Hotărârea nr. 130/2001

Stabilirea institutiilor publice sub autoritatea Consiliului local Galati

ROMANIA JUDEȚUL GALAȚI MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL


H O T A R A R E A nr. 130 din 17 05 2001

privind: stabilirea instituțiilor publice sub autoritatea Consiliului local Galați Consiliul local al municipiului Galați;

INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galați;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 24 866/14.05.2001;

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local;

Având în vedere prevederile HCL 66/1992 privind înființarea instituțiilor de asistență socială de interes local, Cantina de ajutor social;

Având în vedere prevederile Legii nr.208/1997 privind cantinele de ajutor social;

Având în vedere prevederile art.5 din HG nr.442/1994 privind finanțarea


instituțiilor publice de cultură și artă;

Având în vedere prevederile HCL nr. 133/1999 privind finanțarea de la bugetul local a Teatrului Dramatic, Teatrului Muzical și Teatrului de Păpuși;

Având în vedere prevederile Legii nr.76/2000 privind bugetul de stat pe anul

2000;


de stat;


Având în vedere prevederile art.20, alin.3, din Legea nr.21/1993 privind bugetul

Având în vedere prevederile HG nr.4/2001 privind organizarea și funcționarea

In temeiul art.28 din Legea nr.69/1991 a administrației publice locale republicată în 1996;

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 - Se aprobă stabilirea instituțiilor publice sub autoritatea Consiliului Local Galați:

  • -  Cantina de Ajutor Social;

  • -  Căminul pentru persoane vârstnice “Sf. Spiridon”;

  • -  Centrul de îngrijire și asistență nr.55;

  • -  Centrul de îngrijire și asistență nr.56;

  • -  Teatrul Dramatic “Fani Tardini”;

  • -  Teatrul Muzical “Nae Leonard”

  • -  Teatrul de Păpuși “Gulliver”

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei

hotărâri.Grigore.Matei