Hotărârea nr. 15/2001

Aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unor suprafete de teren pe care sunt amplasate panouri publicitare

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 15

din 25 01 2001

privind: aprobarea închirierii prin licitație publică a unor suprafețe de teren pe care sunt amplasate panouri publicitare.

Consiliul local al municipiului Galați INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galați;

Având în vedere raportul de specialitate al Serviciului Licitații, Licențe, Reclamă;

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local;

Având în vedere prevederile art.84, pct.2 din Legea nr. 69/1991 a Administrației publice, republicată în 1996;

Având în vedere prevederile art.5 din HCL nr.73/2000 privind aprobarea Regulamentului pentru construirea, amplasarea și exploatarea suporturilor pentru firme și reclame în municipiul Galați;

în temeiul art. 28 din Legea nr 69/1991 a Administrației publice locale, republicată în 1996;

HOTĂRĂȘTE

Art.1- Se aprobă închirierea prin licitație publică a terenurilor ocupate de panouri publicitare a căror contracte de închiriere au expirat la 31.12.2000, prevăzute în anexa 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2- Se aprobă caietul de sarcini pentru licitația publică de închiriere a terenurilor ocupate de panouri publicitare, prevăzut în anexa 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 - Durata închirierii este de 5 ani de la data încheierii contractului de închiriere.Contractele de închiriere se vor încheia în maxim 15 zile de la data adjudecării licitației.

Art.4 - Prețul de pornire a licitației este stabilit în conformitate cu HCL nr.73/2000 (cap. 5, tabelul 2).

Art.5 - Comisia de licitație va fi numită prin dispoziția Primarului municipiului Galați.

Art.6 - Până la data încheierii contractelor cu agenții economici care își vor adjudeca licitația, deținătorii de panouri publicitare amplasate pe domeniul public vor suporta chiria pe terenul ocupat la nivelul stabilit prin HCL nr.73/2000(cap.5, tabelul 2).

Art.7 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.8 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați Grigore Matei


HOTĂRÂREA ÎNTRUNEȘTE CONDIȚIILE DE LEGALITATE SECRETAR

Grigore Matei

ANEXAI

la HCL nr. Zl? /t

LISTA SUPRAFEȚELOR DE TEREN DIN DOMENIUL PUBLIC PE CARE AMPLASATE PANOURILE PUBLICITARE IN MUNICIPIUL GALAȚI

Nr. Crt

Locul amplasării panoului publicitar

Tipul Panoului

Supr. ocupata

1.

STR. SIDERURGISTILOR, INT. CU STR. BASARABIEI SENS B-DUL 1 DECEMBRIE 1918

5,1mX2,4m

5.51

2.

STR. SIDERURGISTILOR, INT. CU STR. BASARABIEI SENS STR. BASARABIEI

5,1mX2,4m

5.51

3.

STR. BASARABIEI, INT. CU B-DUL 1 DEC. 1918, STG. SENS B-DUL 1 DEC 1918

5,1mX2,4m

5.51

4.

B-UL GEORGE COSBUC INT STR. BASARABIEI

5,4mX2,4m

5.51

5.

STR. BRĂILEI INT STR. SIDERURGISTILOR, DR. SENS STR. BRĂILEI

5,1mX2,4m

5.51

6.

STR. SIDERURGISTILOR INT. STR.BRĂILEI, DR. STR.CLOSCA

5,1mX2,4m

5.51

7.

STR. BRĂILEI INT. STR. SIDERURGISTILOR, DR. SENS STR. SIDERURGISTILOR

5,1mX2,4m

5.51

8.

STR. BASARABIEI, INT. CU STR. TECUCI, DR. SENS STR. BASARABIEI

5,1mX2,4m

5.51

9.

STADION DUNAREA

5,1mX2,4m

5.51

10.

STR. BRĂILEI, INT CU STR. DOMNEASCA, STG. HOTEL GALAȚI

5,1mX2,4m

5.51

11.

STR. BRĂILEI, INT CU STR. DOMNEASCA, STG. HOTEL GALAȚI

5,1mX2,4m

5.51

12.

STR. SIDERURGISTILOR INT, CU STR. PRELUNGIREA BRĂILEI, SENS STR. BRĂILEI

5,1mX2,4m

5.51

13.

STR. SIDERURGISTILOR INT. CU STR. BASARABIEI (PIAȚA ENERGIEI)

5,1mX2,4m

5.51

14.

STR. BRĂILEI, MAG STIREX, DR. SENS STR. BRĂILEI

5,1mX2,4m

5.51

15.

SCUAR STR. BRĂILEI INT. STR.ROSIORI

5,1mX2,4m

5.51

16.

PIAȚA ENERGIEI

3 FETE 4nrtX3 m

5.5

17.

SIDEX INTRARE VIADUCT

4mX3 m

5

18.

HOTEL FALEZA

4mX3 m

5

19.

STR. COSBUC, AFERENT SC MEHID SA

4mX3 m

5

20.

SCUAR STR. BRĂILEI -AG. CEC

2 mx 3 m

2.43

21.

SCUAR STR. BRĂILEI - MAGAZIN STIREX

2mx3m

2.43

22.

INTRARE GALAȚI - DINSPRE BRAILA

4 m x 2 m

5

23.

INTRARE GALAȚI - DINSPRE TECUCI

4 m X2 m

5

24.

SCUAR STR. BRĂILEI -AF. ROMTELECOM

4 m x 2 m

5

25.

SCUAR STR. BRĂILEI - AF BCR

6 m x 3 m

6.3

26.

INTRARE GALAȚI - DINSPRE TECUCU

6mx3m

6.3

27.

STR. BRĂILEI - PRELUNGIREA BRĂILEI - TIGLINA IV

5.1m x2.4m

5.51

28.

STR. BRĂILEI -VIS-A - VIS BENZINĂRIE MHC

5.1m x2.4m

5.51

29.

DN 28 KM 131+50 STG. BENZINĂRIE SHELL

5.1m x2.4m

5.51

30.

DN 28 DRUM SPRE BĂRBOȘI

5.1m x2.4m

5.51

31.

STR. GEORGE COSBUC INT. STR. BASARABIEI

5.1m x2.4m

5.51

32.

STR. GEORGE COSBUC INT, STR. RADU NEGRU

5.1m x2.4m

5.51

33.

B-UL COMBINATULUI -VIADUCT STG.

5.1m x2.4m

5.51

34.

B-UL COMBINATULUI - VIADUCT DR.

5.1m x2.4m

5.51

35.

DJ 28 SPRE BRAILA - PUNCT CONTROL STG.

5.1m x2.4m

5.51

36.

DJ 28 SPRE BRAILA - PUNCT CONTROL DR.

5.1 m x2.4m

5.51

37.

STR. BRĂILEI - STR. FALEZEI (INEL ROCADA)

5.1m x2.4m

5.51

38.

INEL ROCADA -PRELUNGIREA BRĂILEI -

5.1m x2.4m

5.51

39.

INEL ROCADA - B-UL SIDERURGISTILOR -

5.1 m x2.4m

5.51

40.

STR. NAVELOR - ZONA NAVLOMAR

5.1fn x2.4m

5.51

41.

STR. SATURN INT. STR. FALEZEI

5.1m x2.4m

5.51

42.

INEL ROCADA - FALEZEI - B-DUL BRĂILEI

5.1m x2.4m

5.51

43.

PIAȚA ENERGIEI -B-DUL 1 DEC1918

5.1 m x2.4m

5.51

44.

DN 28 -VIS A VIS EXPOMARKET

5.1m x2.4m

5.51

45.

DN 28 INT SOSEAUA DE CENTURA

5.1m x2.4m

5.51

46.

PRELUNGIRE G.COSBUC - FABRICA DE PAINE

5.1 m x2.4m

5.51

47.

TRECERE BAC VIS-Â-VIS DE FABRICA DE BĂRCI

5.1m x2.4m

5.51

48.

UZINA DE APA - POARTA TURN APA

5.1m x2.4m

5.51

49.

UZINA DE APA - COMPLEX SPORTIV SIDEX

5.1m x2.4m

5.51

50.

PIAȚA ENERGIEI - B-UL 1 DEC 1918 INT STR. BASARABIE!

5 W \2.4m

5.51

51.

STR. MILCOV - AF. AUTOSERVICE

5.1m x2.4m

5.51

52.

STR. MILCOV-AF. STADION

5.1m x2.4m

5.51

53.

SCUAR STR. BRĂILEI INT STR. CONSTRUCTORILOR

5.1m x2.4m

5.51

54.

FALEZA - AF. BISERICA PRECISTA

5.1m x2.4m

5.51

55.

SCUAR STR. BRĂILEI - AF. GORENIE

4 m x 3 m

5

56.

SCUAR STR. BRĂILEI - AF. BANCA AGRICOLA

4 m x 3 m

5

57.

DN 28 INTRARE DINSPRE BRAILA

4 m x 3 m

5

58.

INEL ROCADA -DE LA STADION SPRE CENTRU

Racheta

1.221

59.

INEL ROCADA - DE LA STADION SPRE CENTRU

Racheta

1.221

60.

INEL ROCADA - DE LA COCA-COLA SPRE CENTRU

Racheta

1.221

61.

INEL ROCADA - DIN SIDERURGISTILOR SPRE CENTRU

Racheta

1.221

62.

INEL ROCADA - DINSPRE CENTRU

Racheta

1.221

63.

INEL ROCADA - B-UL CLOȘCA

Racheta

1.221

64.

CENTRU, PARC COSTACHE NEGRI

Racheta

1.221

65.

CENTRU, PARC COSTACHE NEGRI

Racheta

1.221

66.

CENTRU, PARC COSTACHE NEGRI

Racheta

1.221

67.

CENTRU, PARC COSTACHE NEGRI

Racheta

1.221

68.

PIAȚA ENERGIEI, DINSPRE STR. SIDERURGISTILOR

Racheta

1.221

69.

PIAȚA ENERGIEI, DISPRE COMBINATUL SIDERURGIC

Racheta

1.221

70.

PIAȚA ENERGIEI, DINSPRE STR. BASARABIEI

Racheta

1.221

71.

PIAȚA ENERGIEI, DINSPRE CARTIER MICRO 39

Racheta

1.221

72.

STR. BRĂILEI, SPAȚIU VERDE INTRE BLOCURILE R1, R2,R3

Racheta

1.221

73.

STR. BRĂILEI, SPAȚIU VERDE INTRE BLOCURILE R1, R2,R3

Racheta

1.221

74.

STR. BRĂILEI, SPAȚIU VERDE INTRE BLOCURILE R1, R2,R3

Racheta

1.221

75.

STR. BRĂILEI, SPAȚIU VERDE INTRE BLOCURILE R1, R2,R3

Racheta

1.221

76.

STR. BRĂILEI, SPAȚIU VERDE INTRE BLOCURILE R1, R2,R3

Racheta

1.221

77.

STR. BRĂILEI, SPAȚIU VERDE INTRE BLOCURILE R1, R2,R3

Racheta

1.221

78.

STR. DOMNEASCA, LANGA TERASA CRISTAL

Racheta

1.221

79.

STR. DOMNEASCA, AF. STATUIE A.I.CUZA, DR.

Racheta

1.221

00 o

STR. DOMNEASCA INT STR. VULTUR

Racheta

1.221

81.

STR. DOMNEASCA, AF. FACULTATEA DE MECANICA

Racheta

1.221

82.

STR. BRĂILEI, AF. BCR

Racheta

1.221

83.

STR. BRĂILEI, AF.COMPLEX NEACSU

Racheta

1.221

84.

STR. BRĂILEI INT. STR. OTELARÎLOR

Racheta

1.221

85.

STR.OTELARILOR, CAPAT TROLEIBUZ

Racheta

1.221

86.

STR. BRĂILEI INT. STR. G. COSBUC LANGA CEC

Racheta

1.221

87.

STR. COSBUC LANGA PECO DELTA

Racheta

1.221

88.

STR. BRĂILEI, LANGA BANCA AGRICOLA

Racheta

1.221

89.

STR. BRĂILEI, AF. CASA DE CULTURA A SINDICATELOR

Racheta

1.221

90.

STR. BRĂILEI INT. STR.SATURN

Panou luminos

2.43

91.

STR. BRĂILEI INT. STR. G. COSBUC

Panou luminos

2.43

92.

STR. BRĂILEI AF. B.C.R.

4 m x 3m

5

93.

INEL ROCADA -PRELUNGIREA BRĂILEI

4 m x 3m

5

94.

REG. 11 ȘIRET-FABRICA DE PAINE

4 m x 3m

5

95.

TRECERE BAC

4 m x 3m

5

96.

BENZINĂRIA EUROPA

6 m x 3m

6.3

97.

STR. NAVELOR

6 m x 3m

6.3

98.

STR. CLOȘCA

6 m x 3m

6.3

99.

BENZINĂRIE SHELL

6mx3m

6.3

100.

TRECERE BAC

6 m x 3m

6.3

101.

DN 28 IEȘIRE SPRE TECUCI

4 mx 3 m

5

102.

TIGLINA

6 m x 3 m

6.3

103.

TIRIGHINA

6 m x 3 m

6.3

104.

SIDERURGISTILOR

6 m x 3 m

6.3

105.

IEȘIRE GALAȚI SPRE BARLAD

6 m x 3 m

6.3

106.

IEȘIRE GALAȚI SPRE BRAILA -POST CONTROL

6mx3m

6.3

407.

MICRO 39 CAPAT 11

6 m x 3 m

6.3

108.

INEL ROCADA

6 m x 3 m

6.3

109.

VIADUCT SIDEX

6 m x 3 m

6.3

110.

INEL ROCADA - SCUAR STR. BRĂILEI

6 m x 3 m

6.3

111.

STR. DOMNEASCA, IN FATA GALERIILOR DE ARTA

Racheta

1.221

112.

STR. DOMNEASCA, IN FATA MAGAZINULUI MODERN

Racheta

1.221

113.

STR. DOMNEASCA INT STR. UNIVERSITĂȚII DREAPTA SENS GRADINA PUBLICA

Racheta

1.221

114.

STR. DOMNEASCA, VIS-Â-VIS CAR PENSIONARI

Racheta

1.221

115.

STR. DOMNEASCA INT STR. GĂRII DREAPTA SENS GARA

Racheta

1.221

116.

STR. DOMNEASCA INT. STR. GĂRII IN FATA TERASEI MIORIȚA

Racheta

1.221

117.

STR. DOMNEASCA - STATIA MUZEUL DE ARTA

Racheta

1.221

118.

STR. DOMNEASCA INT STR. BOLINTINEANU

Racheta

1.221

119.

STR. DOMNEASCA, AF. GRADINA PUBLICA

Racheta

1.221

120.

STR. PORTULUI INT STR. DOGARIEI

Racheta

1.221

121.

STR.PORTULUI, ZONA NAVLOMAR

Racheta

1.221

122.

STR. FALEZEI, AF. TRANSEUROPA

Racheta

1.221

123.

STR. FALEZEI, MONUMENT ELICE

Racheta

1.221

124.

STR. BRĂILEI, PARCARE ACR

Racheta

1.221

125.

STR.BRAILEI INT STR.COLUMB

Racheta

1.221

126.

STR. BRĂILEI INT. STR. N. BALCESCU

Racheta

1.221

127.

STR. BRĂILEI INT, STR. DOMNEASCA, PASAJ SUBTERAN

Racheta

1.221

128.

STR. BRĂILEI INT STR.DOMNEASCĂ, LANGA HOTEL GALAȚI

Racheta

1.221

129.

STR. BRĂILEI -COFETĂRIA LAURA

Racheta

1.221

130.

STR. FALEZEI INT. PRELUNGIREA COSBUC

4 m x 3 m

5

131.

STR. DOMNEASCA -PARCARE BANCA ION TIRIAC

4 m x 3 m

5

132.

STR. DOMNEASCA -CHISC STADION PORTUL ROȘU

4 m x 3 m

5

133.

STR.PORTULUI INT STR. DOGARIEI

4 m x 3 m

5

134.

STR. FALEZEI - AF. HOTEL SNDG (ELICE)

4 m x 3 m

5

135.

STR.SIDERURGISTILOR INT. PRELUNGIREA BRĂILEI

4 m x 3 m

5

136.

STR. BRĂILEI, IEȘIRE PARCARE STADION DUNAREA

4 m x 3 m

5

137,

STR. GĂRII INT. STR. MIHAl BRAVU. SG. SENS GRADINA PUBLICA

4 m x 3 m

5

138.

STR. GĂRII INT STR. MIHAl BRAVU DR. SENS PREFECTURA

4 m x 3 m

5

139.

STR. FALEZEI

4 m x 3 m

5


140.

STR. PORTULUI, PARCARE NAVLOMAR

4 m x 3 m

5

141.

STR.PRELUNGIREA TRAIAN, AF. BL.P

4 m x 3 m

5

142.

STR.PRELUNGIREA TRAIAN,LÂNGĂ POTCOAVA DE AUR

4 m x 3 m

5

143.

STR. BRĂILEI, PARCARE MAGAZIN DUNAREA DREAPTA SENS CARTIER TIGLINA

4 m x 3 m

5

144.

PRELUNGIREA COSBUC - AF. PARC COPII DR. SENS BRĂILEI

4 m x 3 m

5

145.

STR. FALEZEI - ÎNAINTE DE GRADINA BOTANICA

4 m x 3 m

5

146.

B-UL OTELARILOR, RONDOU, STANGA SENS B-UL GALAȚI

4mx3m

5

147.

B-UL GALAȚI, SCUAR

4 mx 3 m

5

148.

B-UL GALAȚI, PIAȚA OTELARILOR PASTILA

4 mx 3 m

5

149.

STR. SIDERURGISTILOR, SCUAR

4 m x 3 m

5

150.

INEL ROCADA - AF PARC

4 m x 3 m

5

151.

STR. CALEA PRUTULUI

8 m x3 m

10.5

152.

PRELUNGIREA COSBUC, AF. FABRICA DE PAINE

8 m X 3 m

10.5

153.

TRECERE BAC

8 m X 3 m

10.5

154.

UZINA DE APA

8 m X 3 m

10.5

155.

INTRARE GALAȚI - DINSPRE BRAILA

8mX3m

10.5

156.

STR. BRĂILEI - LANGA BCR

6 m x 3 m

6.3

157.

STR. PRELUNGIREA TRAIAN, LANGA BISERICA PRECISTA

6mx3m

6.3


TOTAL DOMENIU PUBLIC OCUPAT                  655.321 m.p.


Anexa 2 la HCL/OW2001

CAIET DE SARCINI

pentru licitația publica de inchiriere a terenurilor ocupate de panouri publicitare

1.OBIECTUL CONTRACTULUI

 • 1.a.Obiectul licitației il constituie închirierea terenurilor ocupate de panouri publicitare, definite conform art.3, lit.g din Legea 50/1991, republicata in 1997,

 • 1.b. Terenurile sunt delimitate pentru fiecare panou in parte conform listei anexe nr.1 ia proiectul de hotarare. Suprafața de teren ocupata este calculata in conformitate cu HCL 184/14.12.2000.

 • 1. c. Terenurile ce fac obiectul închirierii potrivit caietului de sarcini aparțin domeniului public al municipiului Galați.

2. DURATA ÎNCHIRIERII

 • 2. a.Terenurile, delimitate potrivit anexei nr. 1, se închiriază pe o perioada de 5 (cinci) ani de la data încheierii contractelor de inchiriere.

3. DESTINATIA TERENULUI

 • 3. a.Terenurile se închiriază in scopul amplasării de panouri publicitare; terenul este proprietatea municipiului Galați si nu poate fi gajat sau urmărit pentru datorii personale ale locatarului sau sa faca obiectul unei garanții bancare.

4. PRETUL ÎNCHIRIERII

 • 4. a. Prețul închirierii de la care se pornește licitația publica este cel stabilit conform HCL 73/12.10.2000.

 • 4. b. Prețul închirierii la care se adjudeca licitația se va achita lunar pana la data de 30 ale fiecărei luni in lei la cursul leu/USD, comunicat de Banca Naționala a României pentru ziua in care se face plata.

5. CARACTERISTICILE INVESTIȚIEI

 • 5. a.Agentii economici ce isi adjudeca licitația au dreptul de a realiza lucrări numai pe baza certificatului de urbanism si a autorizației de construire eliberata in conformitate cu Legea 50/1991, republicata in 1997.

 • 5.b. Agenții economici ce isi adjudeca licitația au obligația instalării panourilor publicitare in termen de 90 (nouăzeci) zile de la data adjudecării.

 • 5.c. Agenții economici care dețin panouri pe amplasamentele scoase la licitație si nu isi adjudeca licitația sunt obligați ca in termen de 15 zile de la încheierea licitației sa elibereze terenul si sa-l aduca la starea inițiala. In cazul in care nu se eliberează terenul, aceasta va face de proprietarul terenului, iar manopera va fi suportata de fostul locatar.

S.d.Terenul închiriat va fi folosit numai pentru amplasarea de panouri publicitare. In caz contrar, proprietarul are dreptul la rezilierea unilaterala a contractului.

5.e.Contractul de închiriere se va încheia in maximum 15 zile de la data adjudecării, in caz contrar terenul va fi atribuit altui oferant printr-o noua licitație.

 • 5. f.Agentii economici nu au dreptul de a subinchiria in tot sau in parte terenul închiriat sau sa participe cu terenul închiriat in vederea înființării de societăți comerciale sau asociații in participatiune.

6.INCETAREA ÎNCHIRIERII

încetarea închirierii se poate face prin:

 • 6. a.Expirarea duratei închirierii. La termenul de încetare al închirierii -prevăzută in contract - locatarul are obligația de a preda terenul liber de orice sarcini.

 • 5. b.Prin renunțare. Locatarul are dreptul de a renunța la închiriere si obligația sa elibereze terenul in termen de 15 zile de la notificarea renunțării. In acest caz, locatorul va atribui terenul altui ofertant printr-o noua licitație.

 • 6. c.Prin retragere. închirierea inceteaza si contractul se reziliaza in cazul când locatarul nu respecta obligațiile caietului de sarcini si pe cele din contractul de inchiriere. Proprietarul va putea rezilia contractul numai după notificarea intenției locatarului cu precizarea clauzelor care au determinat-o. Rezilierea va opera la expirarea unei perioade de 30 zile de la notificare, daca locatarul nu-si îndeplinește obligațiile in acest interval.

 • 6.d.Forța majora. Exonerează părțile de răspundere in ceea ce privește îndeplinirea totala sau parțiala a obligațiilor ce le revin. Prin forța majora se înțelege orice eveniment independent de voința pârtilor care împiedeca părțile sa-si execute integral sau parțial obligațiile.

 • 6. e.Neplata chiriei timp de 2 (doua) luni consecutiv atrage după sine reziliere contractului de inchiriere. Locatarul va suporta chiria restanta si penalizările in conformitate cu legislația in vigoare.

7. ADJUDECAREA OFERTEI

 • 7. a. Va fi declarat câștigător al licitației (pentru fiecare amplasament in parte) ofertantul ce va oferi chiria cea mai mare.

8. DISPOZIȚII FINALE

 • 8. a.împotriva hotărârii de adjudecare se poate face contestație de către orice participant la licitație in termen de 7 zile de la data primirii hotărârii de adjudecare, la comisia de licitație. Comisia are obligația de a da răspunsul in scris in maximum 10 zile de la primirea contestației. Contestatarul, daca nu este mulțumit de răspuns, poate ataca in justiție hotararea de adjudecare a licitației in termen de 10 zile de la primirea răspunsului cu obligativitatea de notificare a comisiei de licitație.

8.b. Licitația se va desfasura separat pentru fiecare amplasament in parte.

8.c.Plata chiriei de către câștigătorul licitației nu scutește pe acesta de plata taxelor referitoare la folosire mijloacelor de publicitate, afisaj si reclama.

8.d. Taxa de participare la licitație este de 1.500.000 lei.

8.e. Documentele licitației se pot procura contra sumei de 50.000 lei de la camera 5 a Primăriei municipiului Galați (tel. 036/317000 , int.320).

8.f. Garanția de participare la licitație este de 20.000.000 lei.

9.CRITERII DE ELIGIBILITATE

 • 9.a.Ofertantii trebuie sa aiba prevăzut in statul societății ca obiect principal de activitate - servicii de publictate, gestionare a mijloacelor publicitare -cod 7440

9,b. Sunt admiși la licitație numai ofertantii, persoane juridice, care desfasoara activitati de publicitate de cel puțin 2 ani si care au o cifra de afaceri din servicii de publicitate, gestionare a mijloacelor publicitare de minim 1.000.000.000 lei.

9.c. îndeplinirea obligației de plata a impozitului si CAS. In cazul participării unui contractant care are sucursala sau filiale in subordine se vor prezenta certificate atat pentru societatea mama, cat si pentru sucursala sau filiala împuternicita sa execute lucrările.