Hotărârea nr. 120/2001

Aprobarea listelor cu lucrarile de executie a marcajelor rutiere, cu lucrarile de montare a indicatoarelor rutiere, cu lucrarile de semaforizare, ce se vor executa in anul 2001

ROMAN IA JUDEȚUL GALAȚI MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

H O T A R A R E A nr. 120

din 17 05 2001

privind: aprobarea listelor cu lucrările de execuție a marcajelor rutiere, cu lucrările de montare a indicatoarelor rutiere, cu lucrările de semaforizare, ce se vor executa în anul 2001

Consiliul local al municipiului Galați;

INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galați; Având în vedere raportul de specialitate nr. 24 900/14.05.2001;

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local;

Având în vedere prevederile art.87 din Legea nr.69/1991 a Administrației Publice Locale, republicată în 1996;

In temeiul art.28 din Legea nr.69/1991 a administrației publice locale, republicată în 1996;

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 - Se aprobă lista cu lucrările de execuție a marcajelor rutiere, longitudinale și transversale pentru anul 2001, conform anexei I care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Se aprobă lista cu lucrările de montare a indicatoarelor rutiere noi cu folie reflectorizantă, pentru anul 2001, conform anexei II, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 - Se aprobă lista cu lucrările de întreținere, reparație și execuție a echipamentelor pentru siguranța circulației, pentru anul 2001, conform anexei III, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4 - Se aprobă lista cu lucrările de semaforizare, pentru anul 2001, prevăzut în anexa IV, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.6- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

LUCRĂRI DE EXECUȚIE A MARCAJELOR RUTIERE, LONGITUDINALE Șl TRANSVERSALE PENTRU ANUL 2001

Nr. crt.

DENUMIREA STRĂZII

SUPRAFAȚA

(M.P.)

1.

BRĂILEI

5018

2.

DOMNEASCA

1226

3-

COSBUC

5060

4.

SIDERURGISTILOR

1464

5.

OTELURILOR

1090

6.

UZINA DE APA

56

7.

BULEVARDUL DUNAREA

1000

8.

BULEVARDUL GALAȚI

484

9.

■1 DECEMBRIE 1918

450

10.

NICOLAE BALCESCU

166

11.

GĂRII

115

12.

TRAIAN VUIA + HENRY COANDA

403

13.

MILCOV

160

14.

IONEL FERNIC

44

15.

AUREL VLAiCU

127

16.

COMBINATULUI

2C0

17.

DOJA

872

18.

I CONSTRUCTORILOR

33

19.

NAVELOR

230

20.

INAE LEONARD

532

21.

OLTULUI

112

22.

BĂRBOȘI

45

23.

REGIMENTUL 11 ȘIRET

71

24.

CLOȘCA

360

25.

EROILOR

152

26.

TECUCI

200

--1

27.

SATURN

55

28.

STELEI

127

29.

I BULEVARDUL MARI! UNIRI

1200

TOTAL

21C62

anexa II

la HCL nr./?o /zi.602001

LUCRĂRI DE MONTARE A INDICATOARELOR

RUTIERE NOI CU FOLIE REFLECTORIZANTĂ, PENTRU ANUL 2001

1. CARTIERE

 • a) Valea municipiului:

 • - indicator “OPRIRE” - 8 bucăți

 • b) Zona centrala, Piața Centrala si cartier Mazepa cu străzile adiacente:

 • - indicator “OPRIRE” - 4 bucăți

 • - indicator “CEDEAZĂ TRECEREA” - 2 bucali

 • - indicator “ OPRIREA INTERZISA” - 4 bucali

 • c) Tiglina I, Tiglina II cu zonele limitrofe:

 • - indicator “OPRIRE” -14 bucăți

 • - indicator “ ATENTIE COPII” - 4 bucăți

 • d) Dunarea cu zonele limitrofe:

 • - indicator “OPRIRE” - 30 bucali

 • e) Tiglina III, Siderurgistilor Vest si Aurel Vlaicu pana la strada Basarabiei:

 • - indicator “OPRIRE” -10 bucăți

 • - indicator “ OPRIREA INTERZISA” - 6 bucăți

 • - indicator “TRECERE PIETONI” - 6 bucali

 • f) Cartier Aviației si Aurel Vlaicu la nord de strada Basarabiei:

 • - indicator “OPRIRE”' -12 bucăți

 • g) Zona de Nord a municipiului:

 • - indicator “OPRIRE” - 30 bucăți

 • - indicator “TRECERE PIETONI” - 2 bucali

 • - indicator “ATENTIE COPII” - 2 bucăți

 • h) Siderurgistilor

 • - indicator “TRECERE PIETONI” - 4 bucăți -indicator“OPRIRE” - 2 bucăți

 • i) 1 Decembrie 1918:

 • - indicator “TRECERE PIETONI” - 4 bucăți

 • j) Milcov:

 • - indicator “OCOLIRE PRIN DREAPTA’’ -12 bucăți

 • - indicator “OPRIRE” - 4 bucăți

 • k) Traian Vuia:

 • - indicator “OCOLIRE PRIN DREAPTA"’ - 2 bucăți

 • - indicator “OPRIRE” - 4 bucăți

 • - indicator “ OBLIGATORIU LA DREAPTA” - 4 bucăți

 • l) Henry Coanda:

 • - indicator “OPRIRE” - 4 bucăți

 • - indicator “OPRIREA INTERZISA’ - 10 oucati

 • 3. LNITAT1 ȘCOLARE

La toate unitățile de invatamant se vcr iniccui indicatoarele “ ATENTIE COPII” cu altele noi, conform Normelor Europene, respectiv, reflectorizante

 • - 50 bucăți.

 • 4. TRECERI LA NIVEL CU CALEA FERATA, INTERSECȚIILE CU UMILE DE TRAMVAI SI INTERSECȚIILE SEMAFORIZATE.

Toate aceste intersecții vcr fi semnalizate ou indicatoare reflectorizante corespunzătoare:

 • - indicator “TRECERE LA NIVEL CU CALEA FERATA” -10 bucăți

 • - indicator “ATENTIE TRAMVAI" - 40 bucăți

 • - indicator “ATENTIE SEMAFOARE” - 30 bucăți

ANEXAU

la HCL Nr./-fo /Ko5 2001

LUCRĂRI DE ÎNTREȚINERE, REPARAȚIE Șl EXECUȚIE A ECHIPAMENTELOR PENTRU SIGURANȚA CIRCULAȚIEI PENTRU ANUL 2001

Nr. crt.

DENUMIREA STRAT/. SAU OBIECTIVULUI

SUPRAFAȚA (mp)

1.

DOMNEASCA

16C0

2.

BRĂILEI

32CC

3.

1 DECEMBRIE 1918

1000

4.

traian vuia

8CC

HENRY COANDA

8CC

I

i

6.

PIAȚA CENTRALA

7C0

I

7.

TRAIAN

5 CC

I

3. CHEU DUNĂRE              SCO

9.

PANOURI ORIENTARE

r-

□CU

10.

PARAPETi VIADUCTE

19CC

J

11.

!TOTAL

I

i

11950

la HCL


Anexa IV


nr. A //X^OOl


LUCRĂRI DE SEMAFORIZARE

PENTRU ANUL 2001

Pentru anul 2001, au rest prevăzute următoarele lucrări de

1 .Ser/isarea,. tuturor intersecțiilor semaforizate si a L intermitent" la trecerile de pietoni din municipiul Galați.

 • 2. Refacere semaforizare la ieșirea din municipiul Gaiat Tecuci, la intersecția străzilor Brăilei, bd.Dunarea si Drumul de

 • 3. înlocuire corpuri semafor auto O 3QG mm cu noi oorpun O 200 mm cu o focalizare superioara.

4Lucrări de modernizare la bateriile de semafoare exz fluidizării traficului auto si pietcnal.

j semaforizare:

ampilor ,,Galben

:i spre municipiul Centura.

i de semafor auto


tente in vecerea