Hotărârea nr. 106/2001

Aprobarea taxei de inchiriere a unui loc de parcare in municipiul Galati, pentru societatile comerciale

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 106 din 5.04. 2001

privind: aprobarea taxei de închiriere a unui loc de parcare din municipiul Galați, pentru societățile comerciale

Consiliul local al municipiului Galați INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galați;

Având în vedere raportul de specialitate nr.14  736/20.03.2001 și

7914/13.02.2001;

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local;

Având în vedere prevederile art.84, alin. 1, din Legea nr 69/1991 a Administrației publice locale, republicată în 1996;

în temeiul art. 28 din Legea nr 69/1991 a Administrației publice locale, republicată în 1996;

HOTĂRĂȘTE

Art.1 - Se aprobă taxa de 17 000 lei/mp/lună în vederea închirierii unui loc de parcare, pentru societățile comerciale.

Art. 2-Până la data de 1.07.2001, Direcția Urbanism și Direcția Tehnică vor prezenta Consiliului loca! o analiză generală și un proiect de administrare.

Art3 - Taxa aprobată la art.1 se va indexa anual cu indicele de inflație transmis de Comisia Națională de Statistică.

Art.4 - Serviciului public “Administrarea Domeniului Public” se împuternicește cu aducerea ia îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art5 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.