță nr.10 “Tom si Jerry”

Str. Anghel Saligny bl.15 ap.39, bl.I4A ap.33

273,10

6

Grădiniță nr. 11 “Alba ca Zapada”

Str. Anghel Saligny nr.16 bl.3B ap. 1,20

215,04

-

7

Grădiniță nr. 13

“Raza de Soare”

Micro 20, b-dul

Dunarea nr.44, bl.B7 ap.39

154,22

8

Grădiniță nr.17 “Veronica”

Micro 17, str. Oltului, bl. I2B ap.3

88,30

-

9

Grădiniță nr.24

“Mugurel”

Str. Trai an nr.3 03

224,41

589,80

10

Grădiniță nr.25 “Petru Rares”

Str.Tudor

Vladimirescu nr.8

145,24

230,58

1 1

Grădiniță nr.26 “Piticot”

Str. Dr. Carnabel nr.7

240,00

330,00

12

Grădiniță nr.27 “Prințul Fericit”

Micro 16

str. Lebedei nr.2

391,76

-

13

Grădiniță nr.34 “Scufița Roșie”

I.C. Frimu, bl. S13 ap.39

90,00

-

14

Grădiniță nr.35

Micro 21, bl.E 19 ap.l

110,05

-

15

Grădiniță nr.40

Str. Constructorilor nr. 21, bl.B2 ap.l

171,18

-

16

Grădiniță nr. 45

Str. Domneasca nr.65

503,29

808,29

17

Grădiniță nr. 49 “Alice”

Micro 21 bl.D7, parter

338,35

-

18

Grădiniță nr. 58 “Albinuta”

Micro 20, bl.C5 ap.39

173,88

-

19

Grădiniță nr. 60 “Arlechino”

Micro 39C, bl.B3 ap.3,22

277,20

-

20

Grădiniță nr.62 “Prichindel”

Micro 20, str. Brăilei 208, bl.A5

490,00

-

21

Grădiniță nr.64 “Ileana Cosanzeana” Anexa

Micro 17, bl. D8A, parter

109,10

22

Biblioteca Grup Școlar Ind. Alimentar

Str.Domneasca nr. 169

78,20

-

23

Școala generala nr.2

Str. Regiment 11 Șiret

568,16

5342,05

24

Școala generala nr.3

B-dul Dunarea nr.60

985,73

5932,34

25

Școala generala nr.7 “Constantin

Brancoveanu”

Tiglina II ,str. Brăilei nr.2 04

761,44

8432,87

26

Școala generala nr.8 “Spiru Haret”

Str. Saturn nr.26

762,85

5430,41

27

Școala generala nr. 11 “Mihail Sadoveanu”

Str. Mihail Sadoveanu

Nr.16

2042,88

16547,92

28

Școala generala nr. 16 ”Nicolae Balcescu”

Str. Ariesului nr.8

1141,22

3615,76

29

Școala generala nr.20

’Traian”

Str. Traian nr.318

425,10

7142,27

30

Școala generala nr.24

Str. Egalitatii nr.8

946,93

3448,70

31

Școala generala nr.2 8 ”Mihai Eminescu”

Str. Roșiori nr.31

1084,00

6680,55

32

Școala generala nr.29 ”Sf. Ana”

Micro 19, str.

Strungarilor

1178,07

8910,00

33

Școala Postliceala

Sanitara

Str. Mihai Bravu nr.48

939,64

1193,50

34

Grup ScolarEconomic ”Virgil Magearu”

Str. Strungarilor nr.31

1192,55

7622,48

35

Liceul Teoretic Dunarea

Micro 17

828,90

6349,06

36

Colegiu National

“A.I.Cuza”

Str. Aleea Scolii nr. 1

1804,20

4155,79

37

Colegiul National “Mihail Kogalniceanu”

Str. Brăilei nr.lblb

1426,00

11167,10

38

Liceul Teoretic “Emil Racovita”

Str. Regiment 11 Șiret

nr. 12-14

1125,88

11870,25

39

Liceul cu Program

Sportiv

Sala de Gimnastica

Str.Stadionului nr.5

Str. Carnabel

1963,75

630,98

18768,79

966,24

40

Liceul Pedagogic ”Costache Negri”

Str. Brăilei nr. 134

6560,02

30794,46

41

Școala generala nr.19 ”Ludovic Cosma”

Str. Stelei nr.2

1155,70

4906,72

42

Grădiniță nr. 12”Sf. Maria”

Str. Dogariei nr.67

194,10

966,14

43

Grădiniță nr. 15 ”1. Nenitescu”

Str. Nenitescu nr. 12

217,20

1340,70

44

Grădiniță nr.5 ”Elena Doamna”

Str. Domneasca nr. 114

695,41

1563,64

45

Grădiniță nr.55 ”Otilia Cazimir”

Micro 39B, str. Henri

Coanda nr.20, bl.U5,parter

361,00

626,12

46

Grădiniță nr.53 ”Nicolae Labis”

Micro39A, str. Drumul

Viilor, bl.U3-U4,parter

722,00

839,56

47

Grădiniță

nr. 1 ”Luceafarul”

Str. Roșiori nr.12

426,00

2996,49

48

Grădiniță nr.19

Str. Milcov nr.50, bl.Jl, parter

148,90

-

49

Grădiniță nr.21 “Mihaela”

Str. Tecuci nr.l 16

163,52

410,84

50

Grădiniță nr.9 “Sf. Nicolae”

Str. Constructorilor nr. 14

691,29

4826,08

51

Liceul de Arta “Dimitrie Cuclin”

Str. Domneasca nr.97, 99

1461,10

7208,05

52

Grup Școlar Industrial “Sf. Maria”

Str. Constructorilor nr.25

1575,55

10552,22

53

Școala generala nr. 13 ”Stefan cel Mare”

Tiglina 11

783,70

11139,45

54

Școala generala nr. 15

Str. Al.Cernat nr. 190

895,96

4392,80

”Elena Cuza”

55

Școala generala nr.33

”Sf. Dumitru”

Micro 39A,str.I. Fernic

1118,54

11788,08

56

Școala generala nr.34 ”Mihai Viteazul”

Micro 39B

783,70

7700,00

57

Școala generalanr.38 ”Grigore Moisil”

Str. Feroviarilor nr.9

779,19

5395,63

58

Școala generala nr.41 ”Sf. Grigorie Teologul”

Str.l Decembrie 1918

nr. 15

783,70

6394,06

59

Școala generala nr.42 ”Sf. Imparati”

Str.Siderurgistilor

nr. 17

783,70

4331,65

60

Școala generala nr.43 ”Dan Barbilian”

Str. Furnalistilor nr.3

830,23

5920,34

61

Școala generala nr.18

Micro 40, str. Aviator

Vasile Craiu nr.2

1347,20

7061,55

62

Școala generala nr.30

”Aurel Vlaicu”

Micro 40, str. Victor

Papilian nr.7

762,85

5426,46

63

Școala generala nr.31 ”Ghe. Munteanu”

Micro 38

764,00

5889,94

64

Școala generala nr.40 ”Iulia Hasdeu’-centru

Micro 18

877,53

8092,90

-anexa

Str. Brăilei

1098,71

7768,03

65

Școala generala nr.22 ”Dimitrie Cantemir”

Micro 19

982,41

9741,31

66

Grădiniță nr.7 ”Cristal”

Str. Universității nr.45

795,71

1882,19

67

Grădiniță nr.22

Str. Anul Revoluției

1848 nr. 18

109,51

188,65

68

Școala generala nr.25 ”Petru Rares”

Str.Basarabiei nr.25

670,89

2987,46

69

Școala generala nr.26 ”Ion Creanga”

Str.Vadul Sacalelor nr.2

770,80

4605,72

70

Școala generala nr.5 ”Cuza Vodă”

Str. Gorunului nr.6

1325,99

6772,39

71

Școala generala nr.9 ”Calistrat Hogaș”

Str. Bărboși nr.3 5

830,00

8299,41

72

Grădiniță nr.38”Licurici”

Str. Bărboși nr.27

304,00

2143,98

73

Grădiniță nr.52

Str. Camil Ressu nr. 1

693,04

2620,54

74

Grup Școlar Industrial de Marina

Str. Portului nr.57

6976,38

24445,78