Hotărârea nr. 121/2001

Aprobarea listelor cu lucrarile de reparatii la imobilele cu destinatia de locuinte, cu lucrarile de reparatii la spatiile cu alta destinatie, cu lucrarile de reparatii a cladirilor din patrimoniul municipiului Galati, cu lucrarile de reparatii la subsolurile blocurilor, cu lucrarile de reparatii a mobilierelor apartinand domeniului public, ce se vor executa in anul 2001

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H OT ARARE A nr. 121

din 17 05 2001

privind: aprobarea listelor cu lucrările de reparații la imobilele cu destinația de locuințe, cu lucrările de reparații la spațiile cu altă destinație, cu lucrările de reparații a clădirilor din patrimoniul municipiului Galați, cu lucrările de reparații la subsolurile blocurilor, cu lucrările de reparații a mobilierelor aparținând domeniului public, ce se vor executa în anul 2001

Consiliul local al municipiului Galați;

INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galați;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 24 698 /14.05.2001;

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local;

Având în vedere prevederile art.87 din Legea nr.69/1991 a Administrației Publice Locale, republicată în 1996;

In temeiul art.28 din Legea nr.69/1991 a administrației publice locale, republicată în 1996;

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 - Se aprobă lista cu lucrările de reparații la imobilele cu destinația de locuințe ce se vor executa în anul 2001, conform anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Se aprobă lista cu lucrările de reparații la spațiile cu altă destinație ce se vor executa în anul 2001, conform anexei 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 - Se aprobă lista cu lucrările de reparații a clădirilor din patrimoniul municipiului Galați, propuse a se repara în anul 2001, conform anexei 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4 - Se aprobă lista cu lucrările de reparații la subsolurile blocurilor, propuse a se repara în anul 2001, conform anexei 4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5 - Se aprobă lista cu lucrării^ de reparații a mobilierelor aparținând domeniului public, propuse a se repara în anul 2001, conform anexei 5 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.7- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,


cea'Gabriel Camei

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei


r WfL__I /

R0MAN1A

JUDEȚUL GALAȚI MUNICIPIUL GALAȚI

PRIMĂRIA

LISTA
ANEXA NR. I

LA H.C.L. NR. /JJ.......


Imobilelor cu destinația de locuința care necesita a fi reparate in anul 2001 selectate din cele 948 de imobile ce necesita reparații

Selectarea s-a efectuat in funcție de starea tehnica a imobilului .Imobilele au fost trecute in administrarea Primăriei municipiului Galați in anul 1995 si nu au suferit nici un fel de intervenții in sensul reabilitării stării tehnice

*

Crt.

Adresa imobil

Nr.inventar

Anul

Construcției

Valoarea propusa (mii lei)

Descrierea lucrărilor propuse

Chiriaș

Nr. contract inchiriere

Nr. persoane

Suprafața mp

Sistem Constructiv

0 1

2

4

5

6

7

8

9

1. str. .Ariei nr. 28

11018

1903

20.0

Astupat beci

-

-

61.0

CaramidaiP

o

.Ariei nr.46

85.0

reparații

Popa Alexandru

469/3.04.2000

3

25

Cărămidă iP

A

Aleea Mavramol nr. 10

10390

1936

120.0

-reparații

Dragomir M.

835/8.12.1999

4

T

149.6

CaramidaiP

4.

str.N.Alexandrescu nr.39

12490

1820

80.0

-reparații.instalații

Botezatu Violeta

691/24.08.'95

4

54.0

CaramidaiP-H

5.

str.N.Alexandrescu nr.57

10881

1905

45.0

-tasareitamplarieiinstal.

Sava S-.Baltau A.

Sc

5822/1 1.10'86

4

45.15

CaramidaiP

6.

str.N.Alexandrescu nr.81-83

10884

1905

30.0

-expertiza

Lazar

21 153/4.08'99

n

93.69

CaramidaiD-P

987/11.06’94

i

i

7

str.N.Alexandrescu nr. 108

12493

1901

73.0

-reparații imobil

Vasiliev C.

100/760/24.05'94

1

24.32

Paianta

8.

str.Ariesului nr.6

10261

1910

170.0

-reparații imobil-grup

Stoleru E.iMidou

416/4.09.1998

4

84.5

CaramidaiP-1

social

Dinga

7331/12.10.1999

76.8

735/20.06.2001

6

61.5

9.

Banului nr.2

20.0

-reparații imobil

Boboaca N..Dobrin

413

58.4:63.2

CaramidaiP-1

10.

str.Basarabiei nr 35

10507

1923

220.0

-reparații imobil

Lazar A.

139'10.02.1995

68.6

CaramidaiP

11.

str.Basarabiei nr.56

14482

1900

41.0

-reparații acoperiș

Hamza

47.6

CaramidaiP

12.

str.Basarabiei nr.73

10874

1916

35.0

-reparații perete căzut

Ciocan S.

705/26.01.1998

63.2

CaramidaiP

13.

str.N.Balcescu nr.21

10425

1890:1910

180.0

-reparații imobil-sobe

Stavarache C.

1

102.4

CaramidaiP-1

14.

str.N.Balcesu nr.23

10426

1915

50.0

-reparații imobil.acoperiș

Teocorescu L.

1268/16.02.1989

1

45.7

Caramida.P

soba

15.

str.N.Balcescu nr.42

10401

1873

35.0

-tasare

Mitrofan Anca

5693/6.11.19987

104.93

CaramidaiP

16.

str.N.Balcescu nr.46

10403

1890:1961.

30.0

-reparații imobil

Tudorie M.i

1162/24.01.1997

4

50.2

CaramidaiP

1930

-compartim.

Gheorghiu F

44627/1972

i

i

1 0

1

2

4

5

6

7

8

9

10

17.

1

str.N.Balcescu nr.78

10409

1880

65.0

-reparații instalații -consolidare

TrofanțMandru

Diaconu

4’5

3

56,4:63.6

48.2

CaramidaiP-1

18.

str.N.Balcescu nr. 116

11412

1910

15.0

-reparații acoperiș

Serban

89/17.02.2000

87

Zidarie.P-1

19.

1

str.N.Balcescu nr. 118

11397

1939

40,0

• •

-reparații acoperiș

-consolidare

Danielescu E.

i

i

1986/6.05.1992

1

58

Zidarie.P

20.

str.M.Bravu nr. 18

13550

1898

80.0

-reparații instalații

Gloteanu 1.

3

49

ZidarieiP

i 21.

str.M.Bravu nr.21

10737

1920

18.0

-reparații instalații

BadescuiDaianu

25614/17.07.1975

7

83

i ZidarieiP

! 22.

str.M.Bravu nr.38

10756

1879

45.0

• •

-reparații acoperiș

Bratescu

63/17.01.1995

**

3

133.48

ZidarieiP

23.

str.M.Bravu nr.39

10742

1925

26.0

-repartii imobil

i Lambrino

8149/6.04.1974

40.84

ZidarieiP

24.

Mihai Bravu nr.29

80.0

-reparatiiinstalatii, imobil

Florescu

5

53.20

i ZidarieiP

: 25

str.Brailei nr. 12

10535

1930

50.0

-reparații imobil

Cabaris Sorin

175/23.02.2000

3

65.76

Cărămidă.P-l

26.

t

str.Brailei nr. 14

10536

1915

50,0

-reparații fațada

DucaiMusat

1026/3.12.1996

21501/1975

4

2

125.44

76.33

CaramidaiP-1

! 27

1 _____ ■

str.Cantemir nr.32

14140

-

65.0

-reparații imobil

Tucaciuc

1019/10.02.2000

3

28.35

CaramidaiP

i 28.

str.I.L.Caragiale nr.35

11048

1925

25.0

-expertiza

Vintila Paraschiv

89217/16.01.1983

3

68.9

CaramidaiP

^9

•“ ■

i

str.I.L.Caragiale nr.41

11049

1850

25.0

-expertiza

Andreesccu V.

Abrasu Ghe.

21325/8.10.1999

75170/22.08.1981

2

  • 83.2

  • 85.2

i CaramidaiP-1

1

! 30-

str.I.L.Caragiale nr.49

11051

1903

35.0

-reparații

Liber deces

37.6

1 CaramidaiP

31.

str. I.L.Caragiale nr.63

......... .... 'sr_______________________

10954

40.0

-reparații imobil

Chiriloiu

56587/30.11.1999

O

51.79

Cărămidă

1

jz..

str.Dr.Camabel nr.5

10668

1905

30.0

-reparații instalații

Stan Mircea

793/16.07.1999

6

15.08

Zidărie

i         s

J J.

str.Dr.Camabel nr.21

-----------------------------------------------------------------------_------------------

106953

1900

450.0

-reparații imobil

Munteanu V.

1141/8.03.1994

10

242.52

Zidărie

34

! •

str.Dr.Camabel nr.23

10654

1900

60,0

-reparații imobil

-consolidare

Constantin

533/15.03.1994

6

57.9

CaramidaiD-P

1

I

35

— •

str.Dr Camabel nr.97

10389

1912

180.0

-reparații imobil

-consolidare

Anghelescu M.

Anghelescu Gh.

228/3.03.1999

5601/1.04.1988

1

56.42

Zidărie

4

36.

Str.Al.Cernat nr. 137

50.0

-reparații instalații apa-canalizare

Secareanu Maraian

decedat

66.3

ZidarieiP

37.

Str.Al.Cernat nr. 143

12495

1872

26.0

-reparații imobil

Zorila L.

662/17.09.1999

4

84.0

ZidarieiP

38.

str.Coiumb nr.49

11149

1922

60.0

1

-reparații instal.saitare

-electrice

Cristea M

Oneata P

447/1.09.1998

;

73.4

ZidarieiP

39.

str Columb nr.22

11141.11142

1920

65.0

-reparații in urma incendiului

Chiosa M.

8

-

Zidarie.P-1

1

40.

bd.G Cosbuc nr.247

11303

1930

45.0 !

-reparații acoperiș

Ciochina L.

626/18.09.1997

2

33.5

ZidarieiP-1

f

41.

str AL.I.Cuza nr.23

10460

1845

50.0 i

-reparații imobil

-expertiza

Matei S.Micu E.

839/21.10.1996

279/30.07.1998

1

3 1

189

ZidarieiP-I

I

1

ș 42.

str.Al.l.Cuza nr.27

10462

1845

98.0

-in desfășurare

Cretu V.FIorea A.

190/2.07.1998

4

64.74

Caramida:P-l

i 43.

str.Al.l.Cuza nr.40

10441

1902

50.0

-consolidare

Serbați

675/24.05.2000

4                     148.39

Zidarie:P-l

44.

J

i

str.Al.l.Cuza nr.54

10445

1829:1950

1

85.0

-reparații imobil -instalații -acoperiș

Roșea

Serban

Mihaela

21748/15.05.1997

5811/26.07.1999

4

O

72.92

60.68

Cărămidă.P

45.

1

str.Al.l.Cuza nr.70

10450

1923

50.0

-reparații imobil

i Verban M. Szocs M.

577/13 10.1998.

103/17.08.1998

4

50.6

Caramida:P

46.

1

str.Culturii nr.7

10204

1893

35.0

-reparații imobil

-expertizare

-titular decedat

33

i

CaramidaiD-P

!   47.

str.Culturii nr.34

10411

1890

50.0

-consolidare

Coman Cezar

71675/6.09.1999

4                      54

......_ ____________________________________________________________-______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Caramida:P

^48.

str.Camabel nr. 19

12739:14321

1922

1

35.0

-reparații imobil

-instalatii.canalizare

Chersu:Panait

Palimar:Bechean

: 760/15.06.94

i 151/12.02.96

5.2

4

83

94.93

Caramida:D~P

1

1 49.

str.Columb nr.80

11155

1955

i

65.0

-tasare

-reparații instalații

Vlasceanu

473/21.09.1998

34.1

Zidarie:P

50.

C.Columb nr.63

60.0

Muchie Spiridon

59259/19.08.1989

6

71

Zidarie:P

51.

str.Daciei nr. 11

13740

1894

34.0

-reparații imobil

Angheluta

1 84522/17.11.1982

-•>

85.96

Cărămidă

52.

str. Daciei nr. 13

10072

1873

35.0

-

-

4

76.0

CaramidaiP

53.

str.Daciei nr.22

11357

1905

52.0

-

-

4

61.0

Caramida:P

54.

str.Daciei nr.43

12919

1923

45.0

-tasare

Costea D.

1055/5.12.1995

53.0

Caramida:P

55.

str.Gh.Doia nr.75

11854

50.0

-reparații imobil

-instalații

Ciuraru

424/28.08.1998

9

58

Caramida:P

56.

str.Democratiei nr. 17

11079

1910

49.0

-reparații imobil —instal.

Iftode N.

5751/22.071999

93.55

Cărămidă

57.

I

str.Democratiei nr.48-50

11086

1924

35.0

-reparații instalații

-grup sanitar

Fulger N.

Mititelu

741/23.11.1998

5981/22.10.1991

3

2

^9 7

36.7

Caramida:P-l

58.

str.Democratiei nr.84

11091

1905

35.0

-reparații imobil

Merisanu I.

588/12.10.1998

3

73.0

CaramidaiP

59.

str.Domneasca nr. 101

11400

1920

35.0

-reparații imobil

Ionescu:Fotin

2286/12.12.1973

8

86

Caramida:P~l

<60

str. Domneasca nr. 126

10765

1916

140.0

-reparații imobil

Racovita:Beian

1594/1.09.1997

72439/19.11.1996

4

84.08

81.00

Caramida:P~l

61.

str.Domneasca nr. 128

12221

1920:1959

40.0

-reparații imobil

Argatu:Tancava Comescu

1992/15.02.1992

1038/17.12.1995

383/22.06.1993

3

3

2

69.4

88.0

49.0

Zidărie :D~P

62.

str.Domneasca nr. 133

10’79

1908

25.0

-reparații imobil

Vizitiu

133/15.07.1997

5

63.0

Zidarie:P

63.

str.Domneasca nr. 137

10783

1911

i

i

70.0

-canalizare, acoperiș

Felea:Simioanca

102446/26.12.’84

36815/14.10.1976

5

4

49.0

54.0

Zidarie:P-l

64.

str.Douariei nr.33

10124

1877

50.0

-reparații imobil

Graur

580/16.10.1998

n

87.7

Paianta

65.

str.Eroilor nr. 1 1

12365

1904

12.0

-reparații apa.hruba

Ignat

4

75.6

Cărămidă ;P

66.

str.Elena Doamna nr.24

10722

1927

70.0

-reparații imobi 1-instal.

Zaharia

35105/9.07.1976

O

72.32

Cărămidă

!   67.

str.M.Eminescu nr. 166

10996

1905

320.0

-reparații imobiHnstal.

Andrei

i 770/9.10.1996

5

73.20

Cărămidă

68

str.lancu Fotea nr.7

10360

1928

45.0

-reparații acoperis-instal.

Tabus

î 43389/8.06.1999

47.03

Cărămidă.D-P-IE

69.

str.lancu Fotea nr.8

10353

1920

120.0

-reparații imobilMnstal.

Mihail.Ioan

96797/1.09.1999

1

85.3

Cărămidă

j

1109/19.07.1994

4

78.2

70.

str.lancu Fotea nr.21

10357

1920; 1900

150.0

-reparații imobiHnstal.

UrsacheiManea

72195/6.03.1981

18

143

CaramidaiP

!

i

1960

acoperiș

Condrea Ion

71.

str.lancu Fotea nr.26

10347

1875.1950

80.0

-reparații imobil-instal.

Dragoi

: 745/18.11.1998   •

2 *7

Cărămidă

1 72

str.lancu Fotea nr.27

10363

1900

25.0

-reparații imobil-instal.

Manea

386/2.03.1994

4

57,65

Cărămidă

“7*>

/3.

str.lancu Fotea nr.30

10345

1930

60.0

-reparații imobil-instal.

Dumitriu

21055/9.04.1995

Cărămidă

74.

str.lancu Fotea nr.44

10366

192011950

90.0

-reparații imobil-instal.

ConstantiniBran

2538/4.05.1987

o

o                 /

3 3.0

Cărămidă

O

1

i

-acoperisi-protectie

Anghele

89289/19.05.1993

4

36.4

719/22.08.1995

2

51.3

7 S

i

str. Gării nr.5"

10178

1800

85,0

-reparații imobil

-instalații

Carabat

871/13.12.2000

o

110.6

CaramidaiP

'    76.

str Gării nr.76

10180

1909

90,0

-reparații fațada

Tutui anu.Suciu

10492/7.09.1999

2_2

68.55161.4

Cărămidă

1

i

i

-acoperiș

Munteanu

121 1/8.09.1999

3

52 29

’ II.

str.Gradina Vec|te nr.36

11609

1904

75.0

-reparații imobil

Jinga;Leca

27/22.12.1994

-

CaramidaiP

i

i

106/28.02.2000

4

40.5

i 78.

str.Gradina Veche nr.43

10674

1913

60.0

-reparații imobil-instal

Florea

64861/16.05.1980

4

56.76

CaramidaiP

i 79

str.Gradina Veche nr.75

10676

-

50.0

-reparații imobil-instal

Adam Ștefan

628/26.04.1994

o

69

CaramidaiP

■ 80.

str.M.Kogalniceanu nr. 13

11021

1936

50.0

-reparații imobil-instal

Ciuraru

40/10.02.2000

4                      62.2

CaramidaiP

i 81.

str.M.Kogalniceanu nr. 15

11020

1930

40.0

-reparații imobil-instal

Munteanu

2199/11.09.1988

7

62.4

Paianta

82.

Str.Labirint nr. 1

50.0

-reparații instal. canaliz.

Susac Tereza

326/29.03.2000

1

42.79

CaramidaiP-1

'    83.

str.Lahovary nr. 1

10316

1905

175.0

-reparații imobil-instal

Grigoras E.

867/18.12.1998

1                        34.05

CaramidaiP-1

,    84.

Str.Lahovary nr.7

35.0

-reparații instalații

Felea E.

591/26.03.1993

185.0

CaramidaiP

:    85.

str.Vasile Lupu nr.6

10084

1910

125.0

-reparații imobil

Cobzaru Ion

47.0

CaramidaiP

4

; 86.

Micro 19.bl.G3.ap.50

12339

1970

20,0

-reparație după deces

13.0

Beton

87.

Micro 19.bl.G6.ap. 110

12512

1972

25.0

-reparații

Burahelea

820/6.11.2000

3

45.0

Beton

: 88.

Micro 19.bl.L3.ap.37

12224

1969

20.0

-reparație după deces

12.80

Beton

89.

Micro 19.bl.L3.ap.81

12224

1969

20.0

-reparații in urma incendiului

Popa A

1130/10.06 1993

12.80

Beton

90.

Micro 19.bl.L3.ap.85

12224

1969

40.0

24.5

Beton

91.

Micro 19.bl.G4. ap. 175

60.0

-reparații imobil.acoperiș

Axente Vasile

842/20.06.1994

39

Beton

92.

Micro 38.bl.X10,ap. 19

12543

1963

25.0

-reparație după deces

47.0

Beton

93.

Micro 40.bl.I2.ap.38

11673

1970

12.0

-reparații imobil

Butuc I.

4

12.8

Beton


94.

Micro 4O.bl.M2,ap. 17

12476

1970

80.0

-hidroizolatie

Cepac

----—----------

5

56.8

’ Beton

95.

Micro 19 bl.Ll-81

30.0

-igienizare

Decedat

1

17.68

Beton

96.

str.Muzicii nr.9

80.0

-reparații după avarie col.

8

97

Caramida.P

97.

Micro 40 bl. A6-1 14

50.0

5

Beton

98.

str.Movilei nr. 19

10867

1920

55.0

-reparații imobil-instal.

-reparații acoperiș

Dumitru.Filip

1722/11.10.1993

21661/3.05.1975

n

X

56.4

94.49

ZidarieiP

i

99.

str.Movilei nr.21

10868

1870,1912.

1921.1970

160..0

-reparații imobil, expertiza

Sorei.

Cuza Paraschiva

346/7.08.1998.

187/10 01.1991

4

51.18

74.3 /

Zidărie.P

100.

str. Morilor nr. 67

10954

1922

50.0

-reparații imobiHnstal.

Munteanu

1811/22.10.1995

9

66

i Cărămidă

101.

str.Muzicii nr. 15

10979

1920

90,0

-reparații imobil+instalatii

Popa .AAxente V

Vartolomeu

579/29.11.1999

842/20.06.1994

7717/30.09.1988

17

137

Cărămidă

i

l

102.

str.Livezeni nr.29

11007

1920

20.0

-reoaratii instalații

Cerlinca

416/12.05.1999

o

28.68

Paianta

103.

str.Nenitescu nr.3

z

11074

1930

45,0

-reparații instalații apa, canalizare

Luchian

7992/28.10.1999

5

73.5

Cărămidă

1

1

104.

str.Nenitescu nr.4

11069

1953

100,0

-reparații imobil-instal.

Dediu

409/29.04.1996

39.1

: Cărămidă

105.

str.Nenitescu nr.5

11075

1925

40,0

-reparații instalații apa, -canalizare

Gogoașa'

2939/22.05.1987

2

-

70.6

: CaramidaiD-P

106.

str.Posta Veche nr.91

10854

1911

165,0

-reparații acoperiș

Chirila J.

67/22.01.1996

1

24.2

Paianta

107.

str.Posta Veche nr. 169

12860

1917

30,0

-expertiza+instal.-cabina WC.

Haratau.

Gradisteanu

678/20.09.1999

5

6.50

: Paianta

108.

str.Plantelor nr. 13

11006

1888J921

25.0

-reparații imobil

Stroia

58695/29.08.1979

4

49.11

Cărămidă

109.

str.Romana nr.48

11120

1935

90.0

-reparații imobil.-acop.

-instalații apa.electrica

Bineata,Negri

82/17.02.2000

665/2.09.1996

3

58.9

Cramida

i

110.

str. Romana nr49

11126

1903

80.0

-reparații imobil-instal.

Bobocica.

Graur

214/13.03.1998'

1

-

78.4

Paianta

1

111.

Str.Romana nr.58-60

18.0

-reparații instalații

Apostolache

Silvestru.Chitu

14

168

Cărămidă

112.

str.Romana nr.50

11121

1920

45,0

-reparații imobil-instal.

Gheorghe M .

Baiculescu

3775/3.06.2000,

9278/27.09.1999

6

35

51.4

Cărămidă

113.

str.Randunelelor nr.7

10245

1931

30.0

-reparații imobil-instal.

Musat D

3108/23.09.1992

93.1

CaramidaiP-lE

114.

str.Rizer nr.39

10715

1870

125.0

-reparații acoperiș

Albisteanu Ghe., Motoc A.

5494/26.10.1989

1

25.2

ZidarieiP

115.

str. Serei nr 63

10919

1865

82.0

-refacere instal.apa.grup

Stan I

2325/17.06.1992

-x

3

102

Paianta

116.

str.Sf.Spiridon nr.2

11113

1890

50.0

-expertiza

Munteanu. Sandu N

21/11.01.1999

4

70.75

Zidărie

117.

str.Sf.Spiridon nr.37

11099

1900

50.0

-reparații imobil-instal.

Croitoru

855949/27.12/82

5

43

Cărămidă

__J

118. str.Sf.Spiridonnr.39

11098

1940

55.0

-reparații fatada.acoperis

Popa P

92630/21.10.1983

11

86.0

CaramidaiP

119. str.Sf.Spiridon nr.40

11103

1909

70.0

-reparații imobil+acop. -fațada

Enache,Murtaza, Emandie

337/3.08.1998

334/3.08.1998

95122/24.01.1984

14

136.0

CaramidaiP-IE

. 120. str.Stiinteinr.34

10696

1926

80.0

-reparații imobil+instal.

Baglaie Luca

55622/12.05.1979

3

56.0

Cărămidă

121. str. Tecuci nr.58

10831

1890

129.0

-reparații instalații

I7

78.0

Cărămidă

122. str. Tecuci nr. 76

12450

1900

120.0

-reparații instalații apa.canalizare

Badiu

4

44.9

Zidărie

123. str Tecuci.nr.84

10835

1'

1891

160.0

-reparații imobil+instal. -acoperiș

Nicolau .Grosu

-1217/8.09.1999

-783/20.11.1993

6

43.7

Zidărie

124, str. Tecuci.nr. 101

12750

1880

90.0

-reparații imobil.acoperiș

Popa

7

46.0

Cărămidă

125. str. Tecuci, nr. 113

11198

1851.1965

45.0

-reparații imobil.acoperiș

Modiga

1933/25.03.1991

1

34.9

Zidărie

126. str.Tecuci nr. 124

10837

1910

140.0

-reparații imobil+instal.

Gloteanu.Sachir

-427/7.09.1998

-1211/4.02.1997

7

61.04

32.0

Cărămidă

127. str. Traian nr. 18

12412

.1926

18.0

-reparații imobil+instal.

Oglan

5297/14.10.1989

9

96.0

Cărămidă

128. str. Traian nr. 31

12413

1928

80.0 ’

-reparații imobil+instal.

Simion T.

908/21.12.2000

7

59.0

Caramida.P-lE

129. str Traian nr.32

i

12415

1860

25.0

-reparații imobil+instal. ,

Kessler, Bruma

490/26.04.2000

3850/10.11.1998

4

56.98

Cărămidă

; 130. str. Traian nr. 41

11476

1889.1960

70,0

-tasare+acoperis

Baiculescu

542/5.05.2000

58.0

Cărămidă

131. ' str.Traian nr.51

11166

1925

40.0

-compactare beci

Busila

1648/17.10.1997

4

128.0

CaramidaiP-IE

132. str.Traian nr. 171 A

11340

1898

12.0

-reparații inst..canalizare

Vanga.Virgolici

276/1995

5

89.0

CaramidaiP

133. str. Traian nr. 193

11350

1908

40.0

-consolidare

Diaconu

499/22.01.1991

3

81.58

Cărămidă

134. str. Traian nr.224 î ■                   ;

10^29

1900

15.0

-reparații instal.

Grancea.

Curduman

23501/17.08.1998

3163/22.10.1992

2

91.37

Caramida;P~P

135. str. Traian nr.387

10826

1860

25.0

-reparații imobil.expert.

Ifrim

5

88.0

CaramidaiP

136 Str.Universității nr. 13

30.0

-reaparatii imobil+instal.

Caramida;P-lE

137. str. Universității nr. 14

10321

1915

180.0

-reparații imobil

.Arbore.

Stinga.Caraus

14.960/13.10.1974

2

59.15

CaramidaiP

>

138. str. Zânelor nr. 1

11060

1910

25.0

-expertiza

Florea

82304/28.06.1999

4

56.42

CaramidaiP

139. str. Zânelor nr 7

1 1061

1895

55.0

-reparații imobiHacop

Verman

5

82.0

CaramidaiP-IE

140. str. Universității nr. 36

10327

1922

60.0

-reparații.imobil

acoperis.instalatii

Ciobanu, Vieru

88444/28.03.1993

6787/21.12.1989

5

46.5

86.75

Cărămidă cu beton armat

141. str Traian nr 20

200.0

-reparații imobil

Burlacu

5

67.0

Cărămidă.P

142. Tig.l. .bl.D4.ap.63

11233

18,0

-reparații.igienizare

Anton Ion

-

1

63

Structura beton

! imobili 143, str.Traian. bl.A8.subsol

! 144, str.Sindicatelor nr.6

145, Sobe cărămidă________

! 146, Gării nr.53______________

147. Neprevăzute__________

Total


1994 i          25.0 ș -reparații canalizare

_________125,0 I -reparații imobil

Ș            78.0

■r           ■■1                 '                        --

___________;__________40.0 i -reparații construcții ___________i         200.0 i_________________________

■        9961.0


---------------------------------------------i-------------------------------------------------------------------1.

Condrea Elvira ■ 498/3.05.2000 I


89.5             Cărămidă :PSEF SERVICIU TEHNIC

pr.costant^achej.
ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI MUNICIPIUL GALAȚI PRIMĂRIA

ANEXA NR. 2

LA H.C.L. NR—----


VIZAT PR ing.DumiLISTA

Privind propuneri de reparații imobile cu spatii cu alta destinație 2001

Nr.

Crt.

Adresa imobil

Valoare

Mii lei

1.

Ariesului nr.6

Forumul german

70.000 |

2.

Basarabiei nr.24

Sediul Politiei

1.968.00.

3.

M.Bravu nr.6

Agenda 21

250.000

4. i

I

!

Al Cemat 1 -3 Sindicatul Șoferilor

23.000

I

5.

1

Domneasca nr.98

D.G.M.P.S.

50.000

6.

Eroilor nr.1

50.000

7.

Ana Ipatescu Depozit Primărie

50.000

8.

Gării nr.28

30.000

9-

Gării nr.3O

Asociația Ecoforum

270.000 i

i                                                                                                                                                                                                             i

10.

I

I

I

Randunelelor nr.16

Agenția Județeană pentru Ocupare si Formare Profesionala

45.000

11. j

Traian nr.387

Dispensar nr.18

50.000 i

12.

|

Tiglina l

Complex Tiglina I

270.000 ;

I

i

13.

I

j Domneasca nr.142

I Spațiu Liber

250.000

i

14.

|

' Traian nr.55

i Atelier Cosciuge Pensionari

50.CC0 ;

I                                                                                                                                                                    ‘

15.

i

i Columb nr.14

I S.C. Salubritate

25.000

I

i       16.

i

i Domneasca nr.65

I Grădiniță nr.45-Parfumul Teilor

i                    200.000 :

17.

Dogariei nr.26 A Cantina de Ajutor Social

; 100.000

i                                                                                                                                                                                                             I

•                                                                                                                                                                                                             i

18.

N.Balcescu nr.82

Dispensar Comasat

334.000

i

19.

Posta Veche nr.70 Uniunea Rușilor Lipoveni

I                    54.000

I

20.

Vila Bucegi

1 2.000

21.

Reparații Pasaj Dunarea

352.000

22.

Florilor nr.44

Garaj primărie

32.000

23.

Bloc l7,Tiglina l-corp de legătură

250.000

24.

Dogariei nr.41

Magazie alimente cantina de ajutor social

100.000

TOTAL

4.897.000

DIRECTOR DIRECȚIA TEHNICADIRECTOR ADJUNCT DIR TIA TEHNICA ing.Cazacu
SEF SEBVIC/U TEHNIC Irina Con andacheROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI MUNICIPIUL GALAȚI PRIMĂRIA


LISTA

Clădirilor de patrimoniu propuse a fi reparate in anul 2001

DIRECTOR DIRECȚIA TEHNICA
DIRECTOR ADJUNCT DIRE ing.Cazac


Nr.

Denumirea lucrării

Valoare

Crt.

adresa

Mii lei

1.

Casa memoriala N.Mantu

Str.AI.I.Cuza nr.44

1.500.000 i

2.

I

Imobil de patrimoniu

Str.Domneasca nr.24

1.500.000

3

Grădiniță nr.45

Str.Domneasca nr.6«

100.000

TOTAL GENERAL

3.100.0CC

SEF SERVICIU TEHNIC

Irir.a Constjandache
INTA


Camei

LISTA CU BLOCURILE DE ’ OCUINTE use pentru repararea insta'atnlor din subsoluri ir

i.

4 •

■5

Nr.asoc. de loc. (propr.)

Blocul

Adresa (z0na)

Vechime (ani)

Nr.

de apar

t.

Grad de uzura a

inst.din subsol

Cheituieii estimele (mii lei)

încălzire

%

AC

%

AR.

%

Canaliz

%

)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

B1

Mazepa l-Rosiori

40

50

85

80

80

70

120000

2.

102

R1

Navelor nr.2

37

36

..

30.000

3.

133

Șiret

Navelor nr.1

22

60

40

40

45

65

55.000

4.

105

N2

Albatros nr.4

37

40

70

65

50

60

85.000

5.

107

W11

Zona Centru

37

60

90

90

80

80

75.000

6.

107

W12

Zona Centru

37

60

90

90

80

80

75.000

7.

106

B5

str.Melodiei

35

70

80

70

70

65

105.000

8.

106

C6

str.Traian nr.2

34

40

80

75

70

80

70.000

9.

106

K

str.Traian nr.12

37

80

’ 95

90

75

80

105.000

0.

106

W1

str.Traian nr.13

38

40

95

90

75

80

85.000

1.

106

W2

str.Traian nr.11

38

40

85

80

75

80

80.000

2.

106

W3

str.Traian nr.9

38

40

’ 8§’

80

75

80

80.000

3.

102

V4

AÎeea Mercur nr.6

37

40

75

65

65

65

65.000

4.

109

H

str.Brăilei nr.4

41

96

85

80

70

70

170.000

5.

138

B

Domneasca nr.69-75

40

60

75

60

50

70

85.000

5.

110

Plomba

Domneasca 116

39

28

95

90

80

80

75.000

r.

235

B3

Tiglina l-str.Saturn

39

100

85

80

70

75

130.000

3.

235

C3

Tiglina l-str.Saturn

38

60

85

s'- 80

65

75

90.000

9.

206

C16

Tiglina l-Reg. 11 Șiret

37

60

90 .

80

70

75

85.000

9.

206

C17

Tiglina l-str.Saturn

38

60

85

80

70

70

85.000

1.

217

C18

Tiglina l-str.Saturn

36

60

85

80

70

70

85.000

2.

234

C19

Tiglina l-Reg. 11 Șiret

35

60

85

80

70

70

85.000

3.

206

C20

Tiglina l-str.Saturn

36

60

85

80

70

70

85.000

1.

202

C23

Tidina l-str.Saturn

36

60

85

70

70

70

80.000

5.

202

C24

Tiglina l-Reg. 11 Șiret

35

60

85

70

70

70

80.000

J.

205

C29

Tiglina l-str.Saturn

36

60

95

80

70

80

85.000

r.

223 B

C31

Tiglina I (Reg.11 Șiret)

35

60

85

70

70

70

80.000

7 scariXIO ap.

tara subsol tehnic

Sscari-fara subsol

5 scariXIO ap. Rep. tunel median_

cu spatii comerciale la parter

la HCL Nr. /^//
2&

221

C36

Tiglina I (Rog. 11 Șiret)

z5.

60

85

’ 80 '

70

70

85.000

29.

202

D4

Tiglina I (Reg. 11 Șiret)

37

80

80

80

70

75

100 000

■■■*......— ---------

.30.

206

E2

Tiglina I (Reg. 11 Șiret)

37~

80

80

70

75

80

100.000

31.

206

E3

Tiglina î (Reg. 11 Șiret)

36

80

80

80

70

75

105 000

32.

206

E4

Tiglina î (Reg. 11 Șiret)

36

80

80

80

70

75

105 000

.................

33.

236

E6

Tiglina I (Reg. 11 Șiret)

36

80

80

30

65

65

1 10.000

34.

202

E9

Tiglina I (Reg. 11 Șiret)

36

100

80

75

75

80

130.000

...

35.

200

A1

Tiglina I (str. Brăilei)

39

125

40

25

25

45

50 000

* ’• ------------*•

36.

200

A4

Tiglina I (str.Brăilei)

23

125’

75

55

60

70

50 000

(garsoniere)

37.

286

C2

Tiglina II

37

60

80

70

75

85

95.000

3 scări

38.

251

C7

Tiglina II

' 37

60

80

70

75

85

95 000

3 scări

39.

251

C8

Tiglina II

37

60 '

80

70

75

85

95.000

3 scări

40.

251

B1

Tiglina II

37

70

85

70

75

75

120.000

5 scări

41.

287

B2

Tiglina II

37

70

85

70

75

75

120.000

5 scări

42.

261

D6

Tiglina II

36

80

85

70

75

85

1 15.000

43.

257

D8

Tiglina II

36

80

85 -

- 70

75

85

115.000

44.

251

E3

Tiglina II

35

100

' 85

70

75

90

135.000

45.

251

E4

Tiglina II

35

100

85

70

70

80

120 000

46.

259

E5

Tiglina II

35

100

85

70

75

80

130.000

47.

269

SD6A

Tiglina II

32

80

75

60

65

60

i oo.ooo

48.

314

A2

Micro 16-Tiglina III

34

60

80

70

75

65

80.000

49.

314

A4

Micro 16-Tiylina III

34

60

80

z0

75

65

80.000

50.

314

A5

Micro 16-Tiglina III

34

60

80

M.)

75

65

80.000

51.

314

A9

Micro 16-Tiglina III

35

60

85

70

75

85

90.000

52.

314

A10

Micro 16-Tigîina III

35

60

85

70

75

85

90.000

53.

314

A11

Micro 16-Tiglina III

35

60

85

65

60

70

80.000

54.

314

A12

Micro 16-Tiglina III

34

60

80

65

65

65

80.000

55.

312

A14

Micro 16-Tiglina III

34

60

80

65

65

70

80.000

56.

312

A15

Micro 16-Tiglina III

34

60

80

65

65

70

80.000

57.

312

A 16

Micro 16-Tiglina III

34

60

80

65

65

70

80 000

58.

308

A17

Micro 16-Tiglina III

35

60

80

65

65

60

75.000

59.

314

B3

Micro 16-Tiglina III

35

100

80

65

60

70

110 000

î 60.

308

B5

Micro 16-Tiglina III

35

100

80

65

60

70

110 000

61.

312

B6

Micro 16-Tiglina III

35

100

80

65

60

70

110 000

62.

307

B9

Micro 16-Tiglina III

35

100

80

65

60

70

110.000

63/

30/

B11

Micro 16-Tiglina III

100

80

65

60

70

110.000

.            ------ T"“

64.

336

B12

Micro 16-Tiglina III

35

100

80

65

60

70

110.000

65.

308

C3

Micro 16-Tiglina III

35

80

85

65

60

75

90.000

66.

310

C4

Micro 16-Tiglina III

35

80

80

65

60

75

85.000

67.

302

E6

Micro 16-Tiglina III

35

40

85

70

65

80

65.000

68.

302

E7

Micro 16-Tiglina III

35

40

35

70

65

80

65.000

69.

308

F1

Micro 16-Tig'ina III

35

40

65

70

65

80

65.000

70.

308

F2

Micro 16-Tiglina III

35

40

85

70

65

80

65 000

............

71.

308

F3

Micro 16-Tiglina III

35

40

OG

70

65

85

75000

............ ’r"~'

72.

312

F4

Micro16-Tiglina III

35

40

95

70

65

85

75.000

73.

312

F5

Micro 16-Tiglina III

35

40

95

70

65

90

80.000

74.

354

C2

Micro 17-Tiglina IV

38

60

70

60

55

75

75 000

-

75.

251

I

Micro 17-Tiglina IV

37

60

80

70

75

80

90 000

76.

355

H

Micro 17-Tiglina IV

37

60

80

70

75

75

85 000

77.

366

R

Micro 17-Tiglina IV

37

80

85

70

65

80

100.000

78.

357

K2

Micro 17-Tiglina IV

37

30

90

60

55

50

60.000

lep.inst.incaizire

79.

376

R2

Micro 17-Tiglina IV

37

60

85

60

55

50

55 000

rep.incalz.scara î

80.

376

03

Micro 17-Tiglina IV

36

60

60

75

80

60

30.000

rep.A C.+R-scara 1

81.

376

04

Micro 17-Tiglina IV

36

60

60

60

55

85

30.000

rep.canaiiz scara î

82.

376

K3

Micro 17-Tiglina IV

36

30

80

75

75

60

60.000

rep.AOR+inc. sc.3

93.

363

A4

Micro 18-A. Marinescu

23

41

50

60

60

85

65.000

cu spațiu comercial la parter

34.

363

A5

Micro 18-A Marinescu

23

41

50

60

60

85

65 000

cu spațiu comercial la parter

35.

363

A6

Micro 18-A Marinescu

23

41

45

50

60

90

60.000

cu spațiu comercial la parter

36.

363

A7A

Micro 18-A Marinescu

23

41

50

50

60

70

60 000

cu spațiu comercial la parter

37.

363

B1

Micro 18-A Marinescu

22

41

50

50

60

80

65.000

cu spațiu comercial la parter

38.

363

B2

Micro 18-A Marinescu

22

41

50

50

60

80

65.000

cu spațiu comercial la parter

39.

457

E1

Micro 19-Dunarea

35

60

95

55

60

90

85.000

90.

404

D1

Micro 19-Dunarea

33

100

80

65

60

75

100.000

91.

453

D2

Micro 19-Dunarea

33

100

80

65

60

75

100 000

92.

403

02

Micro 19-Dunarea

33

120

' 85

65

60

80

110.000

93.

403

S1

Micro 19-Dunarea

34

20

75

60

55

65

35.000

94.

403

S2

Micro 19-Dunarea

34

20

75

60

55

65

35.000

95.

403

S3

Micro 19-Dunarea

34

20

75

60

55

60

35 000

96.

467

L4

Micro 19-Dunarea

35

60

85

65

60

70

90.000

97.

503

H9

Micro 20 Dunarea

37

40

90

60

60

65

60.000

98.

702

U1

Micro 38

34

12

70

50

50

80

40 000

grădiniță la parter etajul 1

grădiniță la parter etajul 1

99.

702

U2

Micro 38

34

12

70

50

50

80

40 000

100

850

K8

Micro 39b

27

60

65

50

50

75

75.000

101

864

Y18

Micro 39 b

25

44

60

50

50

75

50.000

102

602

C1

Micro 40

37

100

90

60

55

90

150 000

103

600

N1

Micro 40

31

80

85

70

55

75

110 000

104

600

N2

Micro 40

31

80

85

70

55

75

110.000

105

601

11

Micro 40

34

80

90

60

65

60

110.000

106

772

R2

Micro 40

35

60

60

50

50

65

'15.000

107

605

T2

Micro 40

33

40

85

50

50

60

55 000

108

618

D1

Micro 40

34

80

85

70

70

80

105 000

109

618

H1

Micro 40

34

80

85

70

70

80

105.000

110

603

Âi

Micro 40

35

60

90

70

70

85

80 000

111

603

A2

Micro 40

35

60

90

70

70

85

130 000

112

603

A3

Micro 40

35

60

90

70

70

85

80 000

113

603

A4

Micro 40

35

60

90

70

70

85

80.000

114

616

F1

Micro 40

33

100

80

60

70

75

120.000

115

616

H2

Micro 40

31

40

85

50

65

70

65.000

116

602 '

C2

Micro 40

32

100

80

70

70

85

115.000

117

602

A5

Micro 40

31

46

75

65

65

70

60.000

118

608

M1

Micro 40

37

60

80

70

75

80

85.000


DIRECTOR TEHNIC7XDJ. inq.Cazacu


sef servi Jiu tehnic pr.Costandache I


ÎNTOCMIT ing Paveliu I.


ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI MUNICIPIUL GALAȚI PRIMĂRIA

ANEXA NR. 5

LA H.C.L. NR-/^./-.....././■£♦LISTA

Privind propuneri de reparații mobiliere Domeniul public pentru anul 2CC1

Nr.

Denumirea lucrării

Valoare

Crt.

adresa

Mii lei

1.

Reparații instalații electrice si alimentare cu apa fântâni arteziene-Parcul M.Eminescu

150.000

2.

Reparații instalație electrica si alimentare apa fântâni arteziene-Gradina Publica

2CC.0CC

3.

Reparații fantana-Femeia pe valuri

400.000

4.

Reparații pereu faleza Dunării

1.400.000

£

Reparații scara Faleza Restaurant Pescaru

2.500.000

I          6.

Reparații scara Faleza Elice

1.CC0.0CC

!           7.

Reparații monumente Eroii Revoluției 1989

2C0.0C0

TOTAL                                  !               5.950.000