Hotărârea nr. 103/2001

Actualizarea taxelor si tarifelor pentru utilizarea zonelor de agrement Plaja Dunarea si Lacul Vanatori

ROMÂNIA JUDEȚUL GALAȚI MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 103 din 5.04. 2001

privind: actualizarea taxelor și tarifelor pentru utilizarea zonelor de agrement Plaja Dunărea și Lacul Vânători

Consiliul local al municipiului Galați INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galați;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 16 358/27.03.2001

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local;

Având în vedere prevederile art.2O lii.T din Legea nr 69/1991 a Administrației publice locale, republicată în 1996;

în temeiul art 28 din Legea nr 69/1991 a Administrației publice locale, republicată în 1996;

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 - Se aprobă taxele și tarifele pentru utilizarea zonelor de agrement Plaja Dunărea și Lacul Vânători prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art2 - Taxele se vor indexa anual cu indicele de inflație transmis de Comisia Națională de Statistică.

Art.3 - Orice prevederi anterioare contrare se abrogă.

Art.4- Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea Ea îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.5 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

fA c.„_

l /Secretarul municipiului Galați

GrigOre Matei

ANEXA

La HCLnr. 103/5.04.2001

Nr. cri.

TAXA

APROBAT

2001

PLAJA DUNĂREA

1

Taxă de intrare

- adulți

15 000 lei/pers

elevi,       studenți,

pensionari, militari

10 000 lei/pers

2

Parcare auto

10 000 lei/vehicol

3

Garderobă

3 000 lei/pers.

LAC VÂNĂTORI

1

Taxă de intrare

- adulti

13 000 lei/pers.

elevi , studenți, pensionari, militari

10 000 lei/pers.

2

Parcare auto

10 000 lei/vehicol

3

Pescuit sportiv(1 undiță)

25 000 lei/2 ore

4

închiriat bărci și hidrobiciclete

25 000 lei/oră

5

închiriat căsuțe

140 000 lei/24 ore

6

închiriat foișor

75 000 lei/12 ore

7

Taxa amplasare cort

40 000 lei/12 ore

Tarife de închiriere a obiectelor de plajă

1

Umbrelă de plajă

3 000 lei/oră

2

Masă ovală de 6 persoane cu scaune

7 000 lei/oră

3

Masă pătrată de 4 persoane cu scaune

5 000 lei/oră

4

Masă terasă

3 000 lei/oră

5

Scaun monobloc alb

2 000 lei/oră

6.

Scaun pliant

3000 lei/oră

7

Șezlong tip pat

3000 lei/oră

8

Șezlong lemn

3000 lei/oră

9

Fotoliu plajă

5000 lei/oră

10

Pat pliant

3000 lei/oră

11

Pat plajă cu accesorii

5000 lei/oră

12

Saltea plajă

3000 lei/oră

13

Pavilion dungat cu pereți

8000 lei/oră

14

Pavilion alb

8000 lei/oră